Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА


ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ 03-14Назив Пројекта

Улога IL-33/ST2 сигналног пута у развоју стеатохепатитиса и фиброзе јетре у експерименталном моделу гојазности

Сажетак

Неалкохолна масна болест јетре (енгл. NAFLD - Nonalcoholic fatty liver disease) подразумева широк опсег поремећаја које карактерише повећана акумулација липида унутар јетре. Ови поремећаји, који се крећу у распону од бенигне статозе јетре до неалкохолног стеатохепатитиса (енгл. NASH - Nonalcoholic steatohepatitis), цирозе и хепатоцелуларног карцинома, представљају водећи узрок хроничне болести јетре у развијеним земљама1. Сматра се да је преваленца NAFLD 20-30% у општој популацији, а чак 75-100% код гојазних особа. Код 20% пацијената са NAFLD развија се хронична инфламација у јетри односно NASH 2. И поред ових чињеница, узрочници који изазивају прогресију болести и NASH још увек нису довољно разјашњени. Експериментални подаци показују да инфламацију у NASH-у узрокују различити фактори: инсулинска резистенција, системска липотоксичност због прекомерног уноса хране, продукти метаболизма липида, проинфламторни цитокини, адипокини и други фактори3. BALB/c сој мишева представља фенотип који је умерено осетљив на развој гојазности. Молекуларни механизми развоја гојазности, стеатозе/стеатохепатитиса и фиброзе јетре применом дијете са високим садржајем масти у овом соју мишева су недовољно испитани. Студије су до сада показале да код BALB/c мишева, иако мање осетљивих на развој гојазности, исхрана HFD дијетом изазива веће акумулирање масти у јетри у односу на, гојазности подложније C57Bl/6 мишеве. Претпоставка је да је то последица различитог метаболизма масти у јетри код ова два соја, али још увек нису разјашњени метаболички путеви одговорни за овај феномен4. Досадашње студије су показале да IL-33/ST2 сигнални пут може имати протективну или проинфламаторну улогу у зависности од локализације и природе патофизиолошког процеса. Сматра се да IL-33 у хроничном хепатитису има профибротски ефекат5,6. Такође је показано да IL-33 има протективну улогу у развоју инфламације у масном ткиву у мишијем моделу гојазности7.

Руководилац пројекта
Асс. Немања Јовичић

Главни истраживач
Асс. Немања Јовичић

Ангажовани истраживачи :
Проф. др Нада Пејновић
Проф. др Ирена Танасковић
Асс. Илија Јефтић
Асс. Марина Милетић Ковачевић

    ВЕРЗИЈА ЗА ШТАМПУ