Trenutno ste na:
 
Naučna istraživanja
 


Povezani sadržaji:
 
Naučno istraživački rad
Istraživanja
Međunarodni projekti
Projekti Ministarstva
Junior projekti Fakulteta
 

 
NAUČNO ISTRAŽIVAČKI RAD
 
JUNIOR I MAKRO PROJEKTI FAKULTETA


MAKRO PROJEKAT 01-12Naziv Projekta

Imunopatologija inflamatornih, autoimunskih i malignih oboljenja

Rukovodilac projekta
Prof. dr Miodrag Lukić

Glavni istraživač
Prof. dr Miodrag Lukić

Angažovani istraživači :
Prof. dr Nebojša Arsenijević
Prof. dr Dejan Baskić
Prof. dr Aleksandar Đukić
Prof. dr Slavica Đukić-Dejanović
Prof. dr Aleksandra Lukić
Prof. dr Nada Pejnović
Prof. dr Miodrag Stojković
Doc. dr Vladislav Volarević
Doc. dr Nemanja Zdravković
Doc. dr Ivan Jovanović
Doc.dr Tatjana Kanjevac
Doc. dr Marija Milovanović
Doc. dr Slađana Pavlović
Doc. dr Suzana Popović
Doc. dr Gordana Radosavljević
Milica Borovčanin, doktor medicinskih nauka, istraživač saradnik
Ass. Biljana Ljujić
Ass. dr Jelena Pantić
Milena Veličković, doktor stomatologije, student doktorskih akademskih studija, stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Ass. Ilija Jeftić, student doktorskih akademskih studija
Sar. dr Nemanja Jovičić, student doktorskih akademskih studija
Sar. dr Sanja Bojić, student doktorskih akademskih studija
Dr Maja Stojanović, student doktorskih akademskih studija
Dr Bojana Simović Marković, student doktorskih akademskih studija