Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА


ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ 12-11Назив Пројекта

АНАЛИЗА ЦИТОКИНСКОГ ПРОФИЛА ПОЛИТРАУМАТИЗОВАНИХ БОЛЕСНИКА ЛЕЧЕНИХ У ИНТЕНЗИВНОЈ НЕЗИ

Сажетак

Траума је шести узрок смрти у свету и чини око 10% укупног морталитета, док у популацији до 45 година траума је водећи узрок смрти. Највећи је морталитет код повреда насталих као последица падова, а на другом месту је саобраћајни трауматизам. Политраума се може дефинисати као повреда два или више телесних региона или органских система, изузимајући огуљотине и минималне повреде, где најмање једна повреда или комбинација неколико повреда угрожава живот пацијента, са вредношћу ICC скора (Injury Severity Score) преко 16. До сада је утврђен велики број фактора који утиче на ток и настанак компликација код политрауматизованих пацијената, али многи могући фактори који доводе до настанка компликација и/или смртног исхода још увек нису довољно проучени: хематолошки параметри, интерлеуикини 6,8,10,12,18, фактори коагулације, лактати, терапијски алгоритми, врста и дужина механичке вентилације, дужина интензивног лечења, квалитет неге, инциденца адултног респираторног дистрес синдрома и мултиорганске дисфункције. Стога је циљ ове студије да утврди повезаност до сада непознатих фактора са настанком компликација или смртних исхода код политрауматизованих болесника.
Врста студије ће бити „кејс-контрол“, односно „случај-контрола“. Популација из које ће се узимати и случајеви и контроле су политрауматизовани пацијенти централне Интензивне неге и Ургентног центра Клиничког центра Крагујевац. Случајеви ће бити политрауматизовани пацијенти лечени у Ургентном центру и јединици интензивног лечења Клиничког центра у Крагујевцу са смртним исходом ( случај 1), са сепсом (случај 2), пацијенти код којих је урађена хируршка реинтервенција (случај 3). Контроле ће бити политрауматизовани пацијенти лечени у Ургентном центру и јединици Интензивног лечења Клиничког центра у Крагујевцу код којих није дошло до настанка компликација и/или смртног исхода. За сваки случај биће изабране по две контроле, које су усклађене са случајем по старости и полу. Критеријуми за укључивање: политрауматизовани пацијенти, хоспитализовани у Ургентном центру и јединици Интензивног лечења Клиничког центра у Крагујевцу. Критеријуми за искључивање: деца млађа од 18 година, труднице, пацијенти од којих није добијен информативни пристанак. Подаци ће бити статистички обрађени уз помоћ статистичког програма СПСС верзија 18. У спровођењу ове студије поштоваће се принципи Хелсиншке декларације о заштити права субјеката истраживања, као и принципи Добре клиничке праксе.

Руководилац пројекта
Доц. др Ирена Костић

Руководилац макропројекта:
Проф. др Слободан Јанковић

Ангажовани истраживачи :
Проф. др Слободан Јанковић
Проф. др Слободан Милисављевић
Проф. др Бранко Ристић
Доц. др Тања Луковић
Проф. др Љубица Живић
Доц. др Мирослав Стојадиновић
Марко Петровић, сарадник, студент 3. год. док. студија
Бојан Стојановић, сарадник, студент 2. год. док. студија
Марко Спасић, сарадник, студент 3. год. док. студија

    ВЕРЗИЈА ЗА ШТАМПУ