Тренутно сте на:
 
Постдипломске студије
  Јавне одбране
 


Повезани садржаји:
 
Заказане јавне одбране
Архива вести
Контакт
 

Навигација:
 
Почетна страна
 


 
ЈАВНЕ ОДБРАНЕ
ЗАКАЗАНЕ ЈАВНЕ ОДБРАНЕАРХИВА ВЕСТИ

 

25. 1. 2019. године

Јавна одбрана докторске дисертације Снежане Барјактаровић Лабовић, под називом „Јавноздравствени значај безбедности хране у односу на знање, ставове и понашања запослених у угоститељским објектима“ одржаће се Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 25. 01. 20189. године, са почетком у 12.30 часова.


25. 12. 2018. године

Јавна одбрана докторске дисертације Снежане Матић, под називом: „Валидација нове микроскопске методе у дијагностици бактеријских вагиноза применом PCR и real-time PCR“ одржаће се Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 25. 12. 2018. године, са почетком у 14.00 часова.


25. 12. 2018. године

Јавна одбрана докторске дисертације Милорада Рабреновића, под називом: „Утицај хипербаричне оксигенотерапије на регулацију оксидативне хомеостазе и лечење болесника са системским еритемским лупусом“ одржаће се Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 25. 12. 2018. године, са почетком у 14.00 часова.


14. 12. 2018. године

Јавна одбрана докторске дисертације Вере Спасојевић Тишме, под називом: „Утицај терапије радиоактивним јодом-131 на хематолошке параметре и антиоксидативни статус пацијената са диферентованим карциномом штитасте жлезде“ одржаће се Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 14. 12. 2018. године, са почетком у 14.30 часова.


11. 12. 2018. године

Јавна одбрана докторске дисертације Александра Радуновића, под називом: „Клиничка сигурност билатералне бесцементне артропластике кука у једном акту“ одржаће се Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 11. 12. 2018. године, са почетком у 13.30 часова.


6. 12. 2018. године

Јавна одбрана докторске дисертације Александра Николића, под називом: „Ефекти мезенхималних матичних ћелија у мишјем моделу акутног запаљења дебелог црева изазваног декстран натријум сулфатом“ одржаће се Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 6. 12. 2018. године, са почетком у 13.00 часова.


6. 12. 2018. године

Јавна одбрана докторске дисертације Јасмина Нурковића, под називом: „Утицај ласера ниске снаге и електромагнетног поља на морфологију, пролиферацију, диференцијацију и старење хуманих мезенхималних матичних ћелија изолованих из масног ткива“ одржаће се Зеленој сали „проф. др Славољуб Стевановић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 06. 12. 2018. године, са почетком у 11.30 часова.


27. 11. 2018. године

Јавна одбрана докторске дисертације мр Браниславе Матић, под називом: „Предиктори респираторног здравља ученика основних школа“ одржаће се Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 27. 11. 2018. године, са почетком у 13.00 часова.


17. 12. 2018. године

Јавна одбрана докторске дисертације Јелене Вучковић-Филиповић, под називом: „Процена улоге аутономног нервног система у повезаности опструктивне „sleep apnee“ и кардиоваскуларних поремећаја неинвазивним методам“ одржаће се Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 17. 12. 2018. године, са почетком у 11.30 часова.


14. 12. 2018. године

Јавна одбрана докторске дисертације Ане Стојановић, под називом: „Промене у метаболизму масних киселина код пацијента са карциномом плућа“ одржаће се Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 14. 12. 2018. године, са почетком у 12.00 часова.


30. 11. 2018. године

Јавна одбрана докторске дисертације Стефана Стојановића, под називом: „Испитивање везивања тигециклина за хумани серумски албумин и интеракције са јонима метала и флуорохинолонима – in vitro студија“ одржаће се Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 30. 11. 2018. године, са почетком у 14.15 часова.


