Trenutno ste na:
 
  Upis na fakultet
    školske 2018/2019
 


Povezani sadržaji:

 

Navigacija:
 
Početna strana
  
Informacije za kandidate
INFORMACIJEMEDICINAFARMACIJASTOMATOLOGIJASTRUKOVNEARHIVA

 

UPIS KANDIDATA I UPIS NA NEPOPUNJENA MESTA

Sve informacije u vezi sa upisom kandidata kao i upisom na nepopunjena mesta pogledajte ovdeAFIRMATIVNA LISTA KANDIDATA PRIPADNIKA ROMSKE NACIONALNE MANJINE

Afirmativna lista kandidata pripadnika romske nacionalne manjine prijavljenih na konkurs za upis u prvu godinu školske 2018/2019 godine možete pogledati ovde.


AFIRMATIVNA LISTA KANDIDATA SA INVALIDITETOM

Afirmativna lista kandidata sa invaliditetom prijavljenih na konkurs za upis u prvu godinu školske 2018/2019 godine možete pogledati ovde.


KONAČNA RANG LISTA
(Integrisane akademske studije MEDICINE)

Konačnu rang lista kandidata prijavljenih na konkurs za upis u prvu godinu školske 2018/2019 godine na Integrisanim akademskim studijama medicine možete pogledati ovde.


KONAČNA RANG LISTA
(Integrisane akademske studije STOMATOLOGIJE)

Konačnu rang lista kandidata prijavljenih na konkurs za upis u prvu godinu školske 2018/2019 godine na Integrisanim akademskim studijama stomatologije možete pogledati ovde.


KONAČNA RANG LISTA
(Integrisane akademske studije FARMACIJE)

Konačnu rang lista kandidata prijavljenih na konkurs za upis u prvu godinu školske 2018/2019 godine na Integrisanim akademskim studijama farmacije možete pogledati ovde.


KONAČNA RANG LISTA
(Osnovne strukovne studije - STRUK. MEDICINSKA SESTRA)

Konačnu rang lista kandidata prijavljenih na konkurs za upis u prvu godinu školske 2018/2019 godine na Osnovnim strukovnim studijama - struk. medicinska sestra možete pogledati ovde.


KONAČNA RANG LISTA
(Osnovne strukovne studije - STRUKOVNI FIZIOTERAPEUT)

Konačnu rang lista kandidata prijavljenih na konkurs za upis u prvu godinu školske 2018/2019 godine na Osnovnim strukovnim studijama - strukovni fizioterapeut možete pogledati ovde.


PRELIMINARNA JEDINSTVENA RANG LISTA
(Integrisane akademske studije STOMATOLOGIJE)

Preliminarnu jedinstvenu rang listu kandidata prijavljenih na konkurs za upis u prvu godinu školske 2018/2019 godine na Integrisanim akademskim studijama stomatologije možete pogledati ovde.


PRELIMINARNA JEDINSTVENA RANG LISTA
(Integrisane akademske studije MEDICINE)

Preliminarnu jedinstvenu rang listu kandidata prijavljenih na konkurs za upis u prvu godinu školske 2018/2019 godine na Integrisanim akademskim studijama medicine možete pogledati ovde.


PRELIMINARNA JEDINSTVENA RANG LISTA
(Integrisane akademske studije FARMACIJE)

Preliminarnu jedinstvenu rang listu kandidata prijavljenih na konkurs za upis u prvu godinu školske 2018/2019 godine na Integrisanim akademskim studijama farmacije možete pogledati ovde.


PRELIMINARNA JEDINSTVENA RANG LISTA
(Osnovne strukovne studije - STRUK. MEDICINSKA SESTRA)

Preliminarnu jedinstvenu rang listu kandidata prijavljenih na konkurs za upis u prvu godinu školske 2018/2019 godine na Osnovnim strukovnim studijama - struk. medicinska sestra možete pogledati ovde.


PRELIMINARNA JEDINSTVENA RANG LISTA
(Osnovne strukovne studije - STRUKOVNI FIZIOTERAPEUT)

Preliminarnu jedinstvenu rang listu kandidata prijavljenih na konkurs za upis u prvu godinu školske 2018/2019 godine na Osnovnim strukovnim studijama - strukovni fizioterapeut možete pogledati ovde.


ODGOVORI NA TEST PITANJA
(Integrisane akademske studije STOMATOLOGIJE)

Odgovore na pitanja sa prijemnog ispita (test A) školske 2018/2019 godine možete pogledati ovde.


