Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА


ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ 06-17Назив Пројекта

Испитивање антимикробних, антиинфламаторних, антиоксидационих и кардиопротективних ефеката екстраката Allium ursinum L. и Galium verum L као и етарског уља Galium verum L

Руководилац пројекта
Доц. Марина Т. Томовић

Главни истраживач
Доц. Марина Т. Томовић

Ангажовани истраживачи :
Проф. др Владимир Јаковљевић
Доц. др Мирослав Соврлић
Аница Петковић, сарадник у настави
Јована Брадић, сарадник у настави