Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА


ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ 02-13Назив Пројекта

Систем за електромагнетно праћење у крвним судовима и колоноскопији

Сажетак

Кардиоваскуларне болести су примарни узрок смртности у Србији и развијеном свету. Боље разумевање основних механизма ових болести и формулисање стратегије за њихово лечење је могуће коришћењем савремених дијагностичких апарата за обраду слике и компјутерских симулација.
Колоноскопија је уобичајена дијагностичка метода којом се под контролом ока, може испитати цело дебело црево. Ова процедура се изводи помоћу колоноскопа, савитљивог стерилисаног инструмента који, захваљујући својој савитљивости и оптичким влакнима, омогућава сигуран и прецизан преглед дебелог црева. Тренутно постоји неколико метода обраде слика и навигација за дијагностику и терапију болести као што су Ангиографија, Магнетна Резонанца, Компјутерска Томографија и Интраваскуларни Ултразвук (енгл. Intravascular ultrasound, IVUS).
У оквиру овог пројекта развиће се специфичан хардвер и софтвер за електромагнетну навигацију микропредајника у електромагнетном пољу у реалном времену. То би значајно смањило дозе зрачења које се сада примењују код пацијента. Примена новог метода навигације ће се урадити у две области: интраваскуларна процедура и колоноскопија. Тестирања за електромагнетно праћење пријемника ће се обавити на фантому који ће се урадити од силикона на Факултету инжењерских наука у Центру за Биоинжењеринг. Друга фаза тестирања на животињама и евентуално пацијентима ће бити предмет будућих истраживања из фондова Европских пројеката за које ћемо конкурисати.
Такође ће се развити и посебни софтвери за симулацију кретања микропредајника у сложеном тродимензионалном простору. Верификација и валидација компјутерских модела и праћење са електромагнетним сензорима ће се обавити на силиконским и виртуелним компјутерским моделима. Медицинске слике за крвне судове и дебелог црева ће се преузимати помоћу метода као што су Ангиографија, Магнетна Резонанца, Компјутерска Томографија и Интраваскуларни Ултразвук и обрађивати у посебно развијеном софтверу за тродимензионалну реконструкцију на Факултету инжењерских наука у Центру за Биоинжењеринг.

Руководилац пројекта
Проф. др Небојша Здравковић

Главни истраживач
Проф. др Небојша Здравковић

Ангажовани истраживачи :
Асс. Наташа Здравковић Петровић
Асс. Никола Јанковић
Доц. др Иван Јовановић
Доц. др Владислав Воларевић
Проф. др Ненад Филиповић, ФИН у Крагујевцу
Далибор Николић, сарадник у настави ФИН у Крагујевцу
Милош Радовић, сарадник у настави ФИН у Крагујевцу
Жарко Милошевић, сарадник у настави ФИН у Крагујевцу
Марко Живановић, сарадник у настави ФИН у Крагујевцу

    ВЕРЗИЈА ЗА ШТАМПУ