Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА


ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ 07-17Назив Пројекта

Утицај галектина-3 на настанак бихевиоралних промена у базичним условима и током неуроинфламације

Руководилац пројекта
Асс. Далибор Стајић

Главни истраживач
Асс. Далибор Стајић

Ангажовани истраживачи :
Проф. др Миодраг Лукић
Проф. др Гвозден Росић
Проф. др Небојша Арсенијевић
Проф. др Марија Миловановић
Асс. Драгица Селаковић
Асс. Јована Јоксимовић
Асс. Немања Јовичић