Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА


ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ 07-14Назив Пројекта

Улога Интерлеукина-33 и Галектина-3 у инфламацији код болесника са симптоматском стенозом каротидне артерије

Сажетак

Кардиоваскуларна обољења представљају најчешћи узрок смртних случајева широм света, укључујући и нашу средину. Учесталост кардиоваскуларних обољења и компликација се не смањује упркос примени мера превенције и агресивне фармакотерапије, која често са собом носи гранично прихватљиве ризике по здравље болесника. Током последње деценије атеросклероза се сматра хроничном инфламаторном болешћу која представља процес посредован имунским ћелијама и контролисан имунским регулаторним механизмима, што отвара простор за испитивање улоге новооткривених и мало истражених цитокина у атерогенези. Овим радом желимо да истражимо посебно улогу Галектина-3 (Gal-3) и интерлеукина-33 (IL-33), али и других проинфламаторних и антиинфламаторних цитокина у атеросклеротском процесу. Ограничен је број радова који се баве улогама цитокина и њиховим интеракцијама у атересклеротским обољењима каротидних артерија. Циљ нашег истраживања је да одредимо серумске нивое циљаних про-инфламаторних и антиинфламаторних цитокина и медијатора, као што су Gal-3, IL-33, sST2, IL-5, IL-13, IL-18, IFN-?, IL-6, high-sensitivity C-reactive protein, TNF-?, IL-32, IL-17A, IL-23, IL-27, IL-10, IL-35 и Lipoprotein-associated phospholipase A2 код болесника подвргнутих хируршком лечењу, каротидној ендартеректромији, као и да пратимо њихов тренд у непосредном постоперативном току.
Такође нам је циљ да хистолошким, имунохистохемијским анализама, као и квантитативном real-time PCR-анализом, утврдимо присуство и ткивну дистрибуцију наведених цитокина и медијатора у атеромима каротидних артерија добијених током хируршког лечења ових болесника.
Испитиваћемо и повезаност серумских концентрација цитокина и њиховог присуства у атеромима са епидемиолошким подацима о хроничним незаразним обољењима добијеним током хоспитализације болесника ради елективне хируршке интервенције.

Руководилац пројекта
Проф. др Нада Пејновић

Главни истраживач
Проф. др Нада Пејновић

Ангажовани истраживачи :
Проф. др Миодраг Лукић
Проф. др Небојша Арсенијевић
Проф. др Ирена Вуковић
Доц. др Биљана Љујић
Др Милош Станковић, КЦ Крагујевац

    ВЕРЗИЈА ЗА ШТАМПУ