Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА


МАКРО ПРОЈЕКАТ 02-14Назив Макро пројекта

Испитивање цитотоксичног дејства биоактивних супстанци и имуномодулација тумора

Сажетак

У Центру за молекулску медицину и испитивање матичних ћелија се већ испитује улога интеракције IL-33 и ST2 као и улога Gal3 у патогенези различитих аутоимунских и инфламаторних болести. У наредном периоду је планирано проширивање истраживање улоге ST2 и Gal3 у новим експерименталним моделима болести, али и испитивање утицаја инфекције цитомегаловирусом на развој експерименталног аутоимунског енцефаломијелитиса.

Специфични циљеви истраживања у наредном периоду се односе на:
1. значај МCMV инфекције у патогенези експерименталног аутоимунског енцефаломијелитиса, исптитивање потенцијалне унакресне реактивности вируснох антигена и аутоантигена и утврђивање ефекта МCMV инфекције на активност антиген презентујућих ћелија.
2. улогу и значај gal3 у патогенези примарне билијарне цирозе у мишјем моделу болести индукованом имунизацијом 2-октиноичном киселином конјугованом са BSA, улоге дендритских ћелија у присуству и одсуству gal3 у патогенези РВС индуковане 2OA-BSA, и утицаја gal3 на индукцију апоптозе епителних ћелија билијарних каналића.
3. испитивање улоге NKT ћелија патогенези гојазности и инсулинске резистенције, као и евентуалног утицаја делеције гена за галектин-3 на функцију инфилтришућих NKT ћелија у убрзаној прогресији болести.
4. испитивање утицаја метформина на промену фенотипа и функције ћелија имунског система у серуму и јетри експерименталних животиња са конканавалин А индукованим оштећењем јетре.
5. испитивање утицаја Gal-3 на развој инфламаторних болести црева и хистолошке карактеристике ткива колона мишева, као и фенотипске карактеристике инфилтришућих ћелија.
6. испитивање утицаја IL-33/ST2 сигналног пута и улоге галектина 3 на патогенезу експерименталног аутоимунског миокардитиса индукованог имунизацијом MyHCα334-352 пептидом.

Руководилац пројекта
доц. др Гордана Радосављевић

Главни истраживач
доц. др Гордана Радосављевић

Ангажовани истраживачи :
Проф. др Миодраг Лукић
Доц. др Иван Јовановић
Доц. др Гордана Радосављевић
Доц. др Биљана Љујић
Доц. др Слободанка Митровић
Асс. др Jелена Пантић
Асс. др Наташа Здравковић
Сар. др Александар Арсенијевић, студент докторских академских студија
Истраживач сар. др Милош Арсенијевић, студент докторских академских студија
Сар. др Сања Бојић, студент докторских академских студија
Сар. др Марина Газдић, студент докторских академских студија
Сар. др Марина Јовановић, студент докторских академских студија
Сар. др Сара Петровић, студент докторских академских студија
Сар. др Јелена Миловановић, студент докторских академских студија
Сар. др Бојана Стојановић, студент докторских академских студија
др Бојана Симовић Марковић, студент докторских академских студија
др Милош Милосављевић, студент докторских академских студија
др Сањин Миловановић, студент докторских академских студија
др Страхиња Мрвић, студент докторских академских студија
др Неда Милосављевић, студент докторских академских студија
др Маријана Николић, студент докторских академских студија
др Марија Пеулић, студент докторских академских студија
др вет. Александар Николић, студент докторских академских студија
Проф. др Зоран Протрка
Доц. др Драгче Радовановић
Доц. др Весна Станковић
Доц. др Срђан Нинковић
Асс. др Александар Даговић
Асс. др Далибор Јовановић
Асс. др Милена Илић
Сар. др Марко Спасић
Сар. др Младен Павловић
Сар. др Александар Цветковић
Сар. др Бојан Милошевић
Др Јасмина Недовић, КЦ Крагујевац
Др Горан Азањац, КЦ Крагујевац

    ВЕРЗИЈА ЗА ШТАМПУ