26. 11. 2018. године

Јавна одбрана докторске дисертације Марије Секулић, под називом: „Хигијенско-нутритивни статус као предиктор здравља становништва Србије“ одржаће се Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 26. 11. 2018. године, са почетком у 14.30 часова.


21. 11. 2018. године

Јавна одбрана докторске дисертације Сандре Матовић, под називом: „Фармакокинетика 25-хидрокси витамина D код деце оболеле од астме“ одржаће се Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 21. 11. 2018. године, са почетком у 11.30 часова.


20. 11. 2018. године

Јавна одбрана докторске дисертације Душана Томовића, под називом: „Синтеза, карактеризација и испитивање биолошке активности бинуклеарних комплекса бакра(II) са S-алкенил дериватима тиосалицилне киселине“ одржаће се Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 20. 11. 2018. године, са почетком у 13.00 часова.


1. 11. 2018. године

Јавна одбрана докторске дисертације Драгане Савић, под називом: „ Значај одређивања солубилног cd14 подтипа- пресепсина у трахеалном аспирату у диференцијалној дијагнози инфекције новорођенчета “ одржаће се Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 01. 11. 2018. године, са почетком у 14.00 часова.


18. 10. 2018. године

Јавна одбрана докторске дисертације Мирјане Мишковић, под називом: „ Процена типолошких разлика (TCI) оболелих од схизофреније у односу на здраву популацију“ одржаће се Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 18. 10. 2018. године, са почетком у 14.00 часова.


10. 10. 2018. године

Јавна одбрана докторске дисертације Драгане Бубање, под називом: „Значај статичког и динамичког модела мерења плантарног притиска у дијагностици дијабетесног стопала“ одржаће се Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 10. 10. 2018. године, са почетком у 11.20 часова.


8. 10. 2018. године

Јавна одбрана докторске дисертације Радета Милића, под називом: „Значај биомаркера у процени исхода акутне плућне тромбоемболије“ одржаће се Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 08.10.2018. године, са почетком у 12.00 часова.


13. 9. 2018. године

Јавна одбрана докторске дисертације Миодрага Глишића, под називом: „Процена динамичке нестабилности колена код повреде задње укрштене везе помоћу тродимензионалног OptiTrack система“ одржаће се Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 13. 09. 2018. године, са почетком у 14.00 часова.


19. 6. 2018. године

Јавна одбрана докторске дисертације Невене Гајовић, под називом: „Утицај дијабетес мелитуса на раст и прогресију мишјег тумора дојке“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 19. 06. 2018. године, са почетком у 13.00 часова.


12. 6. 2018. године

Јавна одбрана докторске дисертације Гордане Шошић, под називом: „Фреквенца микронуклеуса у лимфоцитима периферне крви код трудница са тромбофилијом“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 12. 06. 2018. године, са почетком у 13.00 часова.


7. 6. 2018. године

Јавна одбрана докторске дисертације Саше Плећевића, под називом: „Колоректални карцином: „Улога физичке активности у регулацији кардиоваскуларне хомеостазе пацова“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 07. 06. 2018. године, са почетком у 12.00 часова.


31. 5. 2018. године

Јавна одбрана докторске дисертације Јелене Ђорђевић, под називом: „Процена социјалне когниције и неурокогниције код болесника са схизофренијом и биполарним афективним поремећајем“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу дана 31. 05. 2018. године, са почетком од 12.00 часова.


29. 5. 2018. године

Јавна одбрана докторске дисертације Милана Јовановић, под називом:„Колоректални карцином: Значај концентрација цитокина у серуму и фецесу за процену тежине болести“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 29. 05. 2018. године, са почетком у 12.00 часова.


24. 5. 2018. године

Јавна одбрана докторске дисертације Марине Јовановић, под називом: „Повезаност метаболичког синдрома и имунских параметара са клиничким и патохистолошким карактеристикама болесника са улцерозним колитисом“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 24. 05. 2018. године, са почетком у 15.00 часова.


