Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА


ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ 19-16Назив Пројекта

Испитивање ефекта и механизма дејства комплекса рутенијума (II) на различите туморске ћелијске линије

Руководилац пројекта
Проф. др Иванка Зелен

Главни истраживач
Проф. др Иванка Зелен

Ангажовани истраживачи :
Асс. Петар Чановић
Проф. др Марина Митровић
Асс. Милан Зарић
Асс. Марија Анђелковић
Доц. др Ивана Николић