Odgovore na pitanja sa prijemnog ispita (test B) školske 2018/2019 godine možete pogledati ovde.Odgovore na pitanja sa prijemnog ispita (test V) školske 2018/2019 godine možete pogledati ovde.


Odgovore na pitanja sa prijemnog ispita (test G) školske 2018/2019 godine možete pogledati ovde.ODGOVORI NA TEST PITANJA
(Integrisane akademske studije MEDICINE)

Odgovore na pitanja sa prijemnog ispita (test A) školske 2018/2019 godine možete pogledati ovde.


Odgovore na pitanja sa prijemnog ispita (test B) školske 2018/2019 godine možete pogledati ovde.Odgovore na pitanja sa prijemnog ispita (test V) školske 2018/2019 godine možete pogledati ovde.


Odgovore na pitanja sa prijemnog ispita (test G) školske 2018/2019 godine možete pogledati ovde.ODGOVORI NA TEST PITANJA
(Integrisane akademske studije FARMACIJE)

Odgovore na pitanja sa prijemnog ispita (test A) školske 2018/2019 godine možete pogledati ovde.


Odgovore na pitanja sa prijemnog ispita (test B) školske 2018/2019 godine možete pogledati ovde.Odgovore na pitanja sa prijemnog ispita (test V) školske 2018/2019 godine možete pogledati ovde.


Odgovore na pitanja sa prijemnog ispita (test G) školske 2018/2019 godine možete pogledati ovde.ODGOVORI NA TEST PITANJA
(Osnovne strukovne studije - STRUK. MEDICINSKA SESTRA)

Odgovore na pitanja sa prijemnog ispita (test A) školske 2018/2019 godine možete pogledati ovde.


Odgovore na pitanja sa prijemnog ispita (test B) školske 2018/2019 godine možete pogledati ovde.Odgovore na pitanja sa prijemnog ispita (test V) školske 2018/2019 godine možete pogledati ovde.


Odgovore na pitanja sa prijemnog ispita (test G) školske 2018/2019 godine možete pogledati ovde.ODGOVORI NA TEST PITANJA
(Osnovne strukovne studije - STRUKOVNI FIZIOTERAPEUT)

Odgovore na pitanja sa prijemnog ispita (test A) školske 2018/2019 godine možete pogledati ovde.


Odgovore na pitanja sa prijemnog ispita (test B) školske 2018/2019 godine možete pogledati ovde.Odgovore na pitanja sa prijemnog ispita (test V) školske 2018/2019 godine možete pogledati ovde.


Odgovore na pitanja sa prijemnog ispita (test G) školske 2018/2019 godine možete pogledati ovde.LISTA PRIJAVLJENIH KANDIDATA
(Integrisane akademske studije STOMATOLOGIJE)

Listu prijavljenih kandidata za polaganje prijemnog ispita na Integrisanim akademskim studijama stomatologije školske 2018/2019 godine možete pogledati ovde.


LISTA PRIJAVLJENIH KANDIDATA
(Osnovne strukovne studije - STRUK. MEDICINSKA SESTRA)

Listu prijavljenih kandidata za polaganje prijemnog ispita na Osnovnim strukovnim studijama - struk. medicinska sestra školske 2018/2019 godine možete pogledati ovde.


LISTA PRIJAVLJENIH KANDIDATA
(Osnovne strukovne studije - STRUKOVNI FIZIOTERAPEUT)

Listu prijavljenih kandidata za polaganje prijemnog ispita na Osnovnim strukovnim studijama - strukovni fizioterapeut školske 2018/2019 godine možete pogledati ovde.


LISTA PRIJAVLJENIH KANDIDATA
(Integrisane akademske studije FARMACIJE)

Listu prijavljenih kandidata za polaganje prijemnog ispita na Integrisanim akademskim studijama farmacije školske 2018/2019 godine možete pogledati ovde.


LISTA PRIJAVLJENIH KANDIDATA
(Integrisane akademske studije MEDICINE)

Listu prijavljenih kandidata za polaganje prijemnog ispita na Integrisanim akademskim studijama medicine školske 2018/2019 godine možete pogledati ovde.


KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA
SKOLSKE 2018/2019. GODINE

Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu raspisuje konkurs za upis studenata u prvu godinu studija školske 2018/2019. godine na sledećim akreditovanim studijskim programima:

Naziv studijskog programa budžet. samofinan.
Integrisane akademske studije medicine 88 -
Integrisane akademske studije farmacije 84 -
Integrisane akademske studije stomatologije 24 -
Osnovne strukovne studije strukovni fizioterapeut 14 30
Osnovne strukovne studije strukovna medicinska sestra 14 30

  Kompletan tekst konkursa   


Skolarina za samofinansirajuće studente za prvu godinu studija školske 2018/2019 godine iznosi:

Naziv studijskog programa

za Osnovne strukovne studije strukovni fizioterapeut

80.000 din.

za Osnovne strukovne studije strukovna medicinska sestra

80.000 din.


