Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА


ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ 08-14Назив Пројекта

Експлозивна јачина мишића трупа и кука као потенцијални фактор ризика за настанак акутног неспецифичног лумбалног синдрома

Сажетак

Иако су истраживања улоге поремећаја неуромишићне функције у етиологији неспецифичног лумбалног синдрома (НЛС) веома актуелна, процена и значај брзине развоја силе мишића трупа и кука, као и неуравнотеженост ових мишића као потенцијалних предиктора настанка НЛС до сада нису испитивани. Због тога су циљеви овог истраживања да се испита значај експлозивне јачине мишића трупа (флексора, екстензора, латерофлексора, ротатора) и кука (флексора, екстензора, абдуктора, адуктора, ротатора) као потенцијалног фактора предикције и детекције настанака НЛС, односно да се испита да ли неуравнотеженост у максималној и експлозивној јачини антагонистичких мишића трупа и кука представља фактор ризика за настанак акутног неспецифичног лумбалног синдрома (АНЛС). Истраживањем ће бити обухваћене две групе испитаника: пацијенти са АНЛС (експериментална група - ЕГ) односно здрави испитаници без раније историје симптома АНЛС (контролна група - КГ). Максимална и експлозивна јачина мишића трупа и кука биће мерена применом стандардних изометријских тестова за процену максималне и експлозивне јачине ових мишића, а електрична активност мишића током извођења тестова биће праћена електромиографом. Поређењем резутата ЕГ и КГ испитаће се да ли процена максималне и експлозивне јачина мишића трупа и кука, може допринети предикцији настанка АНЛС. Очекује се да ће налази предложеног истраживања допринети побољшању методологије процене неуромишићне функције мишића трупа и кука, као и да ће продубити разумевање механизама који узрокују настанак НЛС.

Руководилац пројекта
Доц. др Душица Ђорђевић

Главни истраживач
Доц. др Душица Ђорђевић

Ангажовани истраживачи :
Проф. др Владимир Јаковљевић
Доц. др Катарина Парезановић Илић
Доц. др Александра Јуришић Шкевин
Асс. владимир Живковић
Асс. Иван Срејовић
Др Оливера Кнежевић, Институт за медицинска истраживања Београд, истраживач сарадник
Проф. др Драган Мирков, Факултет спорта и физичког васпитања Београд
Проф. др Драган Радовановић, Факултет спорта и физичког васпитања Ниш
Др Милица Јевремовић, докторант ФМН Крагујевац
Др Јелица Стојановић Тошић,
докторант ФМН Крагујевац

    ВЕРЗИЈА ЗА ШТАМПУ