Trenutno ste na:
 
Vesti sa fakulteta
  Najnovije vesti
 


Povezani sadržaji:
 
Najnovije vesti
Arhiva vesti
 

Navigacija:
 
Početna strana
 


 
VESTI I DOGAĐAJI
NAJNOVIJE VESTIARHIVA VESTI

 


PROSLAVLJENA SLAVA I DAN FMN

Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu obeležio je danas, 9. decembra 2018.godinu , Krsnu slavu Svetog Alimpija Stolpnika i 41 godina postojanja fakulteta. Na današnji dan 1977. godine naša visokoškolska ustanova počela je sa radom prošavši od tada mnoge etape svog razvoja. Danas smo razvijena viskoškolska ustanova koja ostvaruje studijske programe na sva tri nivoa studija i razvija naučno-istraživački i stručni rad u obrazovno-naučnom polju medicinskih nauka. Do danas je na našem Fakultetu diplomiralo 4005 doktora medicine, 95 doktora stomatologije a diplomu magistra farmacije dobilo je 627 diplomaca. Osnovne strukovne studije na našem Fakultetu završilo je 465 strukovnih sestara, 445 strukovnih fizioterapeuta i 123 strukovnih farmaceutskih tehničara.

Slava FMN i ove godine okupila je saradnike i prijatelje iz visokoškolske zajednice, lokalne samouprave, ministarstava, privrede, crkve, kulturnih institucija itd. Čin rezanja slavskog kolača i svečanu akademiju svojim prisustvom uveličali su: rektor Univrerziteta u Kragujevcu prof.dr Nenad Filipović, dekani Medicinskog fakulteta iz Beograda prof.dr Nebojša Lalić, Medicinskog fakulteta iz Podgorice prof.dr Miodrag Radunović, , Medicinskog fakulteta VMA prof.dr Tihomir Ilić, Medicinskog fakulteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici prof.dr Suzana Matejić, dekan Farmaceutskog fakulteta u Beogradu prof.dr Slađana Sobajić, delegacija Medicinskog fakulteta iz Banja Luke koju je predvodio prodekan za nastavu prof.dr Nenad Ponorac, direktori zdravstvenih ustanova iz Srbije i Kragujevca, brojnih profesori, saradnici, gosti i prijatelji našeg Fakulteta.

 
 
 
 

Čin rezanja slavskog kolača obavio je starešina Saborne crkve u Kragujevcu Radovan Zarić.. Domaćin slave, prof. dr Nebojšša Zdravković pozdravio je sve prisutne i prema tradiciji, deo slavskog kolača predao novom domaćinu, prof. dr Željku Mijailoviću, prodekanu za IAS farmacije. Prof.Zdravković je pozdravljajući okupljene goste izarzio želju da sledeću slavu i dan FMN dočekamo sa novim studijskim programima, novim projektima i dobrim rezultatima u oblasti naučno-istraživačkog rada.

 
 
 

U nastavku današnje svečanosti dekan FMN prof.dr Vladimir Jakovljević potpisao je Sporazum o saradnji sa dekanom Medicinskog fakulteta iz Podgorice prof.dr Miodragom Radunovićem koji podrazumeva definisanje konkretnih programskih aktivnosti i jaču saradnju u oblasti nastave, razmenu studenata i nastavnika i zajednička istraživanja.
Prof.dr Miodrag Radunović najpre je rekao da smatra da je privilegija ovog regiona da u svom akademskom sazvežđu ima Medicinski fakultet u Kragujevcu, koji, kako je rekao,ima i infrsatrukturu i laoboratorije, i rezultate ali najveći ponos su naši mladi ljudi i saradnici, za koje smatra da će dostići Nobelovske visine.

 

Proslava je nastavljena svečanom akademijom u amfiteatru "Prof. dr Milosav Kostić''. Nakon filma koji je predstavio nastanak, razvoj i aktuelni trenutak na Fakultetu sve prisutne pozdravio je dekan prof.dr Vladimir Jakovljević koji je se zahvalio svima koji su uveličali proslavu slave i dana našeg Fakulteta.
Dekan je istako da očekuje da u narednom periodu FMN nastavi svoj put na razvoju nauke, jačanju studijskih programa i izrazio želju da u što kraćem vremenskom roku dobije novi prostor u okviru Centra izvrsnosti.
Rektor Univerziteta u Kragujevcu prof.dr Nenad Filipović, četitajući slavu i dan FMN,rekao je da je Univerzitet raspisao konkurs za dodelu stanova mladim istraživačima i dodao da je veliki broj istraživača sa našef Fakulteta konkurisao. ''Nadam se da će svi ti mladi ljudi dobiti stanove i rešiti važno životno pitanje.tako ćete moći da svo svoje vreme, elan i energiju usmerite na rad a koliko vidim na ovom Fakultetu imate sjajne rezulate'', rekao je rektor Filipović. On je dodao i da Univerzitet u Kragujevcu pokreće izgradnju naučno-tehnološkog parka i da očekuje da će veliku ulogu u svemu imati i FMN jer više, kako je rekao, nema odvojenost nauka jer medicinske nauke vrlo blisko danas sarađuju sa tehničkim ali i drugim naukama.

 
 
 

Današnja svečanost bila je prilika da FMN nagradi najbolje diplomce i studente s asvim studijskih programa, po godinama studija. Najbolji diplomci u školskoj 2017/2018 godini su: sa IAS medicine Irfan Ćorović prosečna ocena 9,78, sa IAS farmacije Marija Milenković prosečna ocena 9,92, sa IAS stomatologije Sanja Vujović prosečna ocena 9,79, sa OSS strukovna medicinska sestra Jelena Nikolić sa prosečnom ocenom 9,45 i strukovni terapeut Katarina Radović sa prosečno ocenom 9,72. Diplome i zlatnike uručio im je dekan prof. dr Vladimir Jakovljević.

 
 

U muzičkom delu programa nastupio je Kvartet umetničkog ansambla ministarstva odbrane ''Stanislav Binički''. Kvartet čine: Jelena Lung, Nataša Milošević, Ivana Erčić i Irina Vasiljević Damljanović, a rukovodilac orkestra Umetničkog anasmabla minisatrstva odbrane ''Stanislav Binički'' je major Nikola Živković. Oni su izveli kompozicije: ''O sole mio'', Oči čornije'', ''My Way'' i ''Vostani Serbijo''.

Prezentacija o FMNVideo prilog svečanosti


ODRŽAN MEĐUNARODNI STRUČNI SKUP
JOINT MEETING OF KRAGUJEVAC AND SZEGED

U saradnji sa članovima katedere za farmakologiju Medicinskog fakulteta iz Segedina, u okviru programa obeležavanja slave i dana FMN, u amfiteatru održan je stručni skup na kome su predstavljena najnovija znanja iz oblasti kardiovaskularne fiziologije i farmakologije. Na skupu su predstavljeni kako eksperimentalni tako i klinički podaci obe institucije. Profesori Ištvan Backo i Andraš Varo, kao i dva najperspektivnija istraživača sa katedre za farmakologiju iz Segedina Atila Rutaj i Sabološ Taloši, predstavili su najsvežija saznanja iz oblasti eksperimentalnih modela sepse.

Naš Fakultet , odnosno podatke i saznanja iz ove oblasti, predstavili su Doc.dr Nevena Jeremić, Doc.dr Vladimir Živković i Doc.dr Ivan Srejović, sa katedre za fiziologiju. Usledila je vrlo intenzivna diskusija. Inače, profesori Backo i Varo su dugogodišnji saradnici Fakulteta i dekana prof.dr Vladimira Jakovljevića sa kojima više od decenije uspešno sarađujemo u okviru laboratorije za kardiovaskularnu fiziologiju naše Ustanove.

Skup je ispunio svoj cilj- promivisao je nauku ali i produbio prijateljstvo našeg i Medicinskog fakulteta u Segedinu.
Skupu je prisustvovalo rukovodstvo FMN na čelu sa dekanom prof.dr Vladimirom Jakovljevićem.

