Trenutno ste na:
 
Organizacija
  Stručni organi fakulteta
 

Povezani sadržaji:
 
Organizacija
Organ upravljanja
Organ poslovođenja
Stručni organi
Studentski parlament
 

Navigacija:
 
Početna strana
 


 
STRUČNI ORGANI FAKULTETA

KATEDRE

 

Katedre se osnivaju za jedan ili više srodnih nastavnih predmeta.

Odluku o osnivanju Katedre donosi Nastavno-naučno veće. Katedru čine svi nastavnici i saradnici koji izvode obrazovno-stručni rad iz predmeta za koje je Katedra osnovana.

Katedre na fakultetu:

Katedre na Integrisanim akademskim studijama medicine pogledajte ovde

Katedre na Akademskim doktorskim studijama pogledajte ovde

Katedre na zdravstvenim specijalizacijama pogledajte ovde

Katedre na Osnovnim strukovnim studijama pogledajte ovde