Trenutno ste na:
 
Naučna istraživanja
 


Povezani sadržaji:
 
Naučno istraživački rad
Istraživanja
Međunarodni projekti
Projekti Ministarstva
Junior projekti Fakulteta
 

 
AKTUELNO
LABORATORIJSKI I STRUČNI SASTANCI
ŽURNAL KLUBOVI
JAVNI pozivi
JUNIOR PROJEKTI
ARHIVA

 

prikaži:
najave
2019
2018
2017
2016
2015
2014
 
 7 DEC 2018   

CENTAR ZA FUNKCIONALNA ISTRAŽIVANJA
Katedra za fiziologiju
STRUČNI SASTANAK

Pozivamo Vas da prisustvujete stručnom sastanku sa sledećim tematskim oblastima:

1. Predlog istraživanja:
Prognostički značaj matriksnih metaloproteinaza 2 i 9 kod pacova sa parodontopatijom i diabetes mellitus-om tipa 2
Moderator: klinički asistent Dragana Stanišić

2. Izveštaj sa studijskog boravka na Karolinska Institutu (Svedska):
Efekti direktnih oralnih antikoagulanasa na globalnu hemostazu kod pacijenata sa atrijalnom fibrilacijom
Moderator: ass. Anica Petković

3. Metodološki postupak: Određivanje markera oksidacionog oštećenja DNK 8-hidroksi-2`-deoksiguanozina (8-OHdG) u biološkim uzorcima
Moderatori: istraživači pripravnici Nevena Draginić i Marijana Anđić


11.12.2018., 14.00 časova, plava sala, Dekanat FMN
 3 DEC 2018   

PODRUŽNICA DRUSTVA IMUNOLOGA ZA CENTRALNU SRBIJU,
CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Pozivamo Vas da 03. decembra 2018. godine u 14.00 u Plavoj sali Fakulteta medicinskih nauka prisustvujete predavanju pod nazivom:

,,Transgeno pojačana ekspresija galektina-3 u ? ćelijama pankreasa ima protektivno dejstvo na razvoj tip 1 šećerne bolesti izazvane primenom višestrukih niskih doza streptozotocina: uloga IL-33" koje će održati:

Doc. dr Nemanja Jovičić
 8 NOV 2018   

CENTAR ZA FUNKCIONALNA ISTRAŽIVANJA
Katedra za fiziologiju
STRUČNI SASTANAK

Pozivamo Vas da prisustvujete stručnom sastanku sa sledećim tematskim oblastima:

1. Predlog istraživanja: Akutni i hronični efekti primene antiaritmika na parametre hemodinamike i oksidacionog stresa kod hipertenzivnih pacova
Moderator: dr. Stefan Simović

2. Izveštaj sa studijskog boravka na Karolinska Institutu (Svedska): Globalne metode hemostaze kod pacijenata sa reumatoidnim artritisom
Moderator: ass. Aleksandra Vranić

3. Diskusija o radu:
Protective effects of Galium verum L. extract against cardiac ischemia/reperfusion injury in spontaneously hypertensive rats
Moderator: ass. Jovana Bradić

08.11.2018., 13.00 časova, vežbaonica za Fiziologiju, Institut FMN
 8 NOV 2018   

CENTAR ZA FUNKCIONALNA ISTRAŽIVANJA
Katedra za fiziologiju
STRUČNI SASTANAK

Pozivamo Vas da prisustvujete stručnom sastanku sa sledećim tematskim oblastima:

1. Predlog istraživanja: Akutni i hronični efekti primene antiaritmika na parametre hemodinamike i oksidacionog stresa kod hipertenzivnih pacova
Moderator: dr. Stefan Simović

2. Izveštaj sa studijskog boravka na Karolinska Institutu (Svedska): Globalne metode hemostaze kod pacijenata sa reumatoidnim artritisom
Moderator: ass. Aleksandra Vranić

3. Diskusija o radu:
Protective effects of Galium verum L. extract against cardiac ischemia/reperfusion injury in spontaneously hypertensive rats
Moderator: ass. Jovana Bradić

08.11.2018., 13.00 časova, vežbaonica za Fiziologiju, Institut FMN
25 OKT 2018   

CENTAR ZA FARMACEUTSKA I FARMAKOLOSKA ISTRAŽIVANJA
Katedra za farmakologiju i toksikologiju
SASTANAK ŽURNAL KLUBA

Pozivaju se sve zainteresovani nastavnici, saradnici i studenti da uzmu učešća u radu Žurnal kluba dana 25.10.2018. godine od 20.30 časova u Farmakološkoj učionici

Tema: Farmakokinetika brivaracetama.