 
 


PREDSTAVLJENI REZULTATI NAUČNIH AKTIVNOSTI FMN

U okviru proslave 41 godina postojanja Fakulteta medicinskih nauka, u Amfiteatru , održana je već tradicionala revija radova ''Publikovali smo''. Reč je o godišnjem pregledu naučnih aktivnosti predavača i celokupne naučne zajednice Fakulteta medicinskih nauka. U ovoj godini, prema rečima Doc. dr Nevene Jeremić, prodekana za naučno-istraživački rad i međunarodnu saradnju, ukupno je objavljeno 196 radova iako su finansijska sredstva, za ovu namenu, u 2018.godini u iznosu od 3 304 000 dinara najmanja izdvojena od 2014.godine. ''Farmakologija je ostala, po skoru, na prvom mestu sa publikovanih 39 radova i ukupnim impakt faktorom od 623.Sledi katedra za imunologiju sa 28 radova i impakt faktorom 73,152. Fiziologija je na trećoj poziciji sa 25 publikovanih radova i impakt faktorom 58,98 što je u odnosu na prethodnu godinu, na obe katedre, značajan skok. Slede farmaceutska hemija sa 10 radova, interna medicina sa 23 rada, patološka fiziologija sa 11, genetika sa 5, biohemija sa 4 itd'', rekla je doc. Jeremić.

U ovoj godini 162 istraživača, uključujući nastavnike i saradnike, bilo je angažovano na nekom od projekata- od međunarodnih, preko projekata resornog ministarstva do internih projekata Fakulteta. ''Na fakultetu se trenutno finansira 47 junior i jedan makroprojekat a treba izdvojiti 26 nastavnika i saradnika koji su u ovoj godini angažovani na međunarodnim projektima.74 nastavnika i saradnika angažovano je na projektima minisatrstva za nauku Republike Srbije'', istakla je prodekan doc.dr Nevena Jeremić.

Svih 196 radova objavljenih na SCI listi predstavljeno je u okviru prezentacije, a podsećanja radi u 2017. godini je objavljen je 131 rad naših nastavnika i saradnika.

Prezentaciju radova "Publikovali smo'' pogledajte ovde

 
 


URUČENE DIPLOME DIPLOMCIMA FMN

U okviru obeležavanja 41 godine rada i postojanja FMN Univerziteta u Kragujevcu danas su u Knjaževsko srpskom teatru uručene diplome doktorima medicine i stomatologije, magistrima farmacije, lekarima specijalistima i subspecijalistima i diplomcima osnovnih strukovnih studija- strukovnim sestrama/tehničarima i strukovniom fizioterapeutima. Diplome su uručili resorni prodekani- doktorima medicine prof.dr Dejan Petrović, specijalistima i užim specijalistima prof.dr Goran Davidović, magistrima farmacije prof.dr Željko Mijailović, doktorima stomatologije prof.dr tatjana Kanjevac, strukovnim sestrama i fizioterapeutima prof.dr Dušan Đurić.

Pozdravljajući diplomce i članove njihovih porodica dekan Fakulteta medicinskih nauka prof.dr Vladimir Jakovljević rekao je da se ponosi što je naš Fakultet, za godinu dana, uspeo da našoj zemlji da skoro 140 doktora medicine.
''Mnogo smo učinili u proteklih nekoliko godina da Fakultet postane bolje mesto za studiranje, i nadam se da smo u tome i uspeli. Sigurno da tretman koji ste imali na našem fakultet niste mogli da nađete ni na jednom drugom fakultetu u našoj zemlji. Sada je sve na nekim drugima koji treba da Vam omoguće da ta znanja, koja ste stekli sa nama, primenite u praksi i da uradite najbolje što možete za svoj posao-pomognete očuvanju zdravlja naše nacije''. On je dodao i da je siguran da će svi naši diplomci svoj posao uraditi i dodao da ne zna hoće li to isto da urade oni koji trebaju pruže šansu pre svega doktorima medicine ali i svima ostalima .
''Ako se vidi ovakva mladost i energija kojom zračite to mora da se valorizuje pre ili kasnije. Ovo je kraj možda i najlepšeg perioda u Vašem životu jer Vas sada čekuju mnogobrojne i profesionalne i privatne obaveze. Zato uživajte u današnjem danu a ja Vam želim da što pre nađete svoje mesto u zdravstvenom sistemu ove zemlje '', poručio je dekan Jakovljević.

Prvo su promovisani specijalisti i uži specijalisti kao i diplomci osnovnih strukovnih studija našeg Fakulteta. Od decembra prošle godine do danas na FMN diplomu lekara specijaliste i subspecijaliste steklo je 52 doktora medicine.
Pozdravljajući prisutne, u ime dekana i kolegijuma FMN, prodekan za specijalističke i uže specijalističke studije prof.dr Goran Davidović najpre je rekao da je današnji dan poseban kako za specijaliste i diplomce osnovnih strukovnih studija, tako i za kuću u kojoj su stekli znanja i zvanja.''Posle mnogo neprospavanih noći, odricanja i muka kroz koje ste prošli, posle dugog i napornog puta vaša srca su , siguran sam, ispunjena srećom i zadovoljstvom jer ste postigli ono čemu ste težili. Lekarski poziv se bira iz ljubavi prema čoveku, zbog želje da mu pomognete. Sada ste, opet na novom početku i pred vama su novi izazovi da vašu veru i ljubav prema pacijentu podelite, ovog puta sa više znanja'', reči su prodekana prof.Davidovića.
On je specijalistima i diplomcima poručio i da veruju u svoje znanje ali i da veruju svom instiktu i ne dozvole da ih znanje zavede. ''Želimo da ono što ste naučili na FMN postane ognjište vrlina i ličnih podviga u borbi protiv bolesti na dobrobit vaših pacijenata.Budite nesebični u onome što možete da im pružite i neka vas cene po vašoj savesti, dobroti i znanju koje ste im pružili'', poručio je prodekan prof.dr Goran Davidović.

 
 

Doktori medicine i stomatologije položili su danas i Hipokratovu zakletvu. Od osnivanja Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu do danas ukupno je diplomiralo 4005 doktora medicine, 95 doktora stomatologije a diplomu magistra farmacije dobilo je 627 farmaceuta. Osnovne strukovne studije, do današnjeg dana, završilo je 465 strukovnih sestara, 445 strukovnih terapeuta i 123 strukovnih farmaceutskih tehničara. Na današnjoj svečanosti diplomu doktora medicine dobilo je 138 mladih ljudi, 87 magistara farmacije, 24 doktora stomatologije i 86 diplomaca osnovnih strukovnih studija.

U muzičkom delu programa na sceni Knjaževsko-srpskog Teatra nastupili su studenti kragujevačkog FILUM-a.

Galeriju slika sa dodele diplome pogledajte ovde


 
 
 

 
 
 

Video prilog svečanosti


OTVORENA IZLOŽBA SLIKA
PALETA SUMADIJE

U okviru obeležavanja dana i slave našeg Fakulteta u galeriji FMN otvorena je izložba slika udruženja likovnih umetnika ''KULT'' iz Kragujevca ''Paleta Sumadije''. Izložbu je zvanično otvorila prodekan za međunarodnu saradnju i naučno-istraživački rad Doc.dr Nevena Jeremić koja se najpre zahvalila udruženju ''KULT'' koje je, kako je navela, pristalo da nam za momenat pozajmi svoju umetnost da uživamo u njoj. ''Nadam se da ćete večeras biti bar upola impresionirani koliko sam ja bila kada sam videla postavku. Umetnicima želim puno sreće u daljem stvaralaštvu i puno uspešnih i posećenih izložbi širom sveta'', rekla je prodekan Nevena jeremić.

U ime autora čije su slike izložene okupljenima se obratio književnik Sveta Madžarević koji je podsetio da je upravo u Kragujevcu izniklo udruženje likovnih stvaralaca ''KULT''i da su njihove slike zbir najleših akorda boja i jedinstvene želje da zauvek pronose ime Kragujevca, kako na ovim našim prostorima, tako i šire.''Radovi ovih umetnika ,koji su izloženi u galeriji Fakulteta medicinskih nauka, najbolji su primer kako se slikom i umetničkim ostvarenjem, bez reči, pleni pažnja javnosti i stremi ka novim slikarskim dometima. Umetnički stvaraoci KULT-a, ponosno brode ovim krajem, sa jedinom željom da snažno pronose i šire značajne iskorake kulture i stvaralaštva'', rekao je Madžarević. Udruženje likovnih umetnika ''KULT'' poklonilo je FMN sliku '' Jezero '' čiji je autor Savić od Levča.

Na izložbi , koja će biti otvorena do 17 decembra, se mogu videti slike Marije Veličković, Verice Rakite,Aleksandre Božović, Savića od Levča, Bernarda Ljubasa i Milana Ognjanovića.Nakon galerije našeg Fakulteta izložba se seli u Vladičanski dvor u Eparhiji Temišvarskoj u Rumuniji.

 
 
 


WE FOUND THIS HUMERUS

POBEDNICI VIII STUDENTSKOG KVIZA ZNANJA FMN

 

Ekipa ''We fonud this humerus'' osvojila je prvo mesto u finalu VIII studentskog kviza znanja, koji se organizuje u okviru programa obeležavanja dana i slave Fakulteta medicinskih nauka. Oni su u finalu savladali ekipu ''Anakinra'' rezultatom 12:5 i drugu godinu za redom osvojili titulu najbolje ekipe u kvizu znanja.

