Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА


ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ 01-12Назив Пројекта

Упоредна анализа трошкова лечења и квалитета живота у популацији болесника оболелих од бенигне хиперплазије простате

Сажетак

Бенигна хиперплазија простате (БХП) је не туморско увећање простате које може довести до досадних симптома доњег уринарног тракта. У лечењу се примењују различити видови терапије у зависности од тежине тегоба и брзине напредовања болести: превентивне мере, опрезно праћење, фармакотерапија, трансуретрална ресекција простате (ТУРП), термотерапија, лечење ласером, уградња стентова, трансвезикуларна аденомектомија, класична простатектомија (КП), с циљем да смање постојеће тегобе мокрења и очувају квалитет живота. Циљ студије је да упоредимо постоји ли статистички сигнификантна разлика остварене контроле болести изражене кроз резултат И-ПСС (Интернационални скор симптома простате) упитника, квалитета живота израженог кроз резултат EORTC QLQ-PR25 упитника, коефицијената трошкови / корисност, коефицијената трошкови / ефективност, између популација болесника лечених конзервативно (фармаколошки) / ТУРП / КП, током 12 месеци у четири хронолошка пресека: пре и после саме терапије, три месеца након терапије, у току шестомесечне и једногодишње контроле. Претраживање литературе је показало скроман број упоредних анализа два или више третмана, а нарочито студија трошкови-ефекат, трошкови-корисност. Применили би клиничку проспективну кохортну студију случајева од септембра 2011. год, на три кохорте пацијената оболелих од БХП. Једна лечена конзервативно, друга лечена ТУРП, и трећа лечене КП на Уролошкој клиници, Клиничког центра Крагујевац. На укључењу у студију и свакој од наредне три контроле користиће се специфични упитник за квалитет живота прилагођен за БХП и И-ПСС упитник. Прецизно ће се бележити сви трошкови лечења. Одабрана популација пацијената јесу мушкарци са симптомима (ИПСС > 7) и са увећањем простате. Очекивани број оваквих пацијената је око 50 до 100 у свакој од три кохорте. Очекујемо да постоји статистички сигнификантна разлика у квалитету живота између ових облика третмана БХП, остварене контроле болести између различитих облика третмана БХП у смислу трошкова лечења, стопи постоперативних компликација / нежељених дејстава лека између третмана, коефицијенту трошкова / корисност, коефицијенту трошкови / ефективност између ова три терапијска приступа. До сада не постоји довољан корпус доказа о међусобном поређењу различитих терапијских протокола у лечењу БХП у смислу упоређивања метода лечења, оствареног квалитета живота и упоредних студија трошкова лечења.

Руководилац пројекта
Доц. др Добривоје Стојадиновић

Главни истраживач
Доц. др Добривоје Стојадиновић

Ангажовани истраживачи :
Доц. др Маја Вуловић
Доц. др Михајло Јаковљевић
Др Дамјан Пантић, КЦ Крагујевац
Немања Ранчић, студент докторских академских студија

    ВЕРЗИЈА ЗА ШТАМПУ