Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА


ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ 07-11Назив Пројекта

УТИЦАЈ ФАРМАКОГЕНЕТСКОГ ПОЛИМОРФИЗМА НА ЕФИКАСНОСТ И БЕЗБЕДНОСТ ТЕРАПИЈЕ КАРБАМАЗЕПИНОМ КОД ДЕЦЕ

Сажетак

Лечење карбамазепином обележено је непредвидљивом ефикасношћу и безбедношћу, јер међу пацијентима постоје значајне разлике у реакцији на његову примену. Предложена студија заснива се на претпоставци да реакција детета оболелог од епилепсије на примену карбамазепина у одређеној мери зависи и од варијација гена који регулишу метаболизам, дистрибуцију и ефекат овог лека. Истраживање ће укључити 158 педијатријских пацијената Клинике за педијатрију Клиничког центра Крагујевац, узраста од 2 до 18 година, са дијагностикованом епилепсијом и индикованим карбамазепином као терапијом. Након потписивања формулара Информисаног пристанка, од испитаника ће бити прикупљени демографски подаци и уведен карбамазепин у терапију. На контролном прегледу месец дана касније, од испитаника ће у Служби за клиничку фармакологију Клиничког центра Крагујевац бити узет узорак крви за анализе. Генотипизација гена CYP3A4, CYP3A5, EPHX1, UGT2B7, CYP1А2, CYP2C8, NR1I2, MDR1 и SCN2A и мерење концентрације карбамазепина у серуму биће спроведени на Медицинском факултету Универзитета у Крагујевцу. Од испитаника ће бити узета и детаљна анамнеза о контроли епилептичких напада након увођења терапије и процењен квалитет живота на основу попуњавања адекватних упитника. Недељу дана касније, на основу резултата мерења концентрације карбамазепина у серуму извршиће се прилагођавање дозе лека. Месец дана касније обавиће се контролно мерење концентрације карбамазепина у серуму. Циљ предложене студије биће испитивање утицаја генетских варијација на концентрацију лека у крви и ефикасност и безбедност терапије након постизања равнотежног стања код педијатријских пацијената лечених од епилепсије стандардним дозама карбамазепина, као и дефинисање популационог фармакокинетичког модела клиренса карбамазепина и утврђивање алгоритма дозирања на основу утицаја фармакогенетских и демографских карактеристика пацијената.

Руководилац пројекта
Доц. др Наташа Ђорђевић

Главни истраживач
Доц. др Наташа Ђорђевић

Ангажовани истраживачи :
Проф. др Слободан Обрадовић
Проф. др Слободан Јанковић
Проф. др Драган Миловановић
Доц. др Јасмина Миловановић
Драгана Драгаш, студент докторских студија
Мр Марија Радовановић Клиника за педијатрију КЦ Крагујевац

    ВЕРЗИЈА ЗА ШТАМПУ