U borbi za treće mesto ekipa '' Balu'' savladala je ekipu ''Knjigass '' rezultatom 11:8. Za prvi ekipe organizator kviza, FMN, obezbedio je vredne novčane nagrade. Sa takmičarima najbljoih ekipa koje su se danas borile u polufinalu a zatim i u finalu pored PR tima Fakulteta bio je i savetnik dekana za finansije, kadrove i naučno-istraživački rad prof.dr Nebojša Zdravković.

Studentski kviz znanja, ustanovljen 2006.godine, posle kraće pauze , organizuje se ponovo od 2017.godine i beleži sve veće interesovanje studenata našeg fakulteta koji pokazuju zavidno znanje u odgovorima na pitanja iz opšte kulture.

POSAO NA FMN DOBILO 9 MLADIH ISTRAŽIVAČA

Dekan Fakulteta medicinskih nauka prof.dr Vladimir Jakovljević potpisao je ugovor o radu sa 9 doktoranada koji su posao obezbedili na naučnim projektima našeg Fakulteta.Oni su posao obezbedili na osnovu konkursa ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja koji je bio namenjen najboljim mladim naučnicima u Srbiji. Konkurs ministrastva bio je namenjen za 1000 mladih naučnika koji su redovni studenti sa prosečnom ocenom sa osnovnih studija iznad 9, državljani su Republike Srbije i mlađi su od 30 godina. Mladi istraživači FMN učestvuju na projektima iz svih oblasti biomedicinskih istraživanja- medicine, farmacije i stomatologije. Ugovore o radu sa dekanom Fakulteta potpisali su : Sanja Matić, Ana Pejči, Valentina Opančina, Miloš Milosavljević, Miloš Stepović, Marina Jovanović, Milica Dimitrijević Stojanović, Dragica Miloradović i Dragana Miloradović.

 

Čestitajući im potpisivanje Ugovora dekan prof.dr Vladimir Jakovljević istakao je da većinu istraživača poznaje jer su studenti doktorskih studija i dodao da je cilj fakulteta da ih angažuje ne samo za potrebe nauke već i za potrebe nastave, u zavisnosti od samih projekata na kojima su angažovani. ''Vas troje od devetoro već je angažovano u nastavi kao facsilitatori, a trudićemo se da i ostale, posebnim ugovorom, uključimo u nastavni proces'', rekao je dekan prof.dr Vladimir Jakovljević.U okviru drugog kruga Konkursa koji je raspisalo resorno minisatrstvo posao na našem Fakultetu do kraja decembra dobiće još osam mladih doktoranada.

 
 


INTENZIVIRANJE SARADNJE
SA MEDICINSKIM FAKULTETOM U BEOGRADU

Dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu prof.dr Nebojša Lalić i dekan Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu prof.dr Vladimir Jakovljević potpisali su danas Sporazum o saradnji kojim se definišu međusobni odnosi u okviru poslovno-tehničke saradnju naše dve ustanove. Ovaj dokument predviđa saradnju u realizaciji nastave, naučno-istraživačkog rada, zdravstvene delatnosti, kao i u drugim oblastima za koje postoji zajednički interes.

 

Dekan FMN prof.dr Vladimir Jakovljević najpre je podsetio da je Medicinski fakultet u Beogradu osnivač našeg fakulteta i dodao da je sasvim prirodna naša saradnja. ''Sporazum koji smo potpisali danas je samo formalizacija svega onoga što uspešno radimo godinama. Kao neko ko je na FMN preko 20 godina odgovorno tvrdim da najintenzivniju saradnju imamo sa Medicinskim fakultetom u Beogradu i Vojno-medicinskom akademijom. S ponosom mogu da kažem da sam na Medicinskom fakultetu u Beogradu više puta bio u komisijama za odbranu doktorskih disertacija, mentor i komentor više doktorskih disertacija kao što su i mnoge moje kolege iz Beogrda to isto bile na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu'', rekao je prof.Jakovljević.
Dekan je dodao i da je ovo samo korak više da nastupimo zajedno prema trećim licima jer, kako je rekao, poznato je da imamo zajedničke projekte kako na nacionalnom tako i na međunarodnom nivou. ''Ovaj Sporazum nam, između ostalog daje mogućnost da i taj deo saradnje intenziviramo i na tome ćemo zajedno raditi'', zaključio je prof.dr Vladimir Jakovljević.

Prema rečima dekana Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu prof.dr Nebojše Lalića saradnja sa našim fakultetom traje decenijama i nakon analiza o tome kako bi se ta saradnja mogla povećati u kvalitetu i kvantitetu, a i isteka ranijih ugovora, došli smo do novog Sporazuma o saradnji naše dva fakulteta. ''Mi smo saradnici u mnogim disciplinama a ovaj sporazum je pravni osnov i podsticaj za još uspešniju saranji i zajednički nastup svuda gde za to postoje uslovi'', istako je dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu prof.dr Nebojšša Lalić.

 


MEMORIJALNI TURNIR
PROF. DR MIROSLAV MADŹARAC

Rezultati (1.12.2018)

Futsal (m): FMN – Ekonomac 2:6
Košarka (m): FMN – Kg Uni miks 40:53
Rukomet (m): FMN – Radnički 13:17
Odbojka (m): FMN – Kg Uni miks 2:1

ODRŽANE KVALIFIKACIJE I ČETVRTFINALE
VIII STUDENTSKOG KVIZA ZNANJA FMN

U okviru obeležavanja dana i slave FMN danas su održane kvalifikacije i četvrtfinale VIII studentskog kviza znanja.

U Amifiteatru Fakulteta u poznavanju opšte kulture takmičilo se 12 ekipa: Raketa, Knjiggas, We found this humerus, Sveta Trojica i Amin, Mavelumab, XX hromozomi, Enigma, Spartanci, Gaučosi, Anakinra, Četiri godišnja doba i Balu .

Četiri ekipe su do četvrt finala stigle nakon duela a četiri su se na samom početku kviza, u okviru žrebanja, direktno plasirale u dalje takmičenje. Ekipa Knjigass-a je bila bolja od Gaučos-a, We found this humerus je savladala ekipu Enigme, ekipa Balu je pobedila Mavelumab, dok je u završnoj, četvrtoj rundi četvrfinala ekipa Anakinra trijumfovala nad ekipom XX hromozoma.

U finalu koje je na programu u četvrtak 6.decembra u 16 časova nadmetaće se dva polufinalna para: ekipa Knjigass protiv ekipe We found this humerus, dok će u drugoj polufinalnoj borbi snage odmeriti ekipe Balu i Anakinra.

FMN je i ove godine za tri provoplasirane ekipe, u okviru VIII studentskog kviza znanja, obezbedio vredne nagrade. Savetnik dekana prof.dr Nebojša Zdravković je svim učesnicima kviza poželeo dobro znanje i sreću u takmičenju.

Studentski kviz znanja održan je prvi put na FMN 2006. godine po zamisli Vekoslava Isajlovića, Marije Đajić-Pljakić, Nataše Čanak i Bogdana Damnjanovića, nekadašnjih studenata PR službe Fakulteta i članova Alumni kluba, koje i ove godine očekujemo kao voditelje u finalu kviza.

Plasman i raspore ekipa za polufinale pogledajte ovde

 
 
 
 


KRSNA SLAVA I DAN FAKULTETA

Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu 9. decembra tradicionalno proslavlja svoju Krsnu slavu Svetog Alimpija Stolpnika i Dan fakulteta višednevnim svečanostima zaokružujući 41 godinu postojanja.

Pozivamo Vas da nam se pridružite u proslavi i tako nam ulepšate dane slavlja.

Domaćin Slave
Prof. dr Nebojša Zdravković

Dekan
Prof. dr Vladimir Jakovljević

Program proslave pogledajte ovdePRODUBLJIVANJE SARADNJE FMN I KAROLINSKA INSTITUTA IZ SVEDSKE

Gost Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, u okviru Erasmus+ projekta, bio je prof. dr Hakan Wallen, profesor kardiologije na Karolinska Institutu (Stokholm, Svedska), potpredsednik odeljenja za kliničke nauke Karolinska Instituta (Danderyd bolnica), prodekan za postdiplomsku nastavu na kliničkim naukama, viši konsultant Klinike za kardiologiju Danderyd bolnice u Stokholmu.