Prikaz priprema: prof. dr Jasmina Milovanović
27 SEP 2018   

CENTAR ZA FARMACEUTSKA I FARMAKOLOSKA ISTRAŽIVANJA
Katedra za farmakologiju i toksikologiju
SASTANAK ŽURNAL KLUBA

Pozivaju se sve zainteresovani nastavnici, saradnici i studenti da uzmu učešća u radu Žurnal kluba dana 27.9.2018. godine od 20.30 časova u Farmakološkoj učionici

Tema: Specifični načini primene vankomicina.

Prikaz priprema: dr Radica Živković Zarić
18 JUN 2018   

CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA I DRUSTVO IMUNOLOGA SRBIJE- PODRUŽNICA ZA CENTRALNU SRBIJU


Obaveštavamo Vas da će naredni stručni sastanak Centra za molekulsku medicinu i istraživanje matičnih ćelija i Društva imunologa Srbije-Podružnice za Centralnu Srbiju biti održan u Plavoj sali Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu u ponedeljak, 18.06.2018. godine sa početkom u 14:30 časova.

Predavač: prof. dr Janko Nikolić-Žugić
(Janko Nikolich-Zugich, MD, Ph.D.,Bowman Professor and Head, Department of Immunobiology, Co-Director, University of Arizona Center on Aging, University of Arizona College of Medicine, Chairman of the Board and CEO, American Aging Association)

Tema: ,,Imunologija starenja''
 6 JUN 2018   

CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA


Obaveštavamo Vas da će naredni stručni sastanak Društva imunologa Srbije-Podružnice za Centralnu Srbiju i Centra za molekulsku medicinu i istraživanje matičnih ćelija biti održan u Plavoj sali Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu u sredu, 06.06.2018. godine sa početkom u 15:30 časova.

Predavač: Jovan Luković
Tema: ,, Antitumorski efekat novosintetisanih analoga halkona na vijabilnost tumorskih ćelija in vitro"
Oponent: prof. dr Marija Milovanović
Kalendar laboratorijskih sastanaka Centra za molekulsku medicinu i ISTRAŽIVANJA matičnih ćelija pogledajte ovde
31 MAJ 2018   

CENTAR ZA FARMACEUTSKA I FARMAKOLOSKA ISTRAŽIVANJA
Katedra za farmakologiju i toksikologiju
SASTANAK ŽURNAL KLUBA

Pozivaju se sve zainteresovani nastavnici, saradnici i studenti da uzmu učešća u radu Žurnal kluba dana 31.5.2018. godine od 20.30 časova u Farmakološkoj učionici

Tema: Inhibitori janus kinaza u lečenju reumatoidnog artritisa.

Prikaz priprema: prof. dr Marina Kostić
31 MAJ 2018   

CENTAR ZA FARMACEUTSKA I FARMAKOLOSKA ISTRAŽIVANJA
Katedra za farmakologiju i toksikologiju
SASTANAK ŽURNAL KLUBA

Pozivaju se sve zainteresovani nastavnici, saradnici i studenti da uzmu učešća u radu Žurnal kluba dana 31.5.2018. godine od 20.30 časova u Farmakološkoj učionici

Tema: Inhibitori janus kinaza u lečenju reumatoidnog artritisa.

Prikaz priprema: prof. dr Marina Kostić
26 APR 2018   

CENTAR ZA FARMACEUTSKA I FARMAKOLOSKA ISTRAŽIVANJA
Katedra za farmakologiju i toksikologiju
SASTANAK ŽURNAL KLUBA

Pozivaju se sve zainteresovani nastavnici, saradnici i studenti da uzmu učešća u radu Žurnal kluba dana 26.4.2018. godine od 20.30 časova u Farmakološkoj učionici

Tema: Novi oralni antikoagulantni lekovi u kliničkoj praksi prednosti i nedostaci.

