Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА


ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ 05-13Назив Пројекта

Утицај формалина и парафинског блока на степен фрагментације молекула ДНК у ткивима јетре, срца и мозга изузетих приликом извођења судскомедицинских обдукција

Сажетак

У току судскомедицинске обдукције, као стандардна процедура, изузимају се исечци различитих ткива који се чувају у раствору формалина, од којих се праве парафински блокови. Савремене студије су показале да је могуће изолoвати геномску ДНК и урадити генетска испитивања на узорцима различитих туморских ткива, која су чувана замрзнута или складиштена у виду парафинских блокова више година (1,2). Притом је утврђено да је у различитим врстама туморских ткива молекул ДНК различитог квалитета. Тумачење резултата који су добијени у току ових истраживања треба посматрати уз чињеницу да је у питању туморски измењено ткиво, које је по свим карактеристикама различито од здравог, тј. нетуморског ткива.
До сада су објављена два рада која су спроведена на нетуморском ткиву, добијеном у току обдукција, али се резултати тих истраживања односе на кратак временски период (од 270 дана до 5 година) чувања ткива у парафину (3,4).
Такође, не постоји сагласност научника ни око избора методе депарафинизације и изоловања молекула ДНК из парафинских узорака (5-8).
Информација о томе колико је дуго интегритет молекула ДНК очуван у парафинским блоковима здравог ткива и у ком ткиву је степен фрагментације најмањи, као и информације о избору најадекватније методе за изоловање ДНК, допринеле би постављању стандарда за прављење архиве у којој би се парафински узорци чували на најадекватнији начин, онолико година колико је ДНК очувана и корисна за спровођења одговарајућих генетских анализа.

Руководилац пројекта
Доц. др Милош Тодоровић

Главни истраживач
Доц. др Милош Тодоровић

Ангажовани истраживачи :

Живана Минић, истраживач сарадник
Проф. др Сузана Матејић, МФ Приштина
Доц. др Данијела Тодоровић
Татјана Варљен, дипломирани биолог ИСМ Београд
Стеван Матић, истраживач сарадник

    ВЕРЗИЈА ЗА ШТАМПУ