Trenutno ste na:
 
Specijalističke studije
 

Povezani sadržaji:
Navigacija:
 
Početna strana
 MEXT 2020 - STIPENDIJE VLADE JAPANA

Ambasada Japana obaveštava sve zainteresovane kandidate u Republici Srbiji da od ponedeljka, 22. aprila 2019. godine počinje konkurs za MEXT (Ministarstvo obrazova-nja, sporta, nauke i tehnologije Vlade Japana) stipendije za 2020. godinu za studente iz Republike Srbije.
Opširnije pogledajte ovde.


 
KATEDRE I SEFOVI KATEDRI
na specijalističkim studijama

.

RB
Naziv katedre
Sef katedre
1.
  Opšta medicina
2.
  Ginekologija i akušerstvo
3.
  Interna medicina
4.
  Fizikalna medicina i rehabilitacija
5.
  Socijalna medicina
6.
  Opšta hirurgija
7.
  Orl
8.
  Infektologija
9.
  Pedijatrija
10.
  Psihijatrija
11.
  Radiologija
12.
  Klinička farmakologija
13.
  Imunologija
14.
  Ortopedija
15.
  Oftalmologija
16.
  Urologija
17.
  Nuklearna medicina
18.
  Medicinska mikrobiologija
19.
  Klinička biohemija
20.
  Grudna hirurgija
21.
  Patologija
22.
  Anesteziologija sa reanimatiologijom
23.
  Urgentna medicina
24.
  Neurologija
25.
  Dermatovenerologija
26.
  Epidemiologija
27.
  Higijena
28.
  Sudska medicina
29.
  Abdominalna hirurgija
30.
  Vaskularna hirurgija
31.
  Laboratorijska medicina
32.
  Sportska medicina
33.
  Klinička farmacija
34.
  Stomatološke grane
35.
  Mikrobiologija sa parazitologijom
36.
  Farmaceutska tehnologija
37.
  Farmakoterapija
38.
  Socijalna farmacija
39.
  Medicinska statistika i informatika
40.
  Otorinolaringologija
41.
  Sudska psihijatrija 

KATEDRE I SEFOVI KATEDRI
na uže specijalističkim studijama

 

 

 

RB
Naziv katedre
Sef katedre
1.
Sudska psihijatrija
Prof. dr Ratko Kovačević-koordinator
2.
Endokrinologija
3.
Bolesti zavisnosti
4.
Reumatologija
5.
Fertilitet i sterilitet
6.
Angiologija
7.
Dijetoterapija
8.
Epidemiologija hroničnih zaraznih bolesti
9.
Epidemiologija hroničnih nezaraznih bolesti
10.
Medicinska informatika
11.
Interventna radiologija
12.
Hematologija
13.
Nefrologija
14.
Kardiologija
15.
Pulmologija
16.
Gastroenterohepatologija
17.
  Onkologija