Dolazak prof.dr Hakan Wallen organizovao je prof.dr Jovan Antović viting profesor našeg Fakulteta od 2009.godine. Dugogodišnja uspešna saradnja sa prof.Antovićem pre dve godine rezultirala je dobijanjem Erasmus+ projekta u okviru koga su dve saradnice FMN bile po 6 meseci na usavršavanju u laboratoriji Karolinska Instituta kod prof. Antovića. On je u okviru posete našem fakultetu takođe održao predavanje i najavio da će do kraja realizacije ovog projekta, jula sledeće godine, najmanje još jedan a moguće i dva naša sardnika iz otići na dalje usavršavanje u Svedsku.

  
  

Prof. dr Hakan Wallen održao je najpre predavanje na temu : „How to train PhD students? Who should we educate and Why?“ , u okviru koga je predstavio program doktorskih studija Karolinska Instituta. Drugo predavanje na temu: „Introduction of New Oral Anticoagulants (NOACs) to prevent stroke in Afib: The Stockholm / Swedish experience and strategy'' je bilo namenjeno stručnoj javnosti i izazvalo je veliku pažnju profesora i saradnika naše Fakulteta. Odnosi se na problematiku atrijalne fibrilacije odnosno tretiranja pacijenata sa ovim, jako opasnim vidom srčane aritmije pogotovo sa aspekta korelacije i potencijalnog nastanka šloga, budući da su ovi pacijenti jako česti u poslednje vreme.

Saradnja sa Karolinskim Institutom, koja je i rezultirala posetom istaknutog profesora i kardiologa dr Hakan Wallen našem Fakultetu je za nas mnogo važna , rekao je prof.dr Vladimir Jakovljević. Pored značaja za stručnu javnost dekan ističe i značaj za naš Fakultet i mogućnost dodatnog uasvršavanja naših mladih saradnika na jednom predstižnom Instititu. Upravo programi Doktorskih studija na našem fakultetu i Karolonskom Univerzitetu kao i dalji koraci u realizaciji projekta ''Erasmus+ projekta'' bile su teme o kojima je dekan FMN prof.dr Vladimir Jakovljević sa sardnicima razgovarao sa prof.dr Hakan Wallen i prof.dr Jovanom Antovićem. Zajednički zaključak je da će obe institucije učiniti sve da se postojeća saradnja nastavi i produbi.

  
  


POTPISAN UGOVOR O SARADNJI SA ZAVODOM ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ

Dekan FMN prof.dr Vladimir Jakovljević i direktorka Zavoda za hitnu medicinsku pomoć dr Aleksandra Vasović.potpisali su danas Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji dve ustanove. Ugovorom je definisana dugoročna saradnja Fakulteta i Zavoda na realizaciji studijskih programa praktično-edukativnog karaktera sa posebnim akcentom na organizaciji kontinuirane edukacije i obavljanje vežbi za studente medicine iz oblasti urgentne medicine.

Zavod za hitnu medicinsku pomoć, prema rečima direktorke dr Aleksandre Vasović, ima apsolutno sve kapacitete, pre svega iskustvo i dosta praktičnog rada lekara, koje je još u prošlom semestru stavio na raspolaganje studentima medicine. ''Naši lekari bave se bazičnim medicinskim poslom i imaju mnogo toga da ponude studentima- budućim lekarima, u smislu prenošenja znanja, veština i obuka koje mi izvodimo.S druge strane, našoj ustanovi ovaj Ugovor omogućava da lekari zaposleni u Zavodu na FMN obavljaju svoje specijalizacije, moći ćemo da idemo na doktorske studije, zajedno učestvujemo u projektima, da učestvujemo na naučnim skupovima kao nastavno-naučna baza fakulteta, koji je i najpozvaniji da nam u tome pomogne'', rekla je direktorka Zavoda za hitnu pomoć u Kragujevcu.

  
  

Dekan FMN prof.dr Vladimir Jakovljević istako je najpre da je inicijativa za potpisivanje Ugovora potekla još od prošlog dekana prof.dr Predraga Čanovića, kao i je ova saradnja izuzetno značajna za obe ustanove, a pre svega za studente medicine. ''Ovim Ugovorom potvrđujem ono što sam izborom za dekana i obećao a to je da ćemo staviti akcenat na međunarodnu ali i saradnju sa lokalnom zajednicom. Prirodno je da FMN, čiji studenti najveći deo svoje prakse obavljaju u Kragujevcu, ima stabilnu i dobru saradnju sa zdravstvenim ustanovama u gradu i okolini. Naši studenti, koji su sa obavljanjem prakse u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć počeli još u prošlom semestru, oduševljeni su kako su prihvaćeni i šta su tamo mogli da nauče i vide'', rekao je prof.Jakovljević. Dekan je istako i da je evropska tendencija da se sve više stavlja akcenat na praksi na svim nivoima. ''Mi smo bili deo projekta čiji je inicijator bio Farmaceutski fakultet u Beogradu a bili su uključeni svi fakulteti zdravstvene struke iz naše zemlje i partneri iz inostranstva i upravo je akcenat bio na stručnoj praksi. Zahvaljujući tom projektu mi smo uspostavili vrlu aktivnu saradnju sa Apotekarskom ustanovom tako da naši studenti farmacije nose vrlo pozitivna iskustva upravo sa obavljanja stručne prakse '', rekao je Jakovljević i dodao da u tom pravcu ide i saradnja Fakulteta medicinskih nauka sa Zavodom za hitnu pomoć. ''Zajednička očekivanja su nam velika- od stručne prakse naših budućih lekara, preko zajedničkog nastupa prema drugim licima, do specijalizacija za lekare koji su zaposleni u Zavodu za hitnu pomoć a koje će obavljati u okviru specijalističkih studija na našem fakultetu'', zaključio je dekan FMN prof.dr Vladimir Jakovljević.


PROF.DR TIBOR SABO U POSETI FMN

Pomoćnik ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja zadužen za nauku prof.dr Tibor Sabo, posetio je Fakultet medicinskih nauka i razgovarao sa dekanom prof.dr Vladimirom Jakovljevićem. Prof.Sabo se susreo i sa v.d.rektora Univerziteta u Kragujevcu prof.dr Nenad Filipovićem sa kojim je, kako je rekao, razgovarao o aktuelnostima na nivou resornog ministarstva.

Prof.Sabo je redovni profesor Hemijskog fakulteta u Beogradu i rukovodilac istraživačke grupe ovog fakulteta koja godinama uspešno sarađuje sa našim i PMF-om u Kragujevcu. Kao rezultat te saradnje sa Fakultetom medicinskih nauka već nekoliko doktorskih disertacija nastalo je i odbranjeno u našoj ustanovi, a prof.dr Tibor Sabo naglasio je da je to izuzetno važno za nauku ali i mlade istraživače. ''Vi imate ozbiljnu laoboratoriju gde se nalaze eksperimentalne životinje a mi sa Hemijskog fakulteta u Beogradu, u saradnji sa kolegama sa vašeg Prirodno matematičkog fakulteta, pravimo supstance -takozvane ciljane sinteze, za koje mislimo da mogu da leče rak. Na lekarima i Vašim profesorima je da to ispitaju. Kao rezulat tih istraživanja do sada imamo nekoliko odbranjenih doktorskih disertacija na FMN'', rekao je prof. Sabo. On je istako i da je na našem fakultetu nauka vrlo zastupljena i razvijena. ''Vi ste kao ustanova dali značajna podsticajna sredstva za razvoj mladih naučnika a za svaku pohvalu je i broj radova objavljen u međunarodno priznatim časopisima'', rekao je pomoćnik ministra za nauku prof.dr Tibor Sabo prilikom posete našem fakultetu i dodao da očekuje da će i u narednom periodu uspešno sarađivati sa FMN.


PREDAVANJA PROF. DR HÅKAN WALLEN-A NA FMN

Poštovane kolege,

Obaveštavamo Vas da će naredene nedelje gost Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, u okviru Erasmus+ projekta, biti prof. dr Håkan Wallen, profesor kardiologije na Karolinska Institutu (Stokholm, Svedska), potpredsednik odeljenja za kliničke nauke Karolinska Instituta (Danderyd bolnica), prodekan za postdiplomsku nastavu na kliničkim naukama, viši konsultant Klinike za kardiologiju Danderyd bolnice u Stokholmu.

Prof. dr Håkan Wallen će održati predavanje u sredu, 21.11. sa početkom u 15.00 časova u Plavoj sali Fakulteta, na temu: „How to train PhD students? Who should we educate and Why?“ gde će predstaviti program doktorskih studija Karolinska Instituta.

Drugo predavanje će održati u četvrtak, 22.11. sa početkom u 14.00 časova u Plavoj sali Fakulteta, na temu: „Introduction of New Oral Anticoagulants (NOACs) to prevent stroke in Afib: The Stockholm / Swedish experience and strategy“.