14. 5. 2018. године

Јавна одбрана докторске дисертације Зорана Јовића, под називом: „Агрегабилност тромбоцита и активност антикоагулантних протеина током стрес ехокардиографије са добутамином код асимптоматских пацијената четири месеца након перкутане коронарне интервенције“ одржаће се 14. 5. 2018. године у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ са почетком од 15.30 часова.


10. 5. 2018. године

Јавна одбрана докторске дисертације Зорана Јовића, под називом: „Утицај мезенхималних матичних ћелија на сигнални пут IL-17 у моделима акутног хепатитиса и фиброзе јетре“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ са почетком од 14.00 часова.


10. 5. 2018. године

Јавна одбрана докторске дисертације Неде Милосављевић, под називом: „Утицај мезенхималних матичних ћелија на сигнални пут IL-17 у моделима акутног хепатитиса и фиброзе јетре“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ са почетком од 14.00 часова.


24. 4. 2018. године

Јавна одбрана докторске дисертације Јелене Пантић Бишевац, под називом:„Серумске вредности интерлеукина 27 и параметара оксидативног стреса код пацијената са примарним меланомом коже“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 24. 04. 2018. године, са почетком у 12.00 часова.


16. 4. 2018. године

Јавна одбрана докторске дисертације Зорице Тончићц, под називом:„Утицај рехабилитације вида специјалним помагалима на квалитет живота слабовиде дјеце“ одржаће се у КПР-у Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 16. 04. 2018. године, са почетком у 13.00 часова.


16. 4. 2018. године

Јавна одбрана докторске дисертације Зорана Алексића, под називом:„Утицај индивидуалног хируршког искуства на учесталост дехисценције коло-ректалне анастомозе после предње ресекције ректума код оболелих од ректалног карцинома“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 16. 04. 2018. године, са почетком у 11.35 часова.


2. 4. 2018. године

Јавна одбрана докторске дисертације Ане Азањац Арсић, под називом: „Анализа фактора ризика за настанак глиома“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 2. 4. 2018. године, са почетком у 12.00 часова.


23. 3. 2018. године

Јавна одбрана докторске дисертације Драгице Селаковић, под називом:„Бихевиорални ефекти хроничне примене супрафизиолошких доза андрогених анаболичких стероида и програмираног тренажног процеса код пацова“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 23. 03. 2018. године, са почетком у 14.30 часова.


23. 3. 2018. године

Јавна одбрана докторске дисертације Јоване Јоксимовић, под називом: „Утицај андрогених анаболичких стероида на бихевиоралне манифестације узроковане рестрикцијом уноса хране код пацова“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 23. 03. 2018. године, са почетком у 17.00 часова.


13. 3. 2018. године

Јавна одбрана Невенке Илић под називом „Значај мерења концентрације протеина Клара ћелија у серуму код деце са атопијском конституцијом“ одржаће се дана 13. 03. 2018. године на Факултету медицинских наука у Крагујевцу у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ са почетком од 11.30 часова.


27. 02. 2018. године

Јавна одбрана докторске дисертације Мирослава Васовића, под називом:„Утицај густине и васкуларизације кости у бочној регији горње вилице на иницијалну стабилност самоурезујућих импланата“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 27. 02. 2018. године, са почетком у 14.00 часова.


23. 02. 2018. године

Јавна одбрана докторске дисертације мр Душка Корњаче, под називом: „Ефекти хиперхомоцистеинемије на параметре оксидационог стреса и активност ензима ацетилхолинестеразе у плазми и срцу пацова: улога гасних трансмитера (NO, H2S и CO)“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 23. 02. 2018. године, са почетком у 16.05 часова.


23. 02. 2018. године

Јавна одбрана докторске дисертације Бранкице Терзић, под називом: „Значај концентрација колагена тип IV, трансферина и везујућег протеина масних киселина јетре у урину за рано откривање дијабетсне нефропатије“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 23. 02. 2018. године, са почетком у 14.00 часова.


