Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА


ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ 03-12Назив Пројекта

Дијагностички значај фекалног калпротектина као биомаркера интестиналне инфламације у педијатријској гастроентерологији

Сажетак

УВОД: Инфламаторне болести црева M.Crohn и Colitis ulcerosa у деце бележе велики пораст инциденце у свету последњих 10 година. Клиничка слика је комплексна, дијагностика тешка и удружена са бројним инвазивним процедурама које су крајње непријатне за дете. Фекални калпротектин је биолошки маркер који пружа могућност њиховог избегавања.
ЦИЉ: Утврдити значај који фелкални калпротектин, као поуздан маркер интестиналне инфламације има у дијагнози и праћењу инфламаторних болести црева код деце и проценити могућност избегавања инвазивних процедура којима се деца излажу у поступку диференцијалне дијагностике према другим болестима гастроинтестиналног тракта, најчешће функционалним.
МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ: Проспективном клиничком студијом која ће се изводити на Педијатријској клиници у Крагујевцу, Одсек гастроентерологије са изолацијом, анализираће се, у периоду од 3 године неколико група пацијената ( укупно 100 ) узраста 10 до 18 година и то:
1. Суспектних на инфламатрону болест црева на основу типичне клиничке слике у складу са критеријумима Европског удружења за дечју гастроентерологију (ESPGHAN)
2. Пацијенти са екстраинтестиналним манифестацијама инфламаторне болести црева, иначе много бројнијих у M.Crohn у односу на Colitis ulcerosa.
3. Деца са клиничком сликом функционалне болести дигестивног тракта у складу са дефинисаним критеријумима Roma III.
4. Пацијенти код којих је болест доказана лабораторијски, ендоскопски и хистолошки, који су на терапији
5. Здрава деца ( контролна група ).
Свим испитаницима ће се, у складу са водичем ECCO Guidlines for diagnosis of IBD, Crohn disease and Ulcerative colitis, поред анамнезе и комплетног клиничког прегледа урадити валидна процена раста и развоја, крвна слика са формулом, SE и CRP , хепатични , ренални тестови као и ултразвучни преглед абдомена, тест BWUS Bowel Wail Ultrasonography Measurement . Фекални калпротектин ће се квантифковати из узорка столице пацијената ELISA тестом , применом комерцијалних китова " Calfast " произвођача Eurospital Spa Italy ,Trieste.

Руководилац пројекта
Проф. др Биљана Вулетић

Главни истраживач
Проф. др Биљана Вулетић

Ангажовани истраживачи :
Проф. др Зоран Игрутиновић
Асс. Славица Марковић
Проф. др Слободан Обрадовић
Доц. др Ана Вујић
Проф. др Анђелка Стојковић
Доц. др Светлана Јовановић
Доц. др Гордана Костић
Доц. др Татјана Кањевац
Асс. Милан Пауновић
Асс. Милан Пауновић
Асс. Гордана Ристић
Асс. Александра Симовић
Сандра Николић, постдипломац
Зорица Рашковић, сарадник

    ВЕРЗИЈА ЗА ШТАМПУ