Zbog eminentne biografije predavača (CV pogledajte ovde), pozivamo Vas da u što većem broju prisustvujete predavanjima.


POTPISAN UGOVOR O SARADNJI SA MEDICINSKIM FAKULTETOM U BANJA LUCI

Dekani Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu i Medicinskog fakulteta u Banja Luci , prof.dr Vladimir Jakovljević i prof.dr Ranko Skrbić, potpisali su Ugovor o naučno-stručnoj i poslovnoj saradnji. Potpisivanje je upriličeno povodom 15.novembra, dana Medicinskog fakulteta u Banja Luci, koji je ove godine obeležio 40 godina postojanja i razvoja.

''Ovim ugovorom stvaraju se uslovi da možemo da nastupamo zajedno na domaćim i međunarodnim projektima, da naše istraživačke grupe sarađuju, da imamo otvorenu saradnju nastavnika ali i studenata, i da zajedno planiramo i dogovarmo aktivnosti koje bi bile od interesa za oba fakulteta. Time ćemo stvoriti uslove za osnaživanje koje nam jepotrebno'', rekao je dekan Medicinskog fakulteta u Banja Luci prof.dr Ranko Skrbić.

  
  

Prof.dr Vladimir Jakovljević rekao je da je potpisivanje ugovora u Banja Luci velika stvar i veliki trenutak za Fakultet medicinskih nauka, ali i prvi ugovor koji fakultet potpisuje u oblasti međunarodne saradnje od kada je on dekan. '' Mislim da je to velika stvar za naše dve institucije koje su dva najmlađa medicinska fakulteta na našem govornom području i to je samo dokaz da jedni drugima treba da pomognemo. Odmah smo prepoznali da imamo zajedničke, vrlo ambiciozne ideje u narednom periodu i da to može da bude u korist naših studenata, na prvom mestu, ali i nastavnika i kompletnih institucija . Ugovor koji smo danas potpisali je samo preduslov da imamo čvrstu naučno-istraživačku saradnju u oblasti naučnih istraživanja, u oblasti razmene studenata , u oblasti aplikacije za međunarodne projekte i da je red da nastupamo zajedno prema trećim licima'', rekao je dekan FMN prof.dr Vladimir Jakovljević. On je dodao i da se odlično oseća u RS i da mu je posebno drago da prva stvar koju je uradio kao dekan u oblasti međunarodne saradnje, je baš potpisivanje Ugovora o saradnji sa Medicinskim fakultetom u Banja Luci. Oba fakulteta, kako se čulo na potpisivanju Ugovora o saradnji, imaju vrlo slične studijske programe i približno isti broj studenata.Pored studijskih programa medicine, farmacije i stomatologije, Medicinski fakulteta u Banja Luci je od ove školske godsine studijski program sestrinstva dopunio sa novim programima: radiloška tehnologija, laboratorijska dijagnostika, sanitarno inženjerstvo, babištvo , fizikalna rehabilitacija i od ranije sestrinstvo.

  
  

Istorijat , razvoj i planovi Medicinskog fakulteta u Banja Luci bile su teme o kojima se govorilo i na svečanoj akademiji posvećenoj Danu fakulteta i obeležavanju četiri decenije postojanja i razvoja ove visokošlske ustanove. Akademiji , upriličenoj u kulturnom centru ''Banski dvor'' u Banja Luci prisustvovali su: predsednik Republike Srpske Milorad Dodik, predsednica Vlade Željka Cvijanović, ministri u Vladi, rektor Univerziteta u Banja Luci, dekani fakulteta iz Beograda, Niša, Podgorice, Mostara, Foče, Istočnog Sarajeva, Zenice kao i mnogobrojni predstavnici akademske zajednice iz Republike Srpske, Srbije, BiH. . Među zvanicama bili su i predstavnici FMN na čelu sa dekanom prof.dr Vladimirom Jakovljevićem.


STARTOVALA PRVA GENERACIJA STUDENATA MAS MENADŹMENT U ZDRAVSTVU

Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu, kao jedna od vodećih naučnih institucija u Srbiji, svestan odgovornosti za budućnost razvoja zdravstvenog sistema u Srbiji, prepoznao je zdravstveni menadžment kao jedanu od ključnih karika bez koje savremeno zdravstvo ne može da funkcioniše. U subotu 3.novembra , prvoj generaciji studenata master studija za menadžera u sistemu zdravstvene zaštite,u amfiteatru FMN, indekse je uručio savetnik dekana za finansije i kadrove prof.dr Nebojša Zdravković. Istog dana počela je i nastava na novom studijskom programu našef fakulteta. Studije na ovom programu traju godinu dana, odnosno 2 semestra u okviru kojih će studenti polagati 8 predmeta i to 5 obaveznih i 3 izborna.Pored toga, za diplomu master menadžera u sistemu zdravstvene zaštite, i 60 ESPB bodova studenti će morati da obave stručnu praksu i odbrane završni (master) rad.

Prvu generaciju novog studijskog programa na našem Fakultetu čini 20 studenata. Pravo da konkurišu imali su svi zainteresovani kandidati koji su završili akademske studije od najmanje 240 ESPB (medicina, farmacija, stomatologija, ekonomija, pravo, menadžment). Prema rečima prof.dr Nebojše Zdravkovića ovo je prilika da svi oni koji imaju ambiciju da budu lideri u oblasti zdravstva, odnosno direktori zdravstvenih ustanova, upotpune svoja znanja i steknu diplomu koja će vrlo brzo biti jedan od uslova da bi neko mogao da konkuriše za rukovodioca zdravstvene ustanove. ''Prvu generaciju studenata na master menadžmentu u sistemu zdravstvene zaštite čine rukovodioci zdravstvenih ustanova, a mi očekujemo da će ovaj program u budućnosti biti još masovniji.Novi program značajan je i za one koji su ga upisali ali i za Fakultet medicinskih nauka. Mi sa novim programima idemo u susret zahtevima tržišta, a njima jer će steći nova znanja da bi mogli da bolje i kvalitetnije upravljajaju zdravstvenim ustanovama'', istakao je prof. Zdravković.  
  

Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu, kao jedna od vodećih naučnih institucija u Srbiji, svestan odgovornosti za budućnost razvoja zdravstvenog sistema u Srbiji, prepoznao je zdravstveni menadžment kao jedanu od ključnih karika bez koje savremeno zdravstvo ne može da funkcioniše.


ODRŽAN DESETI SAJAM STIPENDIJA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU

U organizaciji Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Kragujevcu, u holu Pravnog fakulteta, održan je deseti Sajam stipendija pod sloganom ''Izaberi stipendiju po svojoj meri''. Dvanaest izlagača, među kojima su ministarstvo omladine i sporta-Fond za mlade talente Republike Srbije, Francuski institut u Srbiji, nemačka služba za akademsku razmenu DAAD, fondacije Tempus-Erazmus + kancelarija u Srbiji i ''Dr Zoran Đinđić''ambasada SAD, Britanski savet, Komitet za međunarodnu saradnju studenata medicine IFMSA i drugi predstavili su studentima i diplomcima fakulteta kragujevačkog Univerziteta aktuelne programe i konkurse za mobilnost studenata, studentske razmene, preduslove za studiranje i dodatno usavršavanje u zemlji, programe volontiranja i prilike za stručnu praksu. Posetioci sajma bili su u prilici da od izlagača čuju odgovore na sva pitanja vezana za aktuelne programe, način prijave i neophodnu dokumentaciju.

Sajam je zvanično otvorio prorektor za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Kragujevcu prof.dr Živadin Micić.Domaćin sajma stipendija- Centar za razvoj karijere i Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu predstavili su Erazmus + program, kao vid mogućnosti za razmenu na svim nivoima studija ali i aktuelne konkurse za besplatne kurseve stranih jezika i programe praksi.Posetiocima je predstavljen i plan aktivnosti i radionice koje će biti realizovane u toku akademske 2018/2019.godine.  
  


IZVESTAJ SA 4. KONGRESA FIZIOLOSKIH NAUKA SRBIJE

Na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Nišu, u drugoj polovini septembra održan je 4. Kongres fizioloških nauka Srbije sa internacionalnim učešćem. Kongres je organizovan od strane Društva fiziologa Srbije, Medicinkog fakulteta u Nišu i podržan od strane Fakulteta Medicinskih nauka u Kragujevcu i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja republike Srbije.

