Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА


ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ 11-17Назив Пројекта

Параметри инфламације и когнитивне функције код болесника са хроничном болешћу бубрега

Руководилац пројекта
Проф. др Дејан Петровић

Главни истраживач
Проф. др Дејан Петровић

Ангажовани истраживачи :
Проф. др Миодраг Лукић
Проф. др Небојша Арсенијевић
Проф. др Иван Јовановић
Доц. др Милица Боровчанин
Асс. др Невена Гајовић
др Милена Јовановић, докторант