Trenutno ste na:
 
Organizacija
  Organ upravljanja
 

Povezani sadržaji:
 
Organizacija
Organ upravljanja
Organ poslovođenja
Stručni organi
Studentski parlament
 

Navigacija:
 
Početna strana
  
ORGAN UPRAVLJANJA

Organ upravljanja Fakulteta je Savet Fakulteta.

Savet Fakulteta bira predsednika i zamenika predsednika javnim glasanjem iz reda predstavnika Fakulteta.


Članovi Saveta

  izabrani nastavnici i saradnici

 1. prof. dr Nebojša Anđelković, predsednik    
 2. doc. dr Vladimir Živković, zamenik predsednika    
 3. prof. dr Gordana Radić, član    
 4. doc. dr Aleksandar Matić, član    
 5. doc. dr Mirjana Veselinović, član    
 6. doc. dr Olivera Milovanović, član    
 7. doc. dr Marina Tomović, član    
 8. Prof. dr Vesna Grbović, član    
 9. doc. dr Milica Popović, član    
 10. Miloš Papić, dr stom, član    


 11. izabrani iz reda nenastavnog osoblja

 12. Ljiljana Damljanović, član    
 13. Milan Milojević, član    


 14. izabrani iz reda studenata

 15. Irena Ognjanović član    
 16. Tatjana Lekić , član    
 17. Tijana Marković, član    


 18. imenovani od Vlade Republike Srbije

 19. Prim. dr Slavica Lončar, član    
 20. Dr. Sanja Janković, član    
 21. Nataša Simić, dipl. ekonomista, član    
 22. Radomir Erić, dipl. pravnik, član    
 23. Dr Dejan Milenković, član    
 24. Goran Pejović, dipl. mašinski inženjer, član    

 

Savet Fakulteta:

 • donosi Statut Fakulteta,  na predlog Nastavno-naučnog veća;
 • donosi finansijski plan,  usvaja izveštaj o poslovanju i godišnji obračun  Fakulteta,  na predlog Nastavno-naučnog veća;
 • usvaja plan korišćenja sredstava za investicije,  na predlog Nastavno-naučnog veća;
 • donosi godišnji program rada Fakulteta;
 • donosi odluku o obrazovanju unutrašnjih organizacionih jedinica na osnovu  predloga Nastavno-naučnog veća Fakulteta;
 • bira i razrešava dekana Fakulteta;
 • bira predsednika Saveta Fakulteta;
 • odlučuje o prigovorima podnetim u postupku izbora u zvanje nastavnika odnosno saradnika;
 • daje saglasnost na odluke o upravljanju imovinom Fakulteta;
 • daje saglasnost na raspodelu finansijskih sredstava;
 • donosi odluku o visini školarine,  na predlog Nastavno-naučnog  veća;     
 • donosi pravilnike o radu organizacionih jedinica;
 • podnosi Republici Srbiji izveštaj o poslovanju najmanje jedanput godišnje;
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom Fakulteta.


 

Zbog promene SSL protokola u nonSSL, povremeno može doći do neispravnosti linkova na stranicama, u tom slučaju probajte bez protokola https://. Izvinjavamo se na svim mogućim smetnjama.