Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА


ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ 11-16Назив Пројекта

Креирање националног, мултицентричног, ретроспективно-проспективног, опсервационог, не-интервенцијског, електронског (он-лајн) регистра пацијената са хроничном опструктивном болешћу плућа (ХОБП) у Србији

Руководилац пројекта
проф. др Зорица Лазић

Главни истраживач
проф. др Зорица Лазић

Ангажовани истраживачи :
проф. др Марина Петровић
доц. др Љиљана Новковић
доц. др Иван Чекеревац
Војислав Ћупурдија, сарадник у настави