Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА


ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ 10-12Назив Пројекта

Стандардизација психодијагностичких и психијатријских скала процене у Србији

Сажетак

Психодијагностичке скале процене представљају важне инструменте објективизације бројних стања у клиничкој пракси, основу планирања терапијских интервенција, а у научно-истраживачкој пракси омогућавају боље разумевање проучаваних психолошких процеса и особина. Истраживања показују високо поклапање података добијених путем клиничких интервјуа и применом скала процене тако да њиховом применом не долази до губитка значајних информација, а може се повећати увид у стварно стање клијената и испитаника. У нашој земљи се практично користе бројне преведене скале и тестови, али формално нема публикованих резултата о психометријским карактеристикама скала, као ни о нормама за одређивање граница и присутности испитиваних поремећаја на нашој популацији. Пројект је осмишљен као међудржавни пројект (Грчка и Србија) у коме би се обавила стандардизација шеснаест психодијагностичких скала намењених за процену поремећаја расположења, когнитивног функционисања, нежељених дејства медикамената и особина личности. Сви ови инструменти су преведени и стандардизовани у Грчкој.

Руководилац пројекта
Проф. др Драгана Игњатовић Ристић

Главни истраживач
Проф. др Драгана Игњатовић Ристић

Ангажовани истраживачи :
Проф. др Драгана Игњатовић Ристић
Доц. др Дарко Хинић
Проф. др Kostas Fountoulakis
Јелена Јовић, докторант
Маринела Кнежевић, докторант
Немања Ранчић, докторант
Катарина Никић Ђуричић, докторант
Светлана Редевић, сарадник у настави
Др Данијела Настић Симовић
Андреа Марковић, дефектолог
Гордана Јовановић, дефектолог
Милена Јовичић, психолог
Marriana Siepera, research associate
Асс. Владимир Јањић
Др Драгица Селаковић
Др Марија Драшковић

    ВЕРЗИЈА ЗА ШТАМПУ