Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА


МАКРО ПРОЈЕКАТ 01-15Назив Пројекта

Утицај новосинтетисаних биоматеријала на диференцијацију мезенхимних матичних ћелија

Руководилац пројекта
 

Главни истраживач
 

Ангажовани истраживачи :
Вукоман Јокановић, научни саветник, Институт за нук.
Момир Стевановић, сарадник у настави
Душан Моравчић, сарадник у настави
Марко Милосављевић, истраживач сарадник
Александрија Ђорђевић, сарадник у настави