U toku 12 sesija, na kongresu je bilo predstavljeno 62 usmene prezentacije i 68 poster prezentacija. Preko dve stotine učesnika iz zemlje i inostranstva posetilo je ovaj naučni skup. Pored naučnika iz Srbije bilo i gostiju, eminentnih istraživača iz 18 inostranih zemalja (Bosna i Hercegovina, Mađarska, Rumunija, Grčka, Francuska, Hrvatska, Makedonija, Nemačka, Rusija, Slovačka, Slovenija, Kanada, Sjedinjene Američke Države, Bugarska, Češka, Crna Gora, Svedska i Svajcarska). Na kongresu su dodeljene i dve zlatne medalje Društva fiziologa Srbije. Jedna je dodeljena doktoru Mijalu Spasiću a druga doktoru Sureš Tjagiju za neizmeran doprinos nauci.

Kongres su svojim prisustvom podržali i članovi internacionalne akademije za kardiovaskularne nauke i ocenili da je ovaj naučni skup bio visokog kvaliteta i od izuzetnog značaja.

Sve detalje i kompletan izveštaj sa ovog kongresa možete pročitati u oficijalnom biltenu internacionalne akademije za kardiovaskularne nauke (http://www.heartacademy.org/newsletter/17/3.pdf) koji je podeljen na stotine adresa širom svetske akademske zajednice.


SASTANAK SA DIREKTORIMA ZDRAVSTVENIH USTANOVA IZ REGIONA

Aktuelni Konkurs za upis na specijalističke i uže specijalističke studije u školskoj 2018/2019 godini bio je povod za sastanak koji je sa direktorima zdravstvenih ustanova iz regiona organizovao dekan Fakulteta medicinskih nauka prof.dr Vladimir Jakovljević sa saradnicima.

Drugi ovogodišnji Konkurs, koji je otvoren do 5.novembra, nudi mogućnost doktorima medicine, stomatologije i magistrima farmacije da na našem fakultetu upišu i završe gotovo sve grane specijalizacija. Kako je rekao dekan FMN prof.dr Vladimir Jakovljević aktuelni Konkurs obuhvata i novu granu medicine, koje do sada na našem Fakultetu nije bilo -kliničku biohemiju a u oblasti subspecijalizacija novina su onkologija i baromedicina.''Mi se kao i svi vi borimo za svoje mesto pod suncem i trudimo da pratimo potrebe koje vladaju za daljim obrazovanjem i uasvršavanjem lekara, farmaceuta i stomatologa.Želimo da čujemo od vas, koji nam šaljete vaše zaposlene na specijalizacije i uže specijalizacije, kakvi su vam planovi i potrebe kako bi učvrstili i unapredili dalju saradnju.Apsolutno smo otvoreni za svaku vašu sugestiju, potrebu i eventualne primedbe i u nama ćete uvek imati fer partnera'', naglasio je prof.Jakovljević. Direktori Domova zdravlja iz Kragujevca, Aleksandrovca i Tutina, direktorka ZC Aranđelovac i Opšte bolnice Ćuprija, direktori ZJZJ Novi Pazar, IZJZ Kragujevac, Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kragujevac, SB''Merkur'' iz Vrnjačke Banje i SB za rehabilitaciju ''Gamzigrad'' složili su se da njihovi specijalizanti na Fakultetu medicinskih nauka stiču neophodna znanja i veštine predviđene planom i programom specijalizacija koje su upisali i da su zadovoljni načinom na koji su organizovana kruženja i nastava.Na sastanku je bilo reči o potrebi da se ovakvi susreti na nivou regiona održavaju češće a kao sledeći domaćin sastanka izabrana je Specijalna bolnica ''Merkur'' iz Vrnjačke Banje.

Sastanku sa direktorima zdravstvenih ustanova prisustvovali su savetnik dekana prof.dr Nebojša Zdravković, prodekan za specijalističke i uže specijalističke studije prof.dr Goran Davidović, prodekan za IAS farmacije prof.dr Željko Mijailović i prodekan za kontinuiranu medicinsku edukaciju i osnovne strukovne studije prof.dr Dušan Đurić.


OSTVARITI STO VEĆU PREPOZNATLJIVOST FAKULTETA MEDICINSKIH NAUKA

Dekan FMN prof.dr Vladimir Jakovljević sa saradnicima organizovao je danas koktel za predstavnike kragujevačkih medija na kome je predstavio prodekanski tim i najavio predstojeće aktivnosti na našem Fakultetu.

Od momenta kada sam pre nepunih mesec dana , 24.septembra 2018.godine, izabran za dekana Fakultet medicinskih nauka raspisan je novi Konkurs za specijalističke i uže specijalističke studije koji traje do 5.novembra –rekao je dekan FMN prof.dr Vladimir Jakovljević i već za sutra najavio susret sa direktorima zdravstvenih ustanova iz Kragujevca i regiona koji nam upućuju svoje lekare, stomatologe i farmaceute na specijalističke i uže specijalističke studije. ''Želimo da u interakciji ne samo sa lokalnom zajednicom već i širom zajednicom postanemo vidljiviji kao ustanova koja nudi dalje usavršavanje i obrazovanje. Prvi deo barijere probijen je u proteklom periodu, pre svega u oblasti stomatologije, a nama je cilj da se nametnemo i za ostale grane jer imamo šta da ponudimo i u oblasti medicine i farmacije'', rekao je dekan i dodao da u tom smislu FMN u ovom konkursnom ciklusu nudi čak tri nove specijalizacije i uže specijalizacije- kliničku biogemiju i subspecijalizacije iz onkologije i baromedicine. U tom smislu, istakao je prof.Jakovljević, neophodna je dobra komunikacija sa KC koja je izostala u prethodnom periodu. ''Ono što mogu da kažem je da ćemo učiniti sve da se ti odnosi normalizuju. KC je najveća nastavno-naučna baza FMN i ima najviše naših nastavnika u redovima zaposlenih. Zbog toga nam predstoji i definisanje krovnog ugovor koji treba da reguliše prava i obaveza naših nastavnika koji su zaposleni u ovoj ustanovi, i koji treba da omogući prirodnije funkcionisanje Fakulteta i KC. Naš cilj je i da se zaposleni lekari u ovoj ustanovi dalje obrazuju i usavršavaju upravo na našem Fakultetu'' , rekao je prof.Jakovljević. '' Zbog specijalizacija iz oblasti farmacije pripremili smo ugovore sa Apotekom Zaječar i Apotekarskom ustanovom Beograd, koje imaju galensku apoteku, tako da ćemo jednu od najpopularnijih specijalizacija za farmaceute a to je farmaceutska tehnologija moći u potpunosti da sprovedemo na našem fakultetu.Uz dva naša nastavnika, koji početkom novembra treba da odbrane specijalističke radove, imaćemo zaokruženu priču za šta veliku zahvalnost dugujemo koleginici Mirjani Antunović i VMA- naglasio je prof.Jakovljević.

U protekolom periodu, prema dekanovim rečima , Fakultet je ostvario normalniji protok informacija s Univerzitetom.'' Od Univerziteta smo dobili jasne instrukcije i odluke Senata po kojima ćemo postupiti a očekujemo da sve zaokružimo na sednici NNV koja je zakazana za 24.oktobar.Nakon toga, ukoliko bude ispoštovan dogovor, mislim da će problem koji je nastao zbog različitog tumačenja određenih dokumenata biti prevaziđen'', smatra dekan.

U cilju što veće nacionalne i međunarodne prepoznatljivosti Fakulteta trudićemo se da napravimo što više međunarodnih kontakata i saradnje u šta će aktivno biti uključena koleginica doc.dr Nevena Jeremić, prodekan za međunarodnu saradnju i naučno-istraživački rad ,koja se školovala na zapadu i koja ima sve reference za ovaj posao, rekao je dekan prof.Jakovljević i dodao da je Fakultet prošle nedelje razmenio pismo o namerama sa Medicinskim fakultetom Univerziteta u Banja Luci i da postoji obostrano interesovanja da se napravi živa i plodnosna saradnja po pitanju naučno-istraživačkog rada, eventualno nastave, zajedničkih programa i projekata. '' Oni su broj jedan ne samo u Banja Luci već i u BiH, a ugovor o saradnji će biti potpisan 15.novembra za dan njihovog Fakulteta , ili 9.decembra kada naš Fakultet obeležava krsnu slavu i svoj dan'', rekao je Jakovljević. Dekan FMN najavio je i da krajem oktobra ide u Moskvu, kao gostujući profesor Univerziteta Sečenov, i da ima najavu razgovora sa prorektorom tog Univerziteta koji bi trebalo da rezultira time da do kraja godine i sa njima uspostavimo saradnju.  
  

