Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА


ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ 06-12Назив Пројекта

Апоптоза лимфоцита периферне крви и фреквенција микронуклеуса код пацијената са диферентованим карциномом штитасте жлезде који су лечени радиоактивним јодом 131

Сажетак

Карциноми штитасте жлезде су најчешћи малигни тумори ендокриног система. У терапији диферентованих карцинома штитасте жлезде (DTC) примењују се велике дозе радиоактивног јода 131 (131I), с циљем да се елиминишу преостале (малигне и нормалне) тиреоидне ћелије. Радиактивни 131I се крвљу транспортује до штитасте жлезде и у њој концентрише. При том долази до емитовања бета и гама зрачења, тако да системска радионуклидна терапија предстваља добар модел за испитивање ефеката продуженог дејства великих доза јонизујућег зрачења у in vivo условима. Oчекиван ефекат примене великих доза радиоактивног јода је јонизација праћена оксидативним стресом и ослобађањем неких цитокина, као и оштећење ћелијских макромолекула уз повећање фреквенције микронуклеуса, а можда и индукција апоптозе лимфоцита периферне крви. Учесталост апоптозе лимфоцита периферне крви код пацијената са диферентованим карциномом штитасте жлезде није испитивана ни пре, нити после терапијске апликације 131I.

Руководилац пројекта
Асс. Олгица Врндић

Главни истраживач
Асс. Олгица Врндић

Ангажовани истраживачи :
Проф. др Снежана Живанчевић Симоновић
Проф. др Љиљана Мијатовић Теодосијевић
Проф. др Оливера Милошевић Ђорђевић
Доц. др Предраг Ђурђевић
Доц. др Ирена Костић
Асс. Дарко Грујичић
Данијела Јовановић, сарадник у настави
Асс. Илија Јефтић
Ивана Стошић, истраживач приправник

    ВЕРЗИЈА ЗА ШТАМПУ