Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА


ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ 17-16Назив Пројекта

Микроморфолошко, хистохемијско и имунохистохемијско испитивање системских ефеката хиперхомоцистеинемије

Руководилац пројекта
Асс. Милена Ракочевић

Главни истраживач
Асс. Милена Ракочевић

Ангажовани истраживачи :
Проф. др Снежана Јанчић
Доц. др Владимир Живковић
Тамара Николић, сарадник у настави
Јасмина Сретеновић, сарадник у настави
Асс. Стеван Матић
Асс. Исидора Стојић
Асс. Иван Срејовић