Trenutno ste na:
 
Organizacija
  Organ poslovođenja
 

Povezani sadržaji:
 
Organizacija
Organ upravljanja
Organ poslovođenja
Stručni organi
Studentski parlament
 

Navigacija:
 
Početna strana
 


 
ORGAN POSLOVOĐENJA

Organ poslovođenja Fakulteta je dekan.

Dekan se bira iz reda redovnih profesora na Fakultetu koji su u radnom odnosu sa punim radnim vremenom.

Poseban uslov za izbor dekana je da ispunjava uslove za mentora, u skladu sa kriterijumima Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje.

Dekan za svoj rad odgovara Savetu Fakulteta.

Dekan formira kolegijum koji čine prodekani i sekretar Fakulteta.


Rukovodstvo fakulteta

 

 DEKAN

  Prof. dr Predrag Čanović  

   Tel:      +381 34 306 800 lokal101
  (biografiju - Curriculum Vitae pogledajte ovde)


PREDSEDNIK SAVETA

Prof. dr Janko Đurić  

Tel:        +381 34 306 800
                +381 34 370 045
(biografiju - Curriculum Vitae pogledajte ovde)


 PRODEKAN za nastavu na Osnovnim strukovnim studijama

  Prof. dr Marina Petrović  

   Tel:      +381 34 306 800 lokal103
  (biografiju - Curriculum Vitae pogledajte ovde)


 PRODEKAN za nastavu na Integrisanim akademskim studijama stomatologije

  Prof. dr Tatjana Kanjevac   

   Tel:      +381 34 306 800 lokal 103
  (biografiju - Curriculum Vitae pogledajte ovde)


 PRODEKAN za nastavu na Integrisanim akademskim studijama farmacije i kontinuiranu medicinsku edukaciju

  prof. dr Vladimir Jakovljević  

  Tel: +381 306 800 lokal 103
  (biografiju - Curriculum Vitae pogledajte ovde)


 PRODEKAN za nastavu na Integrisanim akademskim studijama medicine i reformu nastave

  prof. dr Ivan Jovanović  

  Tel: +381 306 800 lokal 103
  (biografiju - Curriculum Vitae pogledajte ovde)


 PRODEKAN za specijalističke i uže specijalističke studije

  prof. dr Goran Davidović  

  Tel: +381 306 800 lokal 103
  (biografiju - Curriculum Vitae pogledajte ovde)


 KOORDINATOR  za naučno istraživački rad i organizaciju naučnih skupova

  prof. dr Nebojša Zdravković  

  Tel: +381 306 800 lokal 231
  (biografiju - Curriculum Vitae pogledajte ovde)


SEKRETAR fakulteta

   Snežana Ivezić, dipl. pravnik  

   Tel: +381 306 800 lokal 107