Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА


ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ 06-14Назив Пројекта

Евалуација цитокинског профила пацијената оболелих од сепсе и политрауматизованих пацијената у контексту етиолошких, клиничких и лабораторијских параметара праћења тока болести

Сажетак

Сепса и данас упркос напретку у терпији и дијагностици представља водећи узрок смрти пацијената хоспитализованих у јединицама интензивне неге. У циљу смањења морталитета од сепсе и раног препознавања могућих компликација, више година уназад испитују се разни биомаркери из групе цитокина ради развоја поузданих прогностичких и дијагностичких тестова. У нашој студији на групи пацијената оболелих од сепсе и политрауматизованих пацијената са сепсом као компликацијом и без сепсе пратиће се нивои IL-1?, IL-1Ra, TNF-?, IL-6, IL-10, IL-13, IL-18, HMGB-1, IL-33, sST2 и галектин-3, класични инфламаторни биомаркери (CRP, PCT) и бројни клинички параметри у 7 временских тачака. Циљ ове студије јесте да покаже да је могуће комбиновањем већег проја биомаркера повећати тачност дијагнозе сепсе, у смислу разликовања СИРС-а инфективне и неинфективне етиологије, као и откривање најпрецизнијих прогностичких фактора преживљавања у сепси и политрауми. Такође, колико је нама познато, оваква комбинације биомаркера до сада није испитивана. Од посебног интереса је и испитивање улоге антиинфламаторног одговора у сепси који пацијенте уводи у стање тешке имуносупресије и последично доводи до рекурентних, нозокомијалних инфекција мултирезистентним патогенима. Овакав приступ омогућиће боље дефинисање терапијских стратегија за пацијенте у раној фази болести, идентификацију пацијената под повећаним ризиком од настанка смртног исхода и указаће на могуће патофизиолошке механизме развоја компликација у даљем току болести.

Руководилац пројекта
Проф. др Јасна Јевђић

Главни истраживач
Проф. др Јасна Јевђић

Ангажовани истраживачи :
Проф. др Миодраг Лукић
Проф. др Небојша Арсенијевић
Доц. др Иван Јовановић
Асс. Јелена Пантић
Филип Жунић, истраживач сарадник
Др Живан Бабић, КЦ Крагујевац
Бојан Милошевић, сарадник у настави

    ВЕРЗИЈА ЗА ШТАМПУ