UPIS NA INTEGRISANE AKADEMSKE I OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE

Na raspisani konkurs mogu se prijaviti kandidati koji su imaju odgovarajuće srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i uverenje o zdravstvenom stanju.

Odgovarajućim srednjim obrazovanjem smatra se:

- za upis na integrisane akademske studije medicine, stomatologije i osnovne strukovne studije: završena gimnazija ili škole zdravstvenog ili veterinarskog usmerenja u četvorogodišnjem trajanju.
- za upis na integrisane akademske studije farmacije: završena gimnazija ili škole zdravstvenog ili veterinarskog usmerenja ili stručne škole odgovarajućeg obrazovnog profila u četvorogodišnjem trajanju.

Kandidati za upis u prvu godinu polažu prijemni ispit iz sledećih predmeta:
- na studijskom programu Integrisanih akademskih studija medicine - iz Biologije i Hemije
- na studijskom programu Integrisanih akademskih studija farmacije - iz Matematike i Hemije
- na studijskom programu Integrisanih akademskih studija stomatologije - iz Biologije i Hemije
- na studijskom programu Osnovnih strukovnih studija - iz Biologije i Hemije.

Kandidati koji su kao učenici trećeg ili četvrtog razreda srednje škole osvojili prvu, drugu ili treću nagradu na državnom takmičenju u čijoj organizaciji učestvuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ili na međunarodnom takmičenju, ne polažu prijemni ispit iz odgovarajućeg predmeta, a u skladu sa opštim aktom visokoškolske ustanove. Kalendar takmičenja i smotri učenika srednjih škola za školsku 2017/2018. godinu može se naći na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja: www.mpn.gov.rs.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose sledeća dokumenta: - čitko popunjenu prijavu (dobija se na Fakultetu),
- originalna svedočanstva I, II, III i IV razreda (na uvid),
- fotokopije istih svedočanstava,
- original diplomu (na uvid),
- fotokopiju diplome,
- izvod iz matične knjige rođenih (original i fotokopija),
- lekarsko uverenje (izdato od nadležne zdrav. ustanove),
- uplatu za troškove prijemnog ispita.

UPIS DRŽAVLJANA REPUBLIKE SRBIJE KOJI SU U SKOLSKOJ 2017/2018. GODINI
SREDNJU SKOLU ZAVRSILI U INOSTRANSTVU

Informacije u vezi sa upisom pogledajte u tekstu Konkursa za upis u prvu godinu studija ovde.

UPIS PRIPADNIKA SRPSKE NACIONALNE MANJINE IZ SUSEDNIH ZEMALJA
Informacije u vezi sa upisom pogledajte u tekstu Konkursa za upis u prvu godinu studija ovde.

UPIS LICA KOJA NEMAJU JAVNU ISPRAVU O STEČENOM SREDNJEM OBRAZOVANJU
Informacije u vezi sa upisom pogledajte u tekstu Konkursa za upis u prvu godinu studija ovde.

UPIS STRANIH DRŽAVLJANA
Informacije u vezi sa upisom pogledajte u tekstu Konkursa za upis u prvu godinu studija ovde.

PROGRAM UPISA STUDENATA SA INVALIDITETOM
Informacije u vezi sa upisom pogledajte u tekstu Konkursa za upis u prvu godinu studija ovde.

PROGRAM AFIRMATIVNE MERE UPISA PRIPADNIKA ROMSKE NACIONALNE MANJINE
Informacije u vezi sa upisom pogledajte u tekstu Konkursa za upis u prvu godinu studija ovde.PRIJEM DOKUMENATA ZA UPIS

Prijem dokumenata obaviće se u zgradi Dekanata u ulici Svetozara Markovića 69,  dana 20, 21, i 22. juna 2018. godine, u vremenu od 09.00 - 14.00 časova.

Pripadnici srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja podnose nostrifikovana dokumenta ili potvrdu Ministarstva prosvete Republike Srbije da je nostrifikacija započeta.

