Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА


ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ 01-14Назив Пројекта

Евалуација ефеката различитих режима исхране на морфофункционалне карактеристике, маркере оксидативног стреса и инфламаторни одговор код пацијената са реуматоидним артритисом

Сажетак

Реуматоидни артритис је хронично обољење где инфламација доводи до бола, отока и деформација најчешће зглобова шака и стопалка. Бројна истраживања су доказала да омега-3 масне киселине утичу на активност и симптоме реуматоидног артритиса укључујући болове и отоке зглобова и јутарњу укоченост. Студија би обухватила 60 испитаника оболелих од реуматоидног артритиса. Прва група од двадесет пацијената би узимала свакодневно након оброка 2 гел капсуле Омега 3Кардио која у једној гел капсули садржи 1000мг концентрованог рибљег уља са 300мг докозахексаенске киселине (DHA), 200мг еикозапентаенске киселине (EPA), 100мг осталих омега-3 масних киселина у току 3 месеца уз своју редовну реуматолошку терапију, друга група од двадесет пацијената би узимала свакодневно након оброка 5 гел капсула Омега 3Кардио и трећа, контролна група од 20 пацијената би узимала само своју редовну реуматолошку терапију. Свим испитаницима била би узета анамнеза и урађен физикални преглед. Анализе крви би се узимале на почетку и након три месеца. У Централној лабораторији Клиничког Центра Крагујевац би одређивали Ц реактивни протеин, седиментацију еритроцита, комплетну крвну слику, липидограм, реуматоидни фактор, антитела на циклични цитрулисани пептид. У лабораторији Факултета медицинских наука би се одређивали параметри оскидационог стреса (супероксид дисмутаза (SOD), каталаза (CAT), глутатитон пероксидаза (GSHPx), супероксид анјон радикал (O2-), водоник пероксид(H2O2), азот моноксид (NO), индекс липидне пероксидације(TBARS), масне киселине фосфолипида - арахидонска и еикосапентаноична киселина (AA, EPA) и цитокини (TNF-alfa, IL1,2,6,17). У Хематолошкој лабораторији КЦ Крагујевац ће се одређивати степен агрегације тромбоцита, хомоцисатеин, фон Вилебрандов фактор. Циљ ове студије би био да испита ефекат давања суплемената концентрованог рибљег уља са омега-3 масним киселинама на активност болести, на проинфламаторне медијаторе, на ниво оксидативног стреса и на ендотелну функцију пацијената са реуматоидним артритисом.

Пацијенти са реуматоидним артритисом који су узимали у периоду од 3 месеца суплементацију концентрованог рибљег уља са омега-3 масним киселинама би имали значајно смањење активности болести( смањење броја отечених и болних зглобова, краћа јутарња укоченост) у односу на групу пацијената који нису узимали суплементацију. Очекује се у групи испитаника који су узимали суплементацију смањење нивоа параметара оскидативног стреса и проинфламаторних цитокина.

Руководилац пројекта
Асс. Драган Васиљевић

Главни истраживач
Асс. Драган Васиљевић

Ангажовани истраживачи :
Проф. др Владимир Јаковљевић
Асс. Мирјана Веселиновић
Доц. др Дејан Чубрило, Факултет за спорт и туризам ТИМС, Нови Сад
Доц. др Александра Томић Лучић
Доц. др Сандра Живановић, Факултет за туризам и хотелијерство, Врњачка Бања
Асс. Владимир Живковић
Иван Срејовић, сарадник у настави
Драгица Селаковић, сарадник у настави
Јована Јоксимовић, сарадник у настави
Невена Баруџић, сарадник у настави
Проф. др Небојша Анђелковић
Александра Цветковић, доктор медицине, студент докторских академских студија
Маја Јовановић, магистар фармације, студент докторских академских студија

    ВЕРЗИЈА ЗА ШТАМПУ