Trenutno ste na:
 
Naučna istraživanja
 


Povezani sadržaji:
 
Naučno istraživački rad
Istraživanja
Međunarodni projekti
Projekti Ministarstva
Junior projekti Fakulteta
 

 
NAUČNO ISTRAŽIVAČKI RAD
 
JUNIOR I MAKRO PROJEKTI FAKULTETA


JUNIOR PROJEKAT 06-15Naziv Projekta

Uticaj dijabetes melitusa na rast i progresiju mišjeg tumora dojke

Rukovodilac projekta
Dr Nevena Gajović, saradnik u nastavi

Glavni istraživač
Dr Nevena Gajović, saradnik u nastavi

Angažovani istraživači :
ass. Milena Jurišević
doc. dr Ivan Jovanović
doc. dr Gordana Radosavljević
doc. dr Jelena Pantić
prof. dr Nebojša Arsenijević
prof. dr Miodrag Lukić