Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА


ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ 13-11Назив Пројекта

АНАЛИЗА ЦИТОКИНСКОГ ПРОФИЛА БОЛЕСНИКА СА АКУТНИМ ПАНКРЕАТИТИСОМ ЛЕЧЕНИМ У ИНТЕНЗИВНОЈ НЕЗИ

Сажетак

Акутни панкреатитис (АП) је једно од хируршких обољења са највећом стопом компликација и смртног исхода. Учесталост панкреасне некрозе се креће од 4 до 15%, а учесталост смртног исхода од 3.5 до 12%. Може се рећи да је АП обољење са непредвидивим исходом, при чему оптимална терапија може два до три пута смањити стопу компликација и морталитет. У основи акутног панкреатитиса је запаљенски процес са различитом морфолошком презентацијом која варира од интерстицијалног едема до конфлуентне некрозе и хеморагије, апсцеса и псеудоцисте.
Бројна базична и клиничка истраживања су показала да веома јак системски инфламаторни одговор, а не панкреатитис сам по себи, доводи до смртног исхода у случајевима тешког некротизирајућег панкретитиса.
Иако је до сада доста рађено на факторима који су повезани са настанком компликација или смртног исхода акутног панкреатитиса, многи потенцијални фактори још нису изучавани у клиничко-епидемиолошким студијама. Циљ нашег истраживања био би да испита утицај промене цитокинског профила у серуму болесника и других епидемиолошких фактора на појаву смртног исхода и/или компликација акутног панкреатитиса.
Ово ће бити „случај-контрола“ студија, због релативно мале стопе компликација акутног панкреатитиса, као и због ограничености студије на само једно место истраживања. Популација из које ће се узимати и случајеви и контроле су пацијенти Клиничког центра Крагујевац, лечени од акутног панкреатитиса. Студија ће бити проспективна, а популацију ће чинити пацијенти лечени у интензивној нези оболели од акутног панкреатитиса у наредне 3 године. Случајеви ће бити пацијенти са смртним исходом и/или компликацијама у току акутног панкреатитиса. Контроле ће бити пацијенти са акутним панкреатитисом код којих је установљена блага фрома болести. Ова студија ће омогућити процену повезаности цитокинског профила и до сада неистражених фактора са настанком смртног исхода и/или компликација акутног панкреатитиса, чиме ће се створити услови за боље прилагођавање терапије потребама пацијената са акутним панкреатитисом.

Руководилац пројекта
Доц. др Ирена Костић

Руководилац макропројекта:
Проф. др Слободан Јанковић

Ангажовани истраживачи :
Доц. др Драган Чановић
Проф. др Нела Ђоновић
Марко Спасић, сарадник, студент 3. год. док. студија
Бојан Стојановић, сарадник, студент 2. год. док. студија
Илија Јефтић, асистент, студент 3. год. док. студија
Иван Празник, студент 3. год. док. студија

    ВЕРЗИЈА ЗА ШТАМПУ