Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА


ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ 12-17Назив Пројекта

Имуномодулаторни ефекти егзогеног IL-33 у Diabetes mellitus-у тип 1: терапеутска перспектива (анализа у моделима NOD (non-obese diabetic) мишева и малих поновљених доза стрептозотоцина)

Руководилац пројекта
Доц. Слађана Павловић

Главни истраживач
Доц. Слађана Павловић

Ангажовани истраживачи :
Проф. др Миодраг Лукић
Проф. др Небојша Арсенијевић
Проф. др Нада Пејновић
Доц. др Биљана Љујић
Ивана Стојановић, научни саветник
Доц. др Немања Јовичић
Асс. Ивица Петровић
Асс. Марина Милетић-Ковачевић