Тренутно сте на:
 
Финансирање
 


Повезани садржаји:
 
Историјат факултета
Статут факултета
Финансирање
Мисија и визија
Стратешки план развоја
 

 
ФИНАНСИРАЊЕ ФАКУЛТЕТА

У свом финансијском пословању факултет остварује позитивне финансијске резултате. Факултет је усвојио финансијски план пословања којим су планирани приходи и расходи по врсти и динамици и цео документ је доступан јавности, као и резултати пословања.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАНЈАВНЕ НАБАВКЕЗАВРШНИ РАЧУНФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ

 

ИЗВЕШТАЈИ ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ

 

 • Извештај о финансијском пословању за 2022. годину можете погледати овде

 • Извештај о финансијском пословању за 2021. годину можете погледати овде

 • Извештај о финансијском пословању за 2020. годину можете погледати овде

 • Извештај о финансијском пословању за 2019. годину можете погледати овде

 • Извештај о финансијском пословању за 2018. годину можете погледати овде

 • Извештај о финансијском пословању за 2017. годину можете погледати овде

 • Извештај о финансијском пословању за 2016. годину можете погледати овде

 • Извештај о финансијском пословању за 2015. годину можете погледати овде

 • Извештај о финансијском пословању за 2014. годину можете погледати овде

 • Извештај о финансијском пословању за 2013. годину можете погледати овде

 • Извештај о финансијском пословању за 2012. годину можете погледати овде

 • Извештај о финансијском пословању за 2011. годину можете погледати овде

 • Извештај о финансијском пословању за 2010. годину можете погледати овде

 • Извештај о финансијском пословању за 2009. годину можете погледати овде

 • Извештај о финансијском пословању за 2008. годину можете погледати овде
     
 • Извештај о финансијском пословању за 2007. годину можете погледати овде

 

 



Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.