U današnjem susretu sa novinarima dekan FMN prof.dr Vladimir Jakovljević predstavio je prodeakane: za IAS medicine prof.dr Deajana Petrovića, IAS farmacije prof.dr Željka Mijailovića, za zdravstvenu delatnost i IAS stomatologije prof.dr Tatjanu Kanjevac, za međunarodnu saradnju i naučno-istraživački rad doc.dr Nevenu Jeremić, za specijalističke i uže specijalističke studije prof.dr Gorana Davidovića, za osnovne strukovne studije i kontinuiranu edukaciju prof.dr Dušana Đurića. Savetnik dekana za finansije i kadrove je prof.dr Nebojša Zdravković.


ODRŽAN SAJAM VISKOG OBRAZOVANJA I ZAPOSLJAVANJA U KRALJEVU

U organizaciji grada Kraljeva, Nacionalne službe za zapošljavanje filijale Kraljevo i Fakulteta za mašinstvo i saobraćaj a uz podršku Skolske uprave, Regionalne privredne komore Moravičkog i Raškog upravnog okruga, u Domu vojske u Kraljevu održan je Sajam visokog obrazovanja i zapošljvanja. Sajam je, u prisustvu dekana fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu prof.dr Mileta Savkovića , direktorke filijale NSZ ,velikog broja posetilaca i izlagača otvorio gradonačellnik Kraljeva Predrag Terzić koji je posebno istakao da je glavni preduslov za uspeh permanentno učenje i razvoj kompetencija potencijalnih zaposlenih.

  
  

Sajam je bio namenjen učenicima završnih razreda srednjih škola koji su pokazali veliko interesovanje za fakultete koji su predstavljali svoje studijske programe. Fakultet medicinskih nauka predstavio je budućim brucošima svoke studijske programe- IAS medicine, IAS farmacije, IAS stomatologije i osnovne strukovne studije i pozvao buduće studente da od aprila, u okviru tradicionalne manifestacije Dani otvorenih vrata, dođu u Kragujevcu i lično vide šta to naš fakultet nudi svojim studentima i šta je ono što nas izdvaja od drugih fakulteta u zemlji.

  

Specijalni učesnik sajma bila je nemačka kompanija ''Leoni'' doo koja se bavi proizvodnjom kablova za automobilsku industriju i koja do 2021.godine planira da zaposli više od 4 hiljade radnika u Kraljevu. Kompanija je na sajmu predstavila svoje planove zapošljavanja, mogućnosti stipendiranja, obuka, radnih praksi .


URUČENI INDEKSI NOVOJ GENERACIJI STUDENATA DOKTORSKE SKOLE

Fakultet medicinskih nauka prvi je fakultet u Srbiji koji je, pre 14 godina, uspostavio doktorske akademske studije u oblasti medicine, i prvi koji je akreditovao studijski program Doktorske studije-Doktorska škola medicinskih nauka. Novoj generaciji budućih doktora medicinskih nauka, u amfiteatru "Prof. dr Milosav Kostić'', indekse je svečano uručio prof.dr Nebojša Zdravković, savetnik dekana. On je studente upoznao sa načinom i dinamikom studijskog programa Doktorske škole i u ime rukovodstva Fakulteta medicinskih nauka poželeo im dobrodošlicu u našu obrazovno-naučnu ustanovu. U toku prvog semestra buduće doktore medicinskih nauka očekuju predavanja i ispiti iz tri predmeta –istraživanja u biomedicinskim naukama, statističke metode u biomedicinskim istraživanjima i informatičke metode u biomedicinskim istraživanjima. Nakon toga, uoči drugog semestra, budući doktorandi opredeljuju se za jedno od 14 ponuđenih izbornih područja a tokom drugog, trećeg i četvrtog semestra slušaju nastavu i polažu module u okviru izabranog izbornog područja. Peti i šesti semestar obuhvataju realizaciju naučnog istraživanja koje je neposredno u funkciji izrade doktorske disertacije.

  
  

Studije na Doktorskoj školi FMN traju tri školske godine, odnosno šest semestara, i studenti po završetku stiču naučni naziv doktor medicinskih nauka. Za ove godine u okviru doktorskih akademskih studija na našem fakultetu stvoreni su novi naučni kadrovi i dat je veliki doprinos razvoju nauke, što je i bila ideja kojom se rukovodstvo Fakulteta rukovodilo kada je uvelo novi studijski program 2005.godine.. Do sada je na FMN doktoriralo 473 doktoranda.
IZABRAN NOVI DEKAN FMN

Na predlog NNV Fakulteta medicinskih nauka Savet Fakulteta danas je jednoglasno izabrao prof.dr Vladimira Jakovljevića za novog dekana na mandatni period od 3 godine. Za predlog da prof.Jakovljević bude novi dekan glasalo je 79 članova Nastavno naučnog veća, dva su bila protiv i pet uzdržanih, što je skoro 95 posto podrške.

Prof. dr Vladimir Jakovljević redovni je profesor katedre za Fiziologiju Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, od 1996. godine je u redovima nastavnog osoblja Fakulteta medicinskih nauka a od 2005. godine u upravljačkim strukturama fakulteta. Tokom svoje nastavne i naučne ekepertize pokazao uspehe širokih razmera.

Na mestu prodekana za nastavu na Integrisanim akademskim studijama za farmaciju ostvario ogromne uspehe u rukovođenju ovim smerom kao i u procesu reformisanja ovih studija koje su nakon tog postupka prve od svih smerova Fakulteta medicinskih nuaka dobile novu akreditacionu dozvolu.

Dugogodišnje rukovođenje prof. Jakovljevića Laboratorijom za kardiovaskularna istraživanja u okviru fakulteta rezultovalo je izrazito plodonosnim naučnim ishodima pri čemu je iznedreno više od 30 doktorskih disertacija pod mentorstvom prof. Jakovljevića, preko 130 radova publikovanih u celosti u časopisima od izuzetnog značaja sa izrazito visokim impakt faktorom.

Organizacione sposobnosti prof. Jakovljevića se ogledaju i u uspostavljanju saradnje sa drugim akademskim i naučnim institucijama kako u našoj zemlji tako i daleko razvijenim zemljama poput Rusije, SAD i Mađarske. Nedavno je bio organizator dva velika internacionalna skupa Patofiziologa i Fiziologa u Srbiji. Kvalitete prof. Jakovljevića potvrđuje njegovo imenovanje za gostujućeg profesora na Prvom medicinskom fakultetu u Sečenovu i Medicinskom fakultetu u Lujvilu u Kentakiju.

Prof. Jakovljević je urednik je časopisa fakulteta Serbian Journal of Experimental and Clinical Research koji je indeksiran u priznatim mediicnskim bazama.


PROF. DR SURES TIJAGI POČASNI DOKTOR UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU

Profesor Univerziteta u američkoj državi Kentaki, poreklom iz Indije, dr Sureš Tijagi promovisan je u počasnog doktora Univerziteta u Kragujevcu.

Prorektor za naučnoistraživački rad Univerziteta prof. dr Miroslava Petrović Torgašev, u svečanoj sali Rektorata Univerziteta predstavila je 24 po redu počasnog profesora kragujevačkog Univerziteta.

U duhu evropske tradicije, Univerzitet u Kragujevcu dodeljuje zvanje počasnog doktora nauke istaknutim ličnostima koje su postigle vrhunske rezultate u oblasti nauke i visokog obrazovanja i ujedno doprinele podizanju ugleda kragujevačke akademske zajednice u svetu.

Svečana promocija počasnog doktora nauke Univerziteta u Kragujevcu prof. dr Sureš Tijagi, jednog od vodećih istraživača u oblasti kardiovaskularnih nauka u svetu, održana je danas u svečanoj sali Rektorata Univerzitet u Kragujevcu.

Univerzitet u Kragujevcu uspostavio je visoke standarde prilikom dodele počasnog doktorata.

Dosadašnji laureati ostvarili su vrhunska dostignuća na svetskom nivou.

Prof. dr Sureš Tijagi, dao je svoj veliki doprinos razvoju fiziologije na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu.
Opširnije pogledajte ovde


URUČENI INDEKSI BRUCOSIMA

Na Fakultetu medicinskih nauka, uručenjem indeksa brucošima stomatologije i farmacije, u ponedeljak 10.septembra počela je nova školska godina. U školskoj 2018/2019 godini na studije farmacije upisano je 84 studenta a na studije stomatologije 24 studenta plus jedan afirmativni upis.

