Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 

 

МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКТИ
 
    THE ROLE OF GALECTIN 3 IN ACUTE COLITIS
Улога галектина-3 у акутном колитису
 
    ROLE OF BLOOD FLOW AND SDF-1/CXCR4-INDUCED RECRUITMENT OF MONONUCLEAR CELLS
   IN INTUSSUSCEPTIVE ANGIOGENESIS
Улога протока крви и SDF-1/CXCR4-изазваног регрутовања мононуклеарних ћелија у интусусцептивној ангиогенези
 
    COST акција 16225 – "EU - Cardiprotection"
EU - Cardiprotection