Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА


ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ 08-11Назив Пројекта

ИМУНОМОДУЛАТОРНО И ЦИТОТОКСИЧНО ДЕЈСТВО АНТИМИКРОБНИХ ПЕПТИДА B2RP И BREVININ-2GU И МОДИФИКОВАНИХ ПЕПТИДА D-LYS-TEMPORIN, LYS-XT-7 И D-LYS-ASCAPHIN-8

Руководилац пројекта
Др Сузана Поповић

Главни истраживач
Др Сузана Поповић

Ангажовани истраживачи :
Проф. др Небојша Арсенијевић
Проф. др Дејан Баскић
Асс. Марија Миловановић
Доц. др Иванка Зелен
Доц. др Предраг Ђурђевић
Асс. Владимир Воларевић