Prikaz priprema: doc dr Dejana Ružić Zečević
 5 APR 2018   

CENTAR ZA FUNKCIONALNA ISTRAŽIVANJA
Katedra za fiziologiju
STRUČNI SASTANAK

Pozivamo Vas da prisustvujete stručnom sastanku pod nazivom:

Uticaj akutnog oštećenja bubrega izazvanog folnom kiselinom na funkciju miokarda i oksidacioni status pacova

Predavač: istraživač saradnik, dr Tomislav Nikolić5.4.2018., 14.00 časova, Plava sala (broj 44), zgrada dekanata, FMN


 5 APR 2018   

CENTAR ZA FUNKCIONALNA ISTRAŽIVANJA
Katedra za fiziologiju
STRUČNI SASTANAK

Pozivamo Vas da prisustvujete stručnom sastanku pod nazivom:

Uticaj akutnog oštećenja bubrega izazvanog folnom kiselinom na funkciju miokarda i oksidacioni status pacova

Predavač: istraživač saradnik, dr Tomislav Nikolić5.4.2018., 14.00 časova, Plava sala (broj 44), zgrada dekanata, FMN


29 MAR 2018   

CENTAR ZA FUNKCIONALNA ISTRAŽIVANJA
Katedra za fiziologiju
STRUČNI SASTANAK

Pozivamo Vas da prisustvujete stručnom sastanku pod nazivom:

Izveštaj sa studijskog boravka na katedri za Fiziologiju, Medicinskog Fakulteta Univerziteta u Lujvilu, Kentaki, SAD

Predavač: doc. dr Nevena Jeremić29.03.2018., 16.00 časova, Plava sala (broj 44), zgrada dekanata, FMN
29 MAR 2018   

CENTAR ZA FUNKCIONALNA ISTRAŽIVANJA
Katedra za fiziologiju
STRUČNI SASTANAK

Pozivamo Vas da prisustvujete stručnom sastanku pod nazivom:

Izveštaj sa studijskog boravka na katedri za Fiziologiju, Medicinskog Fakulteta Univerziteta u Lujvilu, Kentaki, SAD

Predavač: doc. dr Nevena Jeremić29.03.2018., 16.00 časova, Plava sala (broj 44), zgrada dekanata, FMN
15 MAR 2018   

CENTAR ZA FUNKCIONALNA ISTRAŽIVANJA
Katedra za fiziologiju
STRUČNI SASTANAK

Pozivamo Vas da prisustvujete stručnom sastanku pod nazivom:

Uticaj hiperbarične oksigenacije i modulacije jonskih kanala na ishemijsko/reperfuzionu povredu izolovanog srca pacova.

Predavač: Ass. Jovana Jeremić15.03.2018., 14.00 časova, Plava sala (broj 44), zgrada dekanata, FMN


15 MAR 2018   

CENTAR ZA FUNKCIONALNA ISTRAŽIVANJA
Katedra za fiziologiju
STRUČNI SASTANAK

Pozivamo Vas da prisustvujete stručnom sastanku pod nazivom:

Uticaj hiperbarične oksigenacije i modulacije jonskih kanala na ishemijsko/reperfuzionu povredu izolovanog srca pacova.

Predavač: Ass. Jovana Jeremić15.03.2018., 14.00 časova, Plava sala (broj 44), zgrada dekanata, FMN


 1 MAR 2018   

CENTAR ZA FARMACEUTSKA I FARMAKOLOSKA ISTRAŽIVANJA
Katedra za fiziologiju
STRUČNI SASTANAK

Pozivamo Vas da prisustvujete stručnom sastanku pod nazivom:

Ispitivanje efekata hronične primene cisplatine i Ru(II) kompleksa na izolovano srce i oksidacioni stres pacova

Predavač: Ass. Katarina Radonjić

01.03.2018., 14.00 časova, Plava sala (broj 44), zgrada dekanata, FMN
CENTAR ZA FARMACEUTSKA I FARMAKOLOSKA ISTRAŽIVANJA
Katedra za farmakologiju i toksikologiju
SASTANAK ŽURNAL KLUBA

Pozivaju se sve zainteresovani nastavnici, saradnici i studenti da uzmu učešća u radu Žurnal kluba dana 1.3.2018. godine od 20.30 časova u Farmakološkoj učionici

Tema: Kanabidiol i kanabidivarin kao antiepileptici kod Dravetovog i Lenoks-Gastaut sindroma

Prikaz priprema: prof. dr Slobodan Janković
27 FEB 2018   

CENTAR ZA FARMACEUTSKA I FARMAKOLOSKA ISTRAŽIVANJA
Katedra za fiziologiju
PREDAVANJE

Pozivamo Vas da prisustvujete predavanju:

Anatomija hedonizma ili o gojaznosti.

Predavač: Anatomija hedonizma ili o gojaznosti.27.02.2018. godine,14.30 časova, Plava sala (broj 44), Fakultet medicinskih nauka