Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА


ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ 12-14Назив Пројекта

Анализа фактора значајних у диференцијалној дијагнози узрочника фебрилних стања непознате етиологије

Сажетак

Постоји преко 200 различитих узрочника фебрилних стања непознатог порекла (FUO, eng. Fever of unknown origin). Узрочници могу бити инфективног и неинфективног порекла. Према етиологији неинфективни узрочници FUO се деле на малигне, реуматолошке и "друге" болести. Посебну групу чине недијагностиковани случајеви, који према досадашњим истраживањима, чине између 10-30% од укупног броја оболелих (5). Поред напретка савремене медицине, овако хетерогена група обољења представља прави изазов за клиничарe. Циљ истраживања ће бити да омогући диференцијацију најпре инфективних и неинфективних узрочника FUO, затим и диференцијацију осталих етиолошких група. У испитивању ће учествовати 60 болесника који ће се испитивати у Инфективној клиници Клиничког центра Крагујевац у периоду од јуна 2013. до јуна 2015. године. У истраживању ће учестовати 30 болесника који испуњавају критеријуме за нејасна фебрилна стања Durack-а и Street-а из 1991. године (2). Контроле ће обухватати 30 фебрилних пацијената који не испуњавају критеријуме за FUO. Циљ нашег испитивања је одређивање цитокинског профила код инфективних, малигних, реуматолошких и "других узрочника" FUO. С обзиром да је откривено да је гликолизирани феритин специфичнији маркер од феритина одређивање његове серумске концетрације може бити од великог значаја у диференцијацији FUO (7). Добијеним резултатима ћемо омогућити разликовање између инфективних и неинфективних узрочника, као и диференцијацију између појединих етиолошких група. Очекујемо да ће наши резултати допринети да се избегне нефокусиран приступ у постављању дијагнозе, чиме се постиже краће трајање хоспитализације, непотребно коришћење дијагностичких процедура, а омогућава правовремено започињање адекватног лечења.

Руководилац пројекта
Др Биљана Поповска Јовичић, истраживач сарадник

Главни истраживач
Др Биљана Поповска Јовичић, истраживач сарадник

Ангажовани истраживачи :
Проф. др Предраг Чановић,
Сара Петровић, сарадник у настави,
Ивана Раковић, сарадник у настави,
Асс. Немања Јовичић,
Петар Чановић

    ВЕРЗИЈА ЗА ШТАМПУ