Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА


ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ 05-14Назив Пројекта

Утицај антидепресива на хомеостазу коштаног ткива

Сажетак

Упркос бројним студијама о повезаности депресије и употребе антидепресива с једне стране и остеопорозе и поремећаја метаболизма костију с друге, у досадашњој литератури још увек недостају прецизни подаци о етио-патогенетским путевима овог поремећаја.

Истраживање ће се обавити као проспективна, нетерапијска,постмаркетиншка клиничка студија четврте фазе. Болесници од депресије ће се бирати методом случајности, без маркирања (отворен дизајн). Испитивање ће се обављати у условима рутинске клиничке праксе, у трајању од годину дана, у КЦ Крагујевац и ВМА Београд. У студију ће бити укључени болесници са депресијом са укључујуцим и искључујућим критеријумима. Као примарни исход ће се пратити промена вредности одговарајућег биохемијског маркера коштаног метаболизма у серуму, током периода праћења. За одређивање параметара ће се користити узорци крви испитаника (5мл по узорку), који ће бити узети на почетку, после 6 недеља, 3 месеца, 6 месеци и годину дана примене антидепресива. Маркер са највећом амплитудом промене ће бити разматран као примарни исход док ће се остали анализирати као секундарни исходи. Додатни секундарни исход који ће се пратити је промена густине коштане масе (БМД) на почетку и крају студије. Схдно дизајну, једини нежељени догађаји који би били директна или индиректна последица студијских процедура су они који су у вези узимања узорака крви за предвиђене биохемијске анализе. Пре извођења студије ће се обезбeдити сагласност етичког комитета. Очекује се да ће студија дати детаљан увид у промену серумских концентрација параметара метаболоизма коштаног ткива који ће ближе појаснити механизам утицаја антидепресива на метаболизам коштаног ткива и створити услове за даља истраживања.

Руководилац пројекта
Проф. др Драган Миловановић

Главни истраживач
Проф. др Драган Миловановић

Ангажовани истраживачи :
Мр Никола Ризнић, Војска Србије
Асс. Маријана Станојевић Пирковић

    ВЕРЗИЈА ЗА ШТАМПУ