Тренутно сте на:
 
Постдипломске студије
  - специјалистичке студије
 

Повезани садржаји:

Навигација:
 
Почетна страна
 


ОБАВЕШТЕЊЕ

Због нерадних дана у време државног празника (15. и 16. фебруар) настава на свим студијским програмима предви-ђена распоредом за 15.2. одржаће се 22.2.2019. године, а настава предвиђена за 22.2. одржаће се 23.2.2019. године. Одлуку можете погледати овде. 
ИНФОРМАТОРИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТУДИЈА
НА ПОСТДИПЛОМСКИМ СТУДИЈАМА
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ И УЖЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ

.
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ

РБ

ШП

Назив специјалистичких грана

 Инфор
матор

1.
СП48
Болести зуба и ендодонција Информатор предмета(са распоредом наставе)
2.
СП52
Орална хирургија Информатор предмета(са распоредом наставе)
3.
СП51
Ортопедија вилица Информатор предмета(са распоредом наставе)
4.
СП50
Парадонтологија и орална медицина Информатор предмета(са распоредом наставе)
5.
СП47
Превентивна и дечја стоматологија Информатор предмета(са распоредом наставе)
6.
СП49
Стоматолошка протетика Информатор предмета(са распоредом наставе)