Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА


ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ 02-17Назив Пројекта

Имунохистохемијске, ултраструктурне, и морфометријске карактеристике мезиоденса

Руководилац пројекта
Проф. др Зоран Милосављевић

Главни истраживач
Проф. др Зоран Милосављевић

Ангажовани истраживачи :
Асс. Сања Танасковић Станковић
Мирослав Васовић, истраживач сарадник
Асс. Немања Јовичић
Асс. Марина Милетић Ковачевић
Миона Секулић, сарадник у настави
Александар Ацовић, сарадник у настави