Тренутно сте на:
 
Организација
  Стручни органи факултета
 

Повезани садржаји:
 
Организација
Орган управљања
Орган пословођења
Стручни органи
Студентски парламент
 

Навигација:
 
Почетна страна
 


 
СТРУЧНИ ОРГАНИ ФАКУЛТЕТА

КАТЕДРЕ

 

Катедрe се оснивају за један или више сродних наставних предмета.

Одлуку о оснивању Катедре доноси Наставно-научно веће. Катедру чине сви наставници и сарадници који изводе образовно-стручни рад из предмета за које је Катедра основана.

Катедре на факултету:

Катедрe на Интегрисаним академским студијама медицине погледајте овде

Катедрe на Академским докторским студијама погледајте овде

Катедрe на здравственим специјализацијама погледајте овде

Катедрe на Основним струковним студијама погледајте овде