Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА


ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ 11-12Назив Пројекта

Хронична лимфоцитна леукемија: утицај микросредине на испољавање прогностичких маркера и апоптозу малигних лимфоцита

Сажетак

Хронична лимфоцитна леукемија (ХЛЛ) представља малигну болест хематопоезног ткива која настаје пролиферацијом и акумулацијом клона, малих, наизглед зрелих, имунолошки некомпетентних лимфоцита у периферној крви, костној сржи, лимфним чворовима, слезини и другим органима и најчешћа је леукемија одраслих. Након постављања дијагнозе, пред лекаром се поставља важан задатак процене брзине напредовања болести, као и прогнозе од којих заједно зависи време и врста терапије којом ће пацијент бити лечен. Последњих година истраживања у ХЛЛ-у усмерила су се ка проналажењу валиднијих прогностичких маркера, који би, у корелацији са досадашњим маркерима прогнозе болести, клиничару дали смернице за даље праћење и лечење пацијента. Претходним истраживањима дефинисано је неколико имунофенотипских прогностичких маркера (ZAP-70, CD38, bcl-2) који су показали до сада најбољу корелацију са прогнозом болести. Веома је занимљив податак представља и чињеница да се експресија појединих маркера (CD38) разликује међу лимфоцитима узоркованим из различитих микросредина (периферна крв, костна срж, лимфни чвор). Тиме се намеће и питање да ли ова разлика може утицати на терапијски одговор и исход болести. Такође, нејасно је и који медијатори микросредина или ћелијске интеракције утичу на ове различитости у експресији прогностичких маркера малигних лимфоцита хроничне лимфоцитне леукемије.

Руководилац пројекта
Доц. др Предраг Ђурђевић

Главни истраживач
Доц. др Предраг Ђурђевић

Ангажовани истраживачи :
Доц. др Предраг Ђурђевић
Данијела Јовановић, сарадник
Проф. др Дејан Баскић
Доц. др Сузана Поповић
Асс Милан Зарић
Доц. др Иванка Зелен

    ВЕРЗИЈА ЗА ШТАМПУ