Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА


ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ 07-12Назив Пројекта

Испитивање улоге Галектина-3 у метаболичкој дисфункцији и инфламацији у мишјем моделу индуковане гојазности и типа 2 Doabetes mellitus-a применом дијете са високим садржајем масти

Сажетак

Хронична инфламација у висцералном адипозном ткиву има централну улогу у патогенези гојазности и типа 2 Diabetes mellitus-а и настаје као последица дејства бројних тзв. danger сигнала у условима повећаног енергетског уноса. Поред инфламације у циљним ткивима, гојазност и са њом повезане болести карактерише и системска инфламација ниског степена, која се огледа у повећаном нивоу циркулишућих медијатора запаљења. Са друге стране, најновија истраживања указују на значај инфламације и аутореактивности у процесу прогресивне деструкције ? ћелија и развоја инсулинског секреторног дефекта. Најновија истраживања указала су на значај ране активације NLRP3 инфламазома у инфилтришућим макрофагима од стране штетних метаболита и следствене каспаза-1 посредоване продукције IL-1?, као могућег механизма настанка инфламације. Галектин-3 (Гал-3) је мултифункционални молекул који у зависности од специфичности услова може бити позитиван или негативан регулатор имунског одговора. За разлику од бројних аутоимунских, инфламаторних и малигних болести где испољава проинфламаторни ефекат, новија истраживања су указала на могући протективни ефекат Гал-3 у патогенези гојазности и типa 2 Diabetes mellitus-a захваљујући његовој улози у деградацији и уклањању крајњих продуката метаболизма глукозе и липида у условима енергетског дизбаланса организма. Планирано истраживање би требало да одговори на питање колика је и каква улога Гал-3 у модификовању метаболичког и имунског баланса циљних ткива и организма у целини, у одговору на ексцесивни унос висококалоричне исхране у мишјем моделу гојазности и типа 2 Diabetes mellitus-а. Током индукције болести применом дијете са високим садржајем масти код Гал-3 дефицијентних мишева и одговарајућих контролних група мишева соја C57BL/6, у трајању од 10-15 недеља, биће праћени метаболички параметри развоја болести у виду мерења телесне масе, гликемије и серумских липида. Изолацијом и фенотипизацијом инфилтришућих мононулеарних ћелија из циљних ткива као што су висцерално адипозно ткиво, панкреас и слезина, као и праћењем серумских параметара системске инфламације ниског степена, планирано истраживање би окарактерисало улогу Гал-3 у патогенези ових болести, како са метаболичког, тако и са имунског аспекта. Мерењем експресије крајњих продуката метаболизма глукозе и липида (AGE, ALE), NLRP3 инфламазома и следствене продукције IL-1? планирано истраживање би расветлило могући механизам настанка инфламације и убрзаног развоја болести у одсуству Гал-3.

Руководилац пројекта
Проф. др Нада Пејновић

Главни истраживач
Проф. др Нада Пејновић

Ангажовани истраживачи :
Проф. др Миодраг Лукић
Проф. др Небојша Арсенијевић
Проф. др Александар Ђукић
Доц. др Иван Јовановић
Доц. др Гордана Радосављевић
Асс. Марија Миловановић
Јелена Пантић, сарадник у настави

    ВЕРЗИЈА ЗА ШТАМПУ