Troškove prijemnog ispita u iznosu od 7000 (sedam hiljada) dinara uplatiti na žiro račun  Fakulteta broj: 840-1226666-19,  sa pozivom na broj:
svrha uplate model poziv na broj

Troškovi prijemnog ispita:

 

 

za Integrisane akademske studije medicine

  02010

za Integrisane akademske studije farmacije

  02020

za Integrisane akademske studije stomatologije

  02080

za osnovne strukovne studije - strukovni fizioterapeut

  02030

za osnovne strukovne studije - strukovna medicinska sestra

  02030

Primalac:  Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu

 

 

PRIJEMNI ISPIT

Prijemni ispit održaće se na Fakultetu (osim za IAS medicine) u sledećim terminima:

za Integrisane akademske studije medicine

1. jula 2018. god. 13.00 - 16.00

za Integrisane akademske studije farmacije

26. juna 2018. god. 13.00 - 16.00

za Integrisane akademske studije stomatologije

30. juna 2018. god. 12.00 - 15.00

za Osnovne strukovne studije strukovna sestra

30. juna 2018. god. 16.00 - 19.00

za Osnovne strukovne studije strukovni fizioterapeut

30. juna 2018. god. 16.00 - 19.00

 

UPUTSTVO KANDIDATIMA ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA

Poštovani kandidati,

Provera identiteta kandidata obaviće se prilikom ulaska kandidata u prostorije fakulteta uvidom u ličnu kartu ili pasoš, sat vremena pre početka polaganja prijemnog ispita.

U prostoriju gde će se polagati prijemni ispit dozvoljeno je unošenje samo sledećih predmeta:
• hemijska olovka koja piše plavom bojom
• grafitna olovka
• džepni kalkulator koji nema mogućnost memorisanja alfanumeričkih karaktera
• identifikacioni listić, koji su kandidati dobili prilikom predavanja dokumenata

Zabranjeno je posedovanje bilo kakve literature, džepnih računara, mobilnih telefona, radiouređaja, papira i slično...
Pošto se kandidat rasporedi na radno mesto, dobija testove, kao i overene prazne papire za rad.
Kandidat predaje urađeni test članu Komisije i napušta prostoriju vodeći računa da ne ometa ostale kandidate. Kandidat ne može napustiti prostoriju pre isteka prvog sata rada na testu.

Strogo je zabranjena zamena kartona za odgovore kandidata na prijemnom ispitu.

Kandidat koji je na bilo koji način narušio regularnost ispita, udaljuje se iz prostorije za polaganje čime gubi pravo na dalji tok ispita i rangiranje na rang listi.

 

RANGIRANJE KANDIDATA

Kandidat koji je kao učenik III ili IV razreda srednje škole osvojio jedno od prva tri mesta na republičkom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete, odnosno na međunarodnom takmičenju, iz hemije ili matematike ne polaže prijemni ispit iz odgovarajućeg nastavnog predmeta.

Prijemni ispit iz tog predmeta vrednuje se maksimalnim brojem bodova. Ovo se ne odnosi na nagrade osvojene na republičkoj smotri naučnog i umetničkog stvaralaštva talenata.

Rangiranje kandidata obavlja se na osnovu uspeha postignutog u sva četiri razreda u srednjoj školi (maksimalni broj bodova je 40) i na prijemnom ispitu (maksimalan broj bodova je 60).

Ukupan maksimalni broj bodova koji kandidat može ostvariti iznosi 100.

Na teret budžeta može biti upisan kandidat sa konačne rang liste koji je ostvario preko 50 bodova.

Preliminarna jedinstvena rang lista kandidata biće objavljena na oglasnoj tabli i veb stranici Fakulteta.

Kandidat može podneti prigovor na preliminarnu jedinstvenu rang listu u roku od 24 sata od objavljivanja rang liste.

Dekan donosi odluku o prigovoru u roku od 24 sata od podnošenja prigovora.

Na rešenje dekana Fakulteta po prigovoru kandidat može izjaviti žalbu Savetu fakulteta u roku od 24 sata od prijema rešenja.

Savet fakulteta rešava po žalbi u roku od 2 dana od njenog prijema.

Konačna rang lista kandidata biće objavljena na oglasnoj tabli i veb stranici Fakulteta i Univerziteta.UPIS KANDIDATA

Upis kandidata u prvu godinu studija na studijskom programu Integrisanih akademskih studija MEDICINE obaviće se u prostorijama Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu (Svetozara Markovića br. 69), 13. jula (petak) u vremenu od 09.00 - 15.00 časova. Kandidat koji se do ovog termina ne upiše, smatraće se da je odustao od upisa.

Upis kandidata u prvu godinu studija na studijskom programu Integrisanih akademskih studija FARMACIJE obaviće se u prostorijama Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu (Svetozara Markovića br. 69), 11. jula (sreda) u vremenu od 09.00 - 15.00 časova. Kandidat koji se do ovog termina ne upiše, smatraće se da je odustao od upisa.