Poželevši im dobrodošlicu u ime dekana FMN prof.dr Predraga Čanovića, svih nastavnika i saradnika ovog studijskog programa i u svoje ime, buduće doktore stomatologije pozdravila je prodekan za stomatologiju prof.dr Tatjana Kanjevac.Ona ih je upoznala sa obavezama koje ih očekuju u narednom petogodišnjem periodu i predstavila mentore odnosno tutore koji će biti zaduženi za nove studente stomatologije.''Kod nas na Fakultetu funkcioniše tutorski sistem rada gde ćete od prve godine biti podeljeni u četiri grupe. Svi mi, mentori, potrudićemo se da budemo stalno tu a jedanput nedeljno imaćemo mentorske sastanke gde ćete moći da dobijete sve informacije i svu pomoć koje su vam potrebne. Imate dosta obaveza,naporan i dugogodišnji rad je pred vama ali nakon toga dobićete diplomu doktora stomatologije koja će vam otvoriti puteve za vaš budući život i rad'', istakla je prof.dr Tatjana Kanjevac. Usledilo je svečano uručenje indeksa brucošima stomatologije a odmah zatim i prvo predavanje.

  
  
  
  

14. generaciju studenata IAS farmacije u Farmakološkoj sali , pozdravio je i u njihove buduće obaveze uputio prof. dr Vladimir Jakovljević prodekan za IAS farmacije. Prof. Jakovljević je najpre informisao brucoše da je FMN u poslednjih 15-ak godina zabeležio,kako je rekao, rapidan razvoj, od Medicinskog fakulteta koji je imao samo jedan studijski program-medicinu, do Fakulteta medicinskih nauka koji je danas reprezentativna obrazovna i naučna institucija.''Na našem fakultetu napravljen je veliki pomak u vreme kada je njime rukovodio prof.dr Nebojša Arsenijević, a kasnije i danas i prof.dr Predrag Čanović. Jedan od tih velikih pomaka su i studije farmacije koje su uvedene 2005.godine i evo danas uručujemo indekse brucošima 14.generacije studenata farmacije'', rekao je prof.Jakovljević i poželeo novim studentima da budu kao i njihove kolege, odnosno da zadrže epitet najboljih studenata FMN. Studije farmacije traju pet godina nakon čega studenti stiču diplomu magistra farmacije. Uz indekse brucoši su danas dobili i informatore sa kompletnim rasporedom njihovih obaveza tokom prve godine studija.Usledio je prvi inicijalni sastanak sa mentorima a zatim i prvo predavanje iz opšte i neorganske hemije koje je održao prof.dr Ratomir Jelić.  
  

Uručenjem indeksa brucošima medicine i studentima osnovnih strukovnih studija na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu počela je nova školska godina na svim studijskim programima. Za upis u školsku 2018/2019 godinu za 284 slobodnih mesta na ovoj visokoškolskoj ustanovi konkurisalo je 884 kandidata. Najveće interesovanje i ove godine vladalo je za upis na Integrisane akademske studije medicine gde je za 88 budžetskih mesta konkurisalo čak 536 kandidata, što je više od 6 kandidata za jedno mesto. Prodekan za Intergrisane akademske studije medicine prof.dr Ivan Jovanović istakao je da je ova generacija brucoša pokazala rekordno interesovanje za studijske programe Fakulteta medicinskih nauka, pre svega studije medicine, I da je reč o rekordnom interesovanju u odnosu na ostale medicinske fakultete u zemlji I regionu. ‘’Verujemo da su najbolji od njih upisali studije na našem fakultetu I da ćemo mi uspeti da opravdamo njihova očekivanja’’, ističe prof. Jovanović I dodaje da je FMN, po mnogim parametrima, najbolje organizovan medicinski fakultet u zemlji I regionu. Ono na šta je fakultet posebno ponosan, a što drugi fakulteti nemaju, je intenzivan rad sa studentima, kaže prodekan Jovanović I dodaje da studenti imaju mnogo više časova predavanja I vežbi , nastavnici mnogo više vremena provode sa njima pa su zato rezultati koje postižu bolji.Uz indekse brucoši medicine u amifiteatru Fakulteta dobili su I semestralne vodiče i informaciju ko su im tutori u narednom šestogodišnjem periodu. Prvo predavanje brucošima medicine iz anatomije održala je prof.dr Ivana Živanović Mačužić.

  
  

U sali na Internoj klinici KC Kragujevac studentima prve godine osnovnih strukovnih studija indekse je uručio prodekan za specijalističke I uže specijalističke studije prof.dr Goran Davidović.On je budućim strukovnim medicinskim sestrama I strukovnim fizioterapeutima poželeo dobrodošlicu na Fakultet medicinskih nauka I naglasio da će na našem fakultetu steći potrebna znanja za koja se nada da će ih kasnije primenjivati u našoj zemlji.

  
  


ODRŽAN 8. INTERNACIONALNI KONGRES PATOFIZIOLOGA NA FAKULTETU MEDICINSKIH NAUKA

Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu bio je domaćin Satelitskog simpozijuma 8. Internacionalnog Kongresa patofiziologa, koji je naš Fakultet organizovao u saradnji sa Društvom Fiziologa Srbije i moskovskim državni medicinski Univerzitet I.M. Sečenov iz Ruske federacije.

U uvodnom delu prisutnima su se obratili prof.dr Vladimir Jakovljević sa FMN u Kragujevcu i prof.dr Sergej Boljevič (Univerzitet I.M.Sečenov Moskva) predsedavajući Simpozijuma. Prof.Jakovljević najpre je naglasio da se u Kragujevcu održava Satlelitski simpozijum 8.Kongresa patofiziologa a da će Kongres biti održan u Bratislavi od 5.do 8.septembra uz učešće istraživača sa Fakultetta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu. ''Uobičajeno je, za tako velike skupove, da se organizuju prateći skupovi pre ili posle Kongresa,kojima se promoviše sam skup, ali i značaj lokalne ili regionalne naučne zajednice u toj oblasti.

Zahvaljujući dugogododišnjoj saradnji ali i reputaciji koju ima kragujevački tim istraživača iz laboratorije za kardiovaskularnu fiziologiju od prof.Olge Pehanove, predsednice Kongresa,dobili smo organizaciju satelitskog simpozijuma zajedno sa kolegama sa Univerziteta Sečanov iz Moskve.Oni su prvi medicinski fakultet u Rusiji, sa najvećom reputacijom a zahvaljujući mojoj saradnji sa prof. Sergejom Boljevičem , i mom izboru za viziting profesora na tom Univerzitetu, razvili smo vrlo produktivnu saradnju'', rekao je prof.Jakovljević.

Današnji simpozijum je, prema njegovim rečima, prilika da promovišemo dosadašnju saradnju i pokušamo da sledeći svetski Kongres patofiziologa zajednički organizujemo u Moskvi. Kongres je, smatra prof.dr Vladimir Jakovljević, i prilika za promociju lokalne naučne zajednice. '' Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu poslednji 10 do 15 godina ima rapidan razvoj a istraživačka grupa kojom imam zadovoljstvo da koordiniram, koju čini 15-ak mladih ljudi ,je pokazala fantastičan napredak.Uspeli smo da u velikoj meri učestvujemo u radu i organizaciji Društva fiziologa Srbije a dobili smo organizaciju velikog naučnog evropskog Kongresa koji će se sledeće godine održati u Vrnjačkoj banji i Kragujevcu.Rad i rezulati u oblasti kardiovaskularnih istraživanja i metaboličkih istraživanja koja radimo u Kragujevcu su prepoznati širom sveta'', istakao je prof.Jakovljević.

  
  
  

Prof.dr Sergej Boljevič rekao je da je Univerzitet I.M. Sečenov iz Moskve najveći Univerzitet u Rusiji i da se trude da uđe u sto najvećih svetskih Univerziteta.''Sada se najviše promoviše nauka i zato radimo sa mnogim svetskim Univerzitetima. Fakultet medicinskih nauka je postao jedan od vodećih fakulteta u svetu u oblasti istraživanja oksidacionog stresa i zato smo i odabrali da sa njima sarađujemo.Mi možemo da imamo zajedničke međunarodne naučne radove koje možemo međusobno da dopunjujemo. Tako dobijamo proizvod koji će biti interesantan čitavom svetu.Mi sarađujemo već dve, tri godine, imamo rezultate ali u narednom periodu očekujemo još bolje rezultate naše saradnje'', ističe prof.Boljevič.
U amfiteatru "Prof. dr Milosav Kostić'' izložena su najnovija saznanja koja se tiču uloge oksidacionog stresa u različitim patofiziološkim entitetima kroz rezultate kako eksperimentalnih tako i primenjenih istraživanja. Skup je obuhvatio oralne i poster prezentacije, dok su predavanja održali eminentni istraživači iz Ruske federacije kao i predavači sa našeg i drugih domaćih fakulteta.
Ostale informacije možete pogledati u ARHIVI VESTI ovde.