Тренутно сте на:
 
Организација
  Орган пословођења
 

Повезани садржаји:
 
Организација
Орган управљања
Орган пословођења
Стручни органи
Студентски парламент
 

Навигација:
 
Почетна страна
 


 
ОРГАН ПОСЛОВОЂЕЊА

Орган пословођења Факултета је декан.

Декан се бира из реда редовних професора на Факултету који су у радном односу са пуним радним временом.

Посебан услов за избор декана је да испуњава услове за ментора, у складу са критеријумима Националног савета за високо образовање.

Декан за свој рад одговара Савету Факултета.

Декан формира колегијум који чине продекани и секретар Факултета.


Руководство факултета

 

 ДЕКАН

  Проф. др Предраг Чановић  

   Тел:      +381 34 306 800 локал101
  (биографију - Curriculum Vitae погледајте овде)


ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

Проф. др Јанко Ђурић  

Тел:        +381 34 306 800
                +381 34 370 045
(биографију - Curriculum Vitae погледајте овде)


 ПРОДЕКАН зa наставу на Основним струковним студијама

  Проф. др Марина Петровић  

   Тел:      +381 34 306 800 локал103
  (биографију - Curriculum Vitae погледајте овде)


 ПРОДЕКАН за наставу на Интегрисаним академским студијама стоматологије

  Проф. др Татјана Кањевац   

   Тел:      +381 34 306 800 локал 103
  (биографију - Curriculum Vitae погледајте овде)


 ПРОДЕКАН за наставу на Интегрисаним академским студијама фармације и континуирану медицинску едукацију

  проф. др Владимир Јаковљевић  

  Тел: +381 306 800 локал 103
  (биографију - Curriculum Vitae погледајте овде)


 ПРОДЕКАН за наставу на Интегрисаним академским студијама медицине и реформу наставе

  проф. др Иван Јовановић  

  Тел: +381 306 800 локал 103
  (биографију - Curriculum Vitae погледајте овде)


 ПРОДЕКАН за специјалистичке и уже специјалистичке студије

  проф. др Горан Давидовић  

  Тел: +381 306 800 локал 103
  (биографију - Curriculum Vitae погледајте овде)


 КООРДИНАТОР  за научно истраживачки рад и организацију научних скупова

  проф. др Небојша Здравковић  

  Тел: +381 306 800 локал 231
  (биографију - Curriculum Vitae погледајте овде)


СЕКРЕТАР факултета

   Снежана Ивезић, дипл. правник  

   Тел: +381 306 800 локал 107