Upis kandidata u prvu godinu studija na studijskom programu Integrisanih akademskih studija STOMATOLOGIJE obaviće se u prostorijama Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu (Svetozara Markovića br. 69), 12. jula (četvrtak) u vremenu od 09.00 - 15.00 časova. Kandidat koji se do ovog termina ne upiše, smatraće se da je odustao od upisa.

Upis kandidata u prvu godinu studija na studijskim programima OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA obaviće se u prostorijama Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu (Svetozara Markovića br. 69), 12. jula (četvrtak) u vremenu od 09.00 - 15.00 časova. Kandidat koji se do ovog termina ne upiše, smatraće se da je odustao od upisa.

UPIS NA NEPOPUNJENA MESTA

Upis na nepopunjena mesta obaviće se javnom prozivkom kandidata prema redosledu na konačnoj rang listi.

Na prozivku se javljaju isključivo kandidati koji su stekli pravo upisa, a na rang listi su bili preko broja predviđenog za upis. Kandidat (ili u slučaju objektivne sprečenosti - član porodičnog domaćinstva) koji ne pristupi prozivci smatraće se da je odustao od upisa, pa se proziva sledeći kandidat sa rang liste.

Kandidat koji je tokom prozivke stekao pravo na upis u obavezi je da istog dana priloži potrebna dokumenta za upis.

Svi kandidati koji se upisuju u okviru odobrenog broja (na integrisanim akademskim studijama) su u statusu budžetskih studenata.

Svaki kandidat je dužan da priloži sledeća dokumenta:

- original diplome o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu u srednjoj školi;
- originale svedočanstava o završenom prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu srednje škole;
- nostrifikovana dokumenta (ukoliko je prilikom prijema dokumenata priložio potvrdu);
- izvod iz matične knjige rođenih;
- dva obrasca SV-20 (kupuju se na Fakultetu);
- dve fotografije formata 4,5 x 3,5 cm;
- jednu fotografiju formata 2,5 x 2 cm;
- potvrdu o uplati školarine (prva rata za studente osnovnih strukovnih studija) u iznosu od 20.000 dinara *;

* Samofinansirajući studenti osnovnih strukovnih studija mogu uplatiti školarinu u četiri rate. Uplatnice za troškove školarine nalaze se u skriptarnici Fakulteta medicinskih nauka.

Sve informacije o detaljima upisa i  studiranja,  možete dobiti na telefone: 034 306 800, 069 306 8000 (a za integrisane akademske studije stomatologije na raspolaganju je i telefon 034 355 840 ), ili na web adresi Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu www.medf.kg.ac.rs

 

NOVE ZBIRKE ZA PRIPREMU PRIJEMNOG ISPITA
NA FAKULTETU MEDICINSKIH NAUKA
(drugo dopunjeno izdanje)

U skriptarnici Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu mogu se kupiti zbirke test pitanja i zadataka za pripremu prijemnog ispita (drugo dopunjeno izdanje) iz biologije, hemije i matematike koje odgovaraju gradivu iz udžbenika za I, II, III i IV razred gimnazije prirodno-matematičkog smera sa preko 1300 pitanja po pristupačnoj ceni od 250,00 dinara.

Zbirke su izdanja Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu.

Sadržaj oblasti koje obuhvata Zbirka zadataka iz biologije za pripremu prijemnog ispita na FMN možete pogledati ovde

Sadržaj oblasti koje obuhvata Zbirka zadataka iz hemije za pripremu prijemnog ispita na FMN možete pogledati ovde

Sadržaj oblasti koje obuhvata Zbirka zadataka iz matematike za pripremu prijemnog ispita na FMN možete pogledati ovdePREZENTACIJE O STUDIJAMA

- Prezentacija o integrisanim akademskim studijama stomatologije   30   30

 

INFORMACIJE BUDUĆIM STUDENTIMA

- Dan otvorenih vrata

- Brošura o Fakultetu

- Drugi o nama (informacije iz štampe)

 

- PROGRAMSKI SADRŽAJI ZA PRIPREMANJE PRIJEMNOG ISPITA
   na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu od 2016. godine

- Programski sadržaj za pripremanje prijemnog ispita iz BIOLOGIJE

- Programski sadržaj za pripremanje prijemnog ispita iz HEMIJE

- Programski sadržaj za pripremanje prijemnog ispita iz MATEMATIKE

 

- Program za proveru znanja

- Testovi sa prijemnog ispita