Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА


ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ 03-11Назив Пројекта

УЛОГА IL-33/ST2 СИГНАЛНОГ ПУТА У СПЕКТРУ МЕТАБОЛИЧКИХ ДИСФУНКЦИЈА И ИНФЛАМАЦИЈИ ИСПИТИВАНА НА ИНДУКОВАНИМ МОДЕЛИМА DIABETES MELLITUS-A ТИП 2

Руководилац пројекта
Проф. др Александар Ђукић

Главни истраживач
Проф. др Александар Ђукић

Ангажовани истраживачи :
Проф. др Миодраг Лукић
Проф. др Небојша Арсенијевић
Проф. др Нада Пејновић
Доц. др Немања Здравковић
Асс. Владислав Воларевић
Др Јелена Пантић