Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА


ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ 27-12Назив Пројекта

Утицај експресије COX-2, P27 и VEGF на стварање нових крвних и лимфних судова у ткиву класичних и фоликуларних варијанти папиларног карцинома штитасте жлезде

Сажетак

Папиларни карциноми штитасте жлезде чине више од 80% малигних епителних тумора штитасте жлезде. Иако су ови карциноми добро диферентовани, код одређеног броја пацијената (11%), у време дијагностиковања, присутна је дисеминација у лимфним чворовима врата и медијастинума. Многи клинички и патолошки параметри као што су старост и пол пацијента, величина тумора, екстратироидно ширење тумора, метастазе у регионалним лимфним чворовима, удаљене метастазе, васкуларна инвазија, хистолошки тип и мултифокалност раста користе као прогностички фактори папиларних карцинома.
Посебан проблем представља дијагностика и молекуларно биолошки профил, све чешћих, фоликуларних варијанти папиларног карцинома (FvPC, од енгл.), који чине 18% папиларних карцинома. Резултати молекуларно биолошких истраживања показали су да су ови тумори ближи молекуларном профилу фоликуларних карцинома.
Одређивање стадијума на основу TNM (енгл.) класификације је водич за одређивање постоперативне терапије и праћење PC. Међитим, хистолошке варијанте PC у комбинацији са молекуларно биолошким профилом могу бити од значаја као предикторни фактори у издвајању тумора са метастатским потенцијалом и правовременим одабиром адекватне терапије. Ова студија ће представљати ретроспективну анализу експресије VEGF, CОX2 и p27 код папилоцелуларног карцинома штитасте жлезде као и повезаност ових маркера са неоангиогенезом и неолимфогенезома, неопходних за инвазију и метастазирање тумора. Циљ истраживања је испитати корелацију експресије биолошких маркера са класичним прогностичким факторима.

Руководилац пројекта
Доц. др Иван Јовановић

Главни истраживач
Доц. др Иван Јовановић

Ангажовани истраживачи :
Проф. др Небојша Арсенијевић
Весна Шкулетић, сарадник у настави
Доц. др Гордана Радосављевић
Проф. др Нада Пејновић
Јелена Пантић, сарадник у настави
Др Душица Петровић, КЦ Крагујевац

    ВЕРЗИЈА ЗА ШТАМПУ