Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА


ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ 10-11Назив Пројекта

УТИЦАЈ ГЕНЕТСКОГ ПОЛИМОРФИЗМА ПАНКРЕАСНИХ ЕНЗИМА И МЕДИЈАТОРА ЗАПАЉЕЊА НА ТОК И ИСХОД АКУТНОГ ПАНКРЕАТИТИСА

Сажетак

Акутни панкреатитис представља акутно запаљење панкреаса, које настаје као резултат отказивања физиолошких заштитних механизама и превремене активације протеолитичких проензима. Досадашња истраживања су показала да на настанак, тежину и исход овог обољења, између осталог, у одређеној мери могу утицати и варијације гена који кодирају панкреасне протеине и медијаторе запаљења.
Циљ предложене студије је утврђивање повезаности најзначајнијих варијација гена који кодирају катјонски трипсиноген, инхибитор панкреасног трипсина, регулатор трансмембранске спроводљивости у цистичној фибрози, факторе некрозе тумора ? и ? и интерлеукине 6, 8, 10 и 18 са настанком компликација или смртног исхода код пацијената са акутним панкреатитисом. Студија ће бити ретроспективно-проспективна, типа случај-контрола, а укључиће пацијенте лечене од акутног панкреатитиса у Клиничком центру Крагујевац у претходних 5 и наредне 2 године. Генотипизација ће се спроводити алел-специфичном PCR методом и PCR методом уз примену рестрикционих ензима, док ће се као показатељи тока и исходa акутног панкреатитиса пратити вредности APACHEII скора, смртни исход, некроза панкреаса, инфекција некрозе, псеудоциста панкреаса и вредности рутинских хематолошких и биохемијских тестова. Очекује се да студија покаже да испитивани генетски полиморфизам утиче на ток и исход акутног панкреатитиса, и тиме укаже на значај генотипизације као раног маркера тежине очекиване клиничке слике.

Руководилац пројекта
Доц. др Наташа Ђорђевић

Руководилац макропројекта
Проф. др Слободан Јанковић

Ангажовани истраживачи :
Иван Радосављевић, студент докторских студија

    ВЕРЗИЈА ЗА ШТАМПУ