Trenutno ste na:
 
Organizacija
  Organ poslovođenja
 

Povezani sadržaji:
 
Organizacija
Organ upravljanja
Organ poslovođenja
Stručni organi
Studentski parlament
 

Navigacija:
 
Početna strana
 MEXT 2020 - STIPENDIJE VLADE JAPANA

Ambasada Japana obaveštava sve zainteresovane kandidate u Republici Srbiji da od ponedeljka, 22. aprila 2019. godine počinje konkurs za MEXT (Ministarstvo obrazova-nja, sporta, nauke i tehnologije Vlade Japana) stipendije za 2020. godinu za studente iz Republike Srbije.
Opširnije pogledajte ovde.


 
ORGAN POSLOVOĐENJA

Organ poslovođenja Fakulteta je dekan.

Dekan se bira iz reda redovnih profesora na Fakultetu koji su u radnom odnosu sa punim radnim vremenom.

Poseban uslov za izbor dekana je da ispunjava uslove za mentora, u skladu sa kriterijumima Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje.

Dekan za svoj rad odgovara Savetu Fakulteta.

Dekan formira kolegijum koji čine prodekani i sekretar Fakulteta.


Rukovodstvo fakulteta

 

  DEKAN

  prof. dr Vladimir Jakovljević  

   Tel:      +381 34 306 800 lokal101
  (biografiju - Curriculum Vitae pogledajte ovde)


PREDSEDNIK SAVETA

Prof. dr Nebojša Anđelković  

Tel:        +381 34 306 800
(biografiju - Curriculum Vitae pogledajte ovde)


 PRODEKAN  za Integrisane akademske studije medicine

  Prof. dr Dejan Petrović  

  Tel: +381 306 800 lokal 103
  (biografiju - Curriculum Vitae pogledajte ovde)


 PRODEKAN za Kontinuiranu medicinsku edukaciju

  Prof. dr Dušan Đurić  

  (biografiju - Curriculum Vitae pogledajte ovde)


 PRODEKAN za Osnovne strukovne studije

  doc. dr Zdravković Nataša  

  (biografiju - Curriculum Vitae pogledajte ovde)


PRODEKAN  za međunarodnu saradnju i naučno-istraživački rad

   Doc. dr Nevena Jeremić  
   (biografiju - Curriculum Vitae pogledajte ovde


 PRODEKAN za Integrisane akademske studije farmacije

  Prof. dr Željko Mijailović   

  (biografiju - Curriculum Vitae pogledajte ovde)


 PRODEKAN Integrisane akademske studije stomatologije

  Prof. dr Gvozden Rosić   

   Tel:      +381 34 306 800 lokal 104
  (biografiju - Curriculum Vitae pogledajte ovde)


 PRODEKAN  specijalističkih i uže specijalističkih studija

  prof. dr Goran Davidović  

  Tel: +381 306 800 lokal 103
  (biografiju - Curriculum Vitae pogledajte ovde)


SEKRETAR fakulteta

   Snežana Ivezić, dipl. pravnik  

   Tel: +381 306 800 lokal 107