Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА


ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ 08-15Назив Пројекта

Утицај новосинтетисаног лиганда (O,O'-dietil-(S,S)-etilendiamid-N,N'-di-2-amino-(3-cikloheksil) propanoat dihidrohlorida) на раст и метастазирање тумора: тумороцидни ефекат in vitro и модулација антитуморског имунског одговора in vivo

Руководилац пројекта
асс. Милена Јуришевић

Главни истраживач
асс. Милена Јуришевић

Ангажовани истраживачи :
доц. др Гордана Радосављевић
доц. др Татјана Кањевац
асс. Александар Арсенијевић