Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА


МАКРО ПРОЈЕКАТ 01-12Назив Пројекта

Имунопатологија инфламаторних, аутоимунских и малигних обољења

Руководилац пројекта
Проф. др Миодраг Лукић

Главни истраживач
Проф. др Миодраг Лукић

Ангажовани истраживачи :
Проф. др Небојша Арсенијевић
Проф. др Дејан Баскић
Проф. др Александар Ђукић
Проф. др Славица Ђукић-Дејановић
Проф. др Александра Лукић
Проф. др Нада Пејновић
Проф. др Миодраг Стојковић
Доц. др Владислав Воларевић
Доц. др Немања Здравковић
Доц. др Иван Јовановић
Доц.др Татјана Кањевац
Доц. др Марија Миловановић
Доц. др Слађана Павловић
Доц. др Сузана Поповић
Доц. др Гордана Радосављевић
Милица Боровчанин, доктор медицинских наука, истраживач сарадник
Асс. Биљана Љујић
Асс. др Jелена Пантић
Милена Величковић, доктор стоматологије, студент докторских академских студија, стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Асс. Илија Јефтић, студент докторских академских студија
Сар. др Немања Јовичић, студент докторских академских студија
Сар. др Сања Бојић, студент докторских академских студија
Др Маја Стојановић, студент докторских академских студија
Др Бојана Симовић Марковић, студент докторских академских студија