Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 

 

МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКТИ
 
    BIOLOGICAL ACTIVITY OF THE FRACTION AS WELL AS ISOLATED MOLECULES FROM
   WIDELY DISTRIBUTED AND LOCALLY BALKAN ENDEMIC PLANTS
Биoлошки ефекти естраката и молекула изолованих из биљака са територије Балкана
 
    THE ROLE OF GALECTIN 3 IN ACUTE COLITIS
Улога галектина-3 у акутном колитису
 
    ROLE OF BLOOD FLOW AND SDF-1/CXCR4-INDUCED RECRUITMENT OF MONONUCLEAR CELLS
   IN INTUSSUSCEPTIVE ANGIOGENESIS
Улога протока крви и SDF-1/CXCR4-изазваног регрутовања мононуклеарних ћелија у интусусцептивној ангиогенези
 
    COST акција 16225 – "EU - Cardiprotection"
EU - Cardiprotection