19.1.2018. године

Јавна одбрана докторске дисертације Кристине Радоман, под називом: „Утицај исхране обогаћене ОМЕГА-3 и ОМЕГА-6 масним киселинама на функцију миокарда и оксидо-инфламацијске параметре код сраца старих пацова“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 19. 01. 2018. године, са почетком у 12.00 часова.


28. 12. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Катарине Јанићијевић, под називом: „Утицај демографских и социоекономских фактора на коришћење психоактивних супстанци код младих у Србији“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 28. 12. 2017. године, са почетком у 13.00 часова.


27. 12. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Петра Чановића, под називом: „Антитуморски ефекат новосинтетисаних комплекса рутенијума(II) на туморске ћелије in vitro“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 27. 12. 2017. године, са почетком у 11.05 часова.


25. 12. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Исидоре Милосављевић, под називом: „Ефекти Pt(II) комплекса на контрактилност, коронарни проток и оксидативни стрес изолованог срца пацова“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 25. 12. 2017. године, са почетком у 12.00 часова.


19. 12. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Марјане Вукићевић, под називом: „Евалуација ефеката оментомијелопексије на сегментне и проводне функције кичмене мождине након повреде“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 19. 12. 2017. године, са почетком у 13.50 часова.


18. 12. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Љубодрага Минића, под називом: „Евалуација ефеката оментомијелопексије на сегментне и проводне функције кичмене мождине након повреде “ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 18. 12. 2017. године, са почетком у 14.00 часова.


18. 12. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Владимира Пузовића, под називом: „Евалуација морфолошких карактеристика, моторичких и сензорних способности руке и процена фактора утицаја на исте код пацијената оперисаних након повреде периферних нерава“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 18. 12. 2017. године, са почетком у 12.00 часова.


15. 12. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Марине Газдић, под називом: „Eфекат мезенхималних матичних ћелија на оштећење јетре узроковано активацијом NKT ћелија“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 15. 12. 2017. године, са почетком у 12.00 часова.


29. 11. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Мердина Маркишића, под називом:„Ређи хуморални фактори ризика за исхемијски мождани удар и њихов прогностички значај“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 29. 11. 2017. године, са почетком у 15.00 часова.


14. 10. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Владимира Вукомановића, под називом: „Сцинтиграфске карактеристике експанзивних процеса хипофизе и надбубрежних жлезда применом туморотропних радиофармацеутика“ одржаће се у Великој сали „проф. др Милија Ђурић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 14. 10. 2017. године, са почетком у 13.00 часова.


12. 10. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Миодрага Срећковића, под називом:„Повезаност депресије и анксиозности са коронарном исхемијом процењеном фракционом резервом протока“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 12. 10. 2017. године, са почетком у 14.00 часова.


5. 10. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Тање Продовић, под називом: „Идентификација предиктора морталитета пацијената са преломом кука старије животне доби“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 05. 10. 2017. године, са почетком у 13.00 часова.


4. 10. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Јелене Сотировић, под називом:„Концентрације цитокина у серуму код пацијената са планоцелуларним карциномом ларинкса“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 04. 10. 2017. године, са почетком у 14.00 часова.


2. 10. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Тамаре Николић, под називом:„Ефекти хиперхомоцистеинемије на функцију миокарда, коронарну циркулацију и редокс статус изолованог срца пацова: улога инхибитора хидроксиметил-глутарил коензим А (HMG-COA) редуктазе“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 02. 10. 2017. године, са почетком у 15.00 часова.


29. 9. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Бобана Јоксимовића, под називом: „Прогностичка улога интраоперативног мониторинга у неурохирургијимозга и кичмене мождине“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 29. 09. 2017. године, са почетком у 12.00 часова.


27. 9. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Бранимира Радмановића, под називом: „Утицај полиморфизма и индукције гена за метаболишуће ензиме на клинички одговор пацијената лечених оланзапином“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 27. 09. 2017. године, са почетком у 15.00 часова.


22. 9. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Ненада Зорнића, под називом:„Анализа фактора који утичу на квалитет живота код болесника лечених од пнеумоније после механичке вентилације“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 22. 09. 2017. године, са почетком у 13.00 часова.


19. 9. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Горана Пешића, под називом: „Вредности параметара оксидационог стреса и инфламације код пацијената са преломом кука и бутне кости“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 19. 09. 2017. године, са почетком у 14.30 часова.


19. 9. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Вере Вучићевић, под називом: „Метод примене пропофола и нежељени ефекти дубоке седације током дијагностичке колоноскопије“ одржаће се у Великој сали „проф. др Милија Ђурић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 19. 09. 2017. године, са почетком у 13.00 часова.


20. 9. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Весне Шкулетић, под називом: „Утицај експресије COX-2, P27 и VEGF на стварање нових крвних и лимфних судова у ткиву класичних и фоликуларних варијанти папиларног карцинома штитасте жлезде“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 20. 09. 2017. године, са почетком у 14.00 часова.


19. 9. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Ксеније Вучићевић, под називом:„Експресија гена ABCB1 и гена регулатора апоптозе као фактора резистенције на хемиотерапију код оболелих од хроничне лимфоцитне леукемије“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 19. 09. 2017. године, са почетком у 11.00 часова.


20. 7. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Наташе Перковић Вукчевић, под називом: „Фактори који утичу на процес елиминације бензодиазепина, клиничку слику и исход акутне интоксикације бензодиазепинима код особа старије животне доби“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 20. 07. 2017. године, са почетком у 13.00 часова.


18. 7. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Ружице Лукић, под називом:„ Хепатитис С и параметри инфламацијског одговора код пацијената са терминалном бубрежном инсуфицијенцијом “ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 18. 07. 2017. године, са почетком у 13.00 часова.


5. 7. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Весне Игњатовић, под називом: „Утицај терапије диуретицима на излучивање радиоактивног јода 131I код пацијената са диферентованим карциномима штитасте жлезде“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 05. 07. 2017. године, са почетком у 14.00 часова.


6. 7. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације мр Владе Ињац, под називом: „Анализа фактора ризика за смртни исход и трошкова лечења код пацијената на механичкој вентилацији са пнеумонијом“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 06. 07. 2017. године, са почетком у 13.30 часова.


22. 6. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Јелене Миловановић, под називом: „Инфекција Cytomegalovirus-ом и патогенеза експерименталног аутоимунског енцефаломијелитиса“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 22. 06. 2017. године, са почетком у 16.00 часова.


20. 6. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Александра Арсенијевића, под називом: „Значај експресије галектина-3 у патогенези примарног билијарног холангитиса код мишева“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 20. 06. 2017. године, са почетком у 12.15 часова.


15. 6. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Александре Секулић, под називом: „Анализа фактора који утичу на појаву уринарних инфекција код пацијената са повредом кичмене мождине“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 15. 06. 2017. године, са почетком у 14.00 часова.


13. 6. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације „Утицај пролазне хипотермије и лоше метаболичке адаптације на перинатални морбидитет код новорођенчади са интраутерусним застојем у расту“ Тање Лазић Митровић одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу дана 13. 06. 2017. године, са почетком у 13.00 часова.


9. 6. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Жарка Кривокапића, под називом: „Фактори који утичу на квалитет живота пацијената после хируршких интервенција у општој анестезији“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 09. 06. 2017. године, са почетком у 15.00 часова.


29. 05. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације кандидата Драгане Драгаш Миловановић под насловом "Утицај генског полиморфизма метаболишућих ензима CYP3А5, CYP2C8 и CYP1А2 на ефикасност и безбедност терапије карбамазепином код деце" одржаће се дана 29.05.2017. године са почетком у 12:00 часова на Факултету медицинсих наука Универзитета у Крагујевцу.


26. 05. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Снежане Пешић, под називом: „Утицај меких контактних сочива на интраокуларни притисак мерен методом безконтактне тонометрије“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 26. 05. 2017. године, са почетком у 15.00 часова.


23. 05. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације кандидата Милене Дељанин под насловом "Антитуморска активност екстракта Chelidonium majus in vitro" одржаће се дана 23.05.2017. године са почетком у 12:00 часова на Факултету медицинсих наука Универзитета у Крагујевцу.


19. 05. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Петра Ристића, под називом: „Утицај селективне блокаде елемената ткивног ренин ангиотензин алдеостерон система на изоловано срце пацова у хемијски изазваном Diabetes mellitus-у“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 19. 05. 2017. године, са почетком у 14.00 часова.


11. 05. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Марка Милосављевића, под називом: „Анализа утицаја терапије кардиоваскуларних болести на ефикасност локалних анестетика приликом екстракције зуба: серија случајева“ одржаће се у Зеленој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 11. 05. 2017. године, са почетком у 14.00 часова.


28. 04. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Драгане Ристић, под називом: „Ефекат анти–VEGF моноклонског антитела на структурне промене у макули код болесника са влажном формом сенилне дегенерације жуте мрље“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 28. 04. 2017. године, са почетком у 14.00 часова.


25. 04. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Игора Јовановића, под називом: „Клинички значај манометрије аноректалне регије код болесника са поремећајем функције аналних сфинктера“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 25. 04. 2017. године, са почетком у 12.00 часова.


12. 04. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Дубравке Вукадиновић, под називом: „Анализа фактора који утичу на неуспех лечења ванболничке пнеумоније код хоспитализованих пацијената“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 12. 04. 2017. године, са почетком у 15.30 часова.


24. 03. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Небојше Марића, под називом: „Клиничка процена ефикасности и безбедности унипорталне и конвенционалне VATS симпатикотомије у лечењу особа са примарном фокалном хиперхидрозом“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 24. 03. 2017. године, са почетком у 14.00 часова.


24. 02. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Violette Raffay, под називом: „Утицај примене глукагона и адреналина на исход срчаног застоја изазваног фибрилацијом комора – експериментални модел“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 24. 02. 2017. године, са почетком у 14.00 часова.


17. 02. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Марка Спасића, под називом: „Анализа фактора повезаних са настанком компликација и/или смртног исхода код пацијената са акутним панкреатитисом“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 17. 02. 2017. године, са почетком у 12.00 часова.


31. 01. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Милоша Милосављевића, под називом:„ Утицај сигналног пута IL-33/ST2 на развој некрозе код карцинома дојке“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 31. 01. 2017. године, са почетком у 13.00 часова.


30. 01. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Марине Мијајловић, под називом:„ Синтеза, карактеризација и потенцијална биолошка активност комплекса паладијума(II) и платине(IV) са S-алкил дериватима тиосалицилне киселине“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 30. 01. 2017. године, са почетком у 12.00 часова.


27. 01. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Милице Петровић, под називом: „Анализа фактора ризика за развој атеросклерозе код болесника који болују од хроничне болести бубрега“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 27. 01. 2017. године, са почетком у 13.15 часова.


25. 01. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Горе Миљановић, под називом: „ Квалитет живота болесника на хроничној хемодијализи и са трансплантираним бубрегом“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 25. 11. 2017. године, са почетком у 16.00 часова.


09. 01. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Ивана Срејовића, под називом: „Ефекти модулације N-метил-D-аспартатних рецептора на изолованом срцу пацова“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 09. 01. 2017. године, са почетком у 16.00 часова.
Остале информације можете погледати у АРХИВИ ВЕСТИ овде.