Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА


ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ 14-11Назив Пројекта

АНАЛИЗА ФАКТОРА РИЗИКА ЗА НАСТАНАК МЕТАБОЛИЧКОГ СИНДРОМА КОД ДЕЦЕ И АДОЛЕСЦЕНАТА

Сажетак

Увод: Раст преваленце метаболичког синдрома код деце и адолесцената представља глобалан и веома озбиљан проблем савременог друштва. Сходно чињеници да саставни критеријуми јасног дефинисања метаболичког синдрома у педијатријској популацији још увек нису усаглашени, превентивни и терапијски поступци нису у потпуности дефинисани што клиничаре ставља пред низ непознаница и отвара врата новим испитивањима.
Метод: Клиничка опсервациона студија по типу случај-контрола која ће се бавити анализом клиничких, хематолошких, биохемијских, ендокринолошких и осталих карактеристичних варијабли код деце и адолесцената са метаболичким синдромом и идентификацијом потенцијалних фактора ризика значајних за његов развој. У истраживању ће учествовати болнички пацијенти, лечени на Педијатријској клиници КЦ Крагујевац, а дијагностички и терапијски приступ метаболичком синдрому ће бити спроведен према важећим болничким протоколима и актуелним водичима добре праксе везаним за централну тематику овог истраживања.
Очекивани резултати: Очекује се да ће добијени резултати првенствено указати на статистички значајне разлике у вредностима праћених варијабли између компарираних група и допринети адекватном познавању фактора ризика за настанак метаболичког синдрома код деце и адолесцената, што може имати изузетан практични значај за педијатре у креирању стратегије примене превентивних и правовремених корективних мера за спречавање настанка поменутог синдрома и развоја потенцијалних компликација (превасходно кардиоваскуларних болести и дијабетес мелитуса типа 2) у каснијем, одраслом животном добу.
Очекивани закључак: Aдекватно познавањe фактора ризика и рана идентификација деце са ризиком за развој метаболичког синдрома од великог је значаја за њихову даљу будућност.

Руководилац пројекта
Доц. др Марко Фолић

Главни истраживач
Доц. др Марко Фолић

Ангажовани истраживачи :
Проф. др Слободан Јанковић
Доц. др Славица Марковић
Др Невена Фолић, студент 3. год. докторских студија

    ВЕРЗИЈА